Emilija Šukytė-Juzulėnienė. Panevėžys. 1966 m. PAVB F116-40

Pedagogei, kraštotyrininkei, visuomenininkei Emilijai Šukytei-Juzulėnienei – 110

2019 m. balandžio 1 d. sukanka 110 metų, kai 1909 m. Jono ir Marijonos Šukių šeimoje Pilviškių kaime (Anykščių r.) gimė būsimoji pedagogė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Emilija Šukytė-Juzulėnienė.

Emilija Šukytė 1925 m. baigė Anykščių progimnaziją. 1925–1929 m. studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje, kur įgijo pradžios mokyklos mokytojos išsilavinimą. 1929 m. rudenį paskirta Geležių (Panevėžio r.) dviejų komplektų pradžios mokyklos vedėja. Čia ji mokytojavo iki 1934 metų. 1934–1937 m. E. Šukytė tęsė studijas Dotnuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijo aukštąjį pedagoginį žemės ūkio srities išsilavinimą. Baigusi mokslus Dotnuvoje, 1937 m. trumpai mokytojavo Vabalninko (Biržų r.) žemės ūkio mokykloje, 1937–1939 m. – Salamiesčio (Kupiškio r.) kunigaikštienės Birutės žemesniojoje mergaičių žemės ūkio mokykloje, 1939–1941 m. – Marijampolės mokytojų seminarijoje. 1941 m. įtraukta į tremiamųjų sąrašus, bet laiku įspėta, pasitraukė į tėviškę ir taip išvengė represijų. 1941–1946 m. E. Šukytė-Juzulėnienė Šiaulių prekybos mokykloje dėstė chemiją ir biologiją. 1946–1953 m. Panevėžio mokytojų seminarijoje buvo pedagoginės praktikos dėstytoja. 1954–1959 m. dirbo chemijos mokytoja Panevėžio 4-ojoje vidurinėje mokykloje, o nuo 1960 m. iki išėjimo į užtarnautą poilsį mokytojavo Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje.

Emilija Šukytė-Juzulėnienė buvo aktyvi visuomenininkė. Ji dalyvavo Raudonojo Kryžiaus draugijos, Tėvynės pažinimo draugijos Panevėžio skyriaus ir Panevėžio mokytojų pensininkų klubo „Šarma“ veikloje. Bendradarbiavo Lietuvos pažinimo laikraštyje „Gimtinė“, žurnale „Šeima“ ir kt.

1999 m. liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanojo pedagogę, visuomenininkę Emiliją Šukytę-Juzulėnienę Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Emilija Šukytė-Juzulėnienė mirė 2004 m. rugpjūčio 9 d. Panevėžyje, palaidota Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas Emilijos Šukytės-Juzulėnienės fondas F116 (93 saugojimo vienetai), kurį 2005 m. Bibliotekai dovanojo E. Juzulėnienės dukra Irena Tamošiūnienė. Fondą sudaro įvairūs asmens dokumentai, dienoraštis „Dievas mane vedžiojo per visą gyvenimą, o Marija mane globojo kritiškiausiuose momentuose“ (1988–1990), atsiminimai „Pilviškių kaimas ir jo gyventojai“ (1983), atsiminimai apie dėdę gydytoją prof. Mykolą Marcinkevičių, apie buvusią kolegę mokytoją Rozaliją Berentaitę, muziką Mykolą Karką, pedagogą gamtininką Jurgį Elisoną, pedagogą Juozą Mičiulį, rašytoją Bronę Buivydaitę ir kt. Taip pat fonde saugomi laiškai, fotografijos iš įvairių gyvenimo laikotarpių.

Dalis E. Juzulėnienės fondo F116 nuotraukų publikuojamos portale www.epaveldas.lt.

Panevėžio mokytojų seminarijos IV laidos (1944–1948) absolventų atsiminimų ištraukos apie mokytoją Emiliją Juzulėnienę:

Mokytoja E. Juzulėnienė vadovavo mūsų pedagoginei praktikai Bazinėje mokykloje. Patardavo pasirenkant bandomosios pamokos temą, pravedimo planą. Kelis kartus konsultuodavo, tikrindavo kaip pasirengta. Tik patvirtinus pamokos konspektą, duodavo leidimą atlikti praktiškai. Pravedus pamoką, vykdavo kolektyvus aptarimas dalyvaujant praktikantei (-ui), praktikos vadovei, klasės mokytojai ir stebėjusiems kurso draugams. Mokytoja E. Juzulėnienė mokė pedagoginę veiklą motyvuotai analizuoti. Pratino stebėjimą atlikti pasirinkus konkrečius kriterijus. Paskui stebėjimo pastabas susisteminti ir glaustai, nuosekliai išdėstyti per aptarimą. <…> Auklėtoja buvo reikli. Sugebėdavo ir griežčiau pareikalauti. Skirtus pavedimus kontroliuodavo ir išsamiai įvertindavo. <…> Nuoširdžiai džiaugdavosi mūsų gyvavimo teigiamais rezultatais. Net ir Seminariją užbaigusios mokytoją E. Juzulėnienę mes traktavome kaip savo auklėtoją. Ji mielai dalyvaudavo kursiokų tradiciniuose susitikimuose. Dalindavosi prisiminimais apie pedagoginį darbą. Teiraudavosi, kuo gyvename, kaip sekasi mūsų šeimoms. <…> 1999 m. iškilmingai atšventė 90-ąjį gimtadienį gausiame panevėžiečių ir svečių iš Vilniaus būryje. Gražiomis gėlių puokštėmis ir šiltais svariais žodžiais pagerbėme šviesią, darbščią moterį-motiną-mokytoją. (Silvija Žiaunytė-Vilkončienė, PAVB F154-77)

Biologė. Mūsų kurso vadovė. Ji ir išleido mus į gyvenimą. Labai nuoširdžiai su mumis bendravo, labai mumis pasitikėjo. Ugdė mumyse geras savybes. Dalyvaudavo su mumis visuose susitikimuose. (Elena Vėžytė-Vitartienė-Rainienė, PAVB F154-77)

Trečiame ir ketvirtame kurse Emilija Juzulėnienė buvo mūsų auklėtoja. Santūri, rami biologijos mokytoja. Rūpestinga auklėtoja. Gerbėme ją. Prisimenu, su kokia meile visa klasė ruošėme naujagimio kraitelį, kai auklėtoja susilaukė dukters. O pokario metais tai nebuvo lengva. <…> Ne kartą mūsų bendraklasių būrelis su gėlėmis užeidavo pas auklėtoją į namus. Būdavome draugiškai sutiktos. Pasakodavo apie save, domėjosi kiekviena. Visada dalyvaudavo laidos susitikimuose. (Paulina Cemnolonskaitė-Juodikienė, PAVB F154-77)

Kai mokiausi Salamiesčio pradinėje mokykloje, eidama pro Žemės ūkio mokyklos dvarą, gėrėdavausi parko gėlynais. Man patiko ir jo vedėja. Ją pirmą kartą iš arti pamačiau bažnyčioje. Žavėjausi Emilijos Šukytės grožiu, apsirengimu, laikysena. Mano pusseserė pasakojo, kad ši panelė moko jas siuvinėti, megzti, mereškuoti ir kulinarijos meno. Kad vadovauja ne tik pamokoms, bet ir visam mokyklos ūkiui. Stebėjausi vedėjos sugebėjimais. Beveik po devynerių metų sutikau ją Panevėžio mokytojų seminarijoje. Buvo jau ištekėjusi. E. Juzulėnienė mergaitėms dėstė darbelius, pedagoginę praktiką. O nuo trečio kurso tapo mano klasės auklėtoja. Prisimenu, paskyrė man vesti matematikos pamoką ketvirtoje klasėje. Iš pradžių buvo labai neramu, bet paklausiau auklėtojos patarimų, padrąsinimo, ir pamoka pavyko! Džiaugėmės abi. (Elvyra Povilauskaitė-Šileikienė, PAVB F154-77)

Apie E. Juzulėnienę spaudoje:

Galerijoje – fotografijos ir dokumentai iš Emilijos Juzulėnienės fondo F116.

Kviečiame domėtis.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė