Naujoje knygoje – su Panevėžiu susijęs žymus lenkų mokslininkas Jonas Vitartas

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įsigijo Lietuvių istorijos instituto išleistą žymaus XIX a. pabaigos lenkų etnologo ir etnografo, paprotinės teisės tyrėjo Jono Vitarto rinktinių raštų I-ąjį tomą (Vitartas, Jonas Mykolas. Rinktiniai raštai. Vilnius, 2017, T. 1. 384 p.).

Leidinys skiriamas susipažinti su autoriaus asmenybe ir dviejų svarbiausių etnologinių studijų – „Lietuvių liaudies paprotinės teisės bruožai“ (Zarysy prawa zwyczajowego ludu litewskiego, 1898) ir „Pirmykštės teisės bruožai“ (Zarysy prawa pierwotnego, 1899) – vertimais į lietuvių kalbą. Jose autorius nagrinėja paprotinę šeimos teisę ir tarpasmeninius santykius, nuosavybės formas, daiktinę teisę, valdžios ir baudžiamosios teisės liaudiškąsias sampratas ir jų evoliuciją remdamasis socialine teorija ir lyginamuoju metodu. „Lietuvių liaudies paprotinės teisės bruožuose“ analizuojami XIX a. Lietuvos valsčių teismų bylos ir nutarimai, publikuoti šaltiniai ir stebint gauta medžiaga, o „Pirmykštės teisės bruožai“ pagrįsti gausia pasaulio šalių ir gentinių junginių etnografija. Minėtieji etnologiniai J. Vitarto darbai yra reikšminga Lietuvos etnologijos paveldo dalis.

Knygoje taip pat – Auksuolės Čepaitienės ir Annos Gomólos straipsniai apie J. Vitartą, bei paties autoriaus autobiografija.

Apie autorių: Jonas Vitartas (Jan Michał Witort, 1853–1903), paprotinės teisės tyrėjas ir evoliucionizmo krypties atstovas, yra itin glaudžiai susijęs su Lietuva ir Panevėžio apylinkėmis. Gimęs Pauslajo dvare (Panevėžio apskr., dab. Kėdainių r.), vaikystę praleido Panevėžyje. 1872–1875 metais studijavo Peterburgo technologijos institute, Rygos politechnikos mokykloje. Už nelegalią politinę veiklą net kelis kartus ištremtas į Rusijos šiaurę bei Sibirą. Nuo 1887 metų iki mirties gyveno ir dirbo mokslinį darbą Panevėžyje. Nuo 1893 metų nuolat publikavo etnologinius tyrinėjimus, išleido 3 monografijas. Mirė 1903 metų balandžio 23 dieną Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio parapinėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse.

Leidinio įrašą Bibliotekos elektroniniame kataloge rasite čia.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Loreta Dundulienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
loreta.dunduliene@pavb.lt