Matas Grigonis. [1933 m.] Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-86

Mokytojas iš Dievo malonės: Matui Grigoniui – 130

Prieš 130 metų Miškinių vienkiemyje (Rokiškio r.) 1889 m. spalio 3 d. (pagal seno stiliaus kalendorių rugsėjo 21 d.) gimė būsimas pedagogas, vaikų rašytojas, vertėjas Matas Grigonis. 1900–1907 m. mokėsi Mintaujos (dabar Jelgava (Latvija) ir Vilniaus gimnazijose. Pedagoginę veiklą M. Grigonis pradėjo 1908 m. Neršionių (Rokiškio r.) pradžios mokykloje. Energingą ir darbštų M. Grigonį mokytojauti į Panevėžio labdarių draugijos pradžios mokyklą pakvietė Panevėžyje dirbęs kalbininkas Jonas Jablonskis. M. Grigonis 1911–1915 m. dirbo šios draugijos bibliotekoje, lietuviškųjų knygų skyriuje. Pirmojo pasaulinio karo metais M. Grigonis mokytojavo Rusijoje, lietuvių mokyklose Kinešmoje, Jaroslavlyje, Voroneže, kur dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1918 metais, grįžęs į Lietuvą, M. Grigonis paskiriamas Panevėžio apskrities mokyklų inspektoriumi. Dirbo mokytoju Panevėžio „Saulės“ gimnazijoje, direktoriaus pavaduotoju Panevėžio berniukų (dabar Juozo Balčikonio) gimnazijoje. M. Grigonis dalyvavo lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugijos „Aidas“ veikloje, nuo 1919 m. vasaros buvo jos valdybos narys, vicepirmininkas, rengė lietuvių vakarus, režisavo, vaidino, buvo vienas Panevėžio moksleivių literatų sambūrio „Meno kuopaׅ“ įkūrėjų.

1925 m. M. Grigonis paskiriamas Rozalimo progimnazijos direktoriumi, 1929 m. – Anykščių vidurinės mokyklos direktoriumi. Šioje mokykloje dėstė lietuvių kalbą, geografiją.

Dėl pablogėjusios sveikatos M. Grigonis 1934 m. buvo išleistas į pensiją. M. Grigonio pedagoginio darbo stažas – 25 metai. Pasitraukęs iš pedagoginio darbo ir apsigyvenęs Senamiesčio vienkiemyje (prie Panevėžio), visą laiką skyrė kūrybai, gamtos tyrinėjimui, augalų selekcijai.

XX a. pabaigoje šioje sodyboje, kur 1934–1965 m. gyveno M. Grigonis, veikė jo vardo Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos literatūrinis muziejus. Giminėms sodybą pardavus, muziejus uždarytas. Su ekspozicija, skirta vaikų rašytojui, pedagogui M. Grigoniui galima susipažinti Puziniškio muziejuje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinėje (Panevėžio r.).

M. Grigonis išleido daugiau kaip 40 knygų vaikams – eilėraščių, apsakymų, vertimų. Pasirašinėjo slapyvardžiais Svirno Žvynė, Matas Gojelis, Dėdė Baltrus ir kitais. M. Grigonis – pirmosios poezijos knygos vaikams lietuvių kalba „Kvietkelis“ (1913) autorius. Jo kūrybai būdinga vaikų gerųjų jausmų ugdymas, gamtos, tėvynės meilės motyvai, katalikiškas auklėjimas. M. Grigonis sudarė lietuvių ir kitų tautų žaidimų (yra ir paties M. Grigonio sukurtų) knygas: „200 žaidimų kambaryje ir tyrame ore“, „Vaikų žaidimai“, „Smagūs žaidimai“, „Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“, „Žaidimų vainikas“, „Vaikų žaidimai“. M. Grigonis išvertė arba laisvai perpasakojo Edmondo de Amičio, Hanso Kristiano Anderseno, Ivano Kotliarevskio, Levo Tolstojaus, Ivano Turgenevo ir kitų rašytojų kūrinių vaikams.

Pasak literatūrologo Vinco Aurylos, „po Žemaitės, K. Sakalausko-Vanagėlio Grigonis buvo produktyviausias trumpų apsakymų rašytojas“. Literatūrologas Aleksandras Merkelis M. Grigonį priskyrė prie žymių Lietuvos švietėjų, tokių kaip Motiejus Valančius, Antanas Tatarė, Petras Arminas-Trupinėlis, Jonas Jablonskis.

Su žmona Jadvyga Juozapavičiūte-Grigoniene (1891–1979), kilusia iš Marijanavos viensėdžio (Anykščių r.) susilaukė sūnų: Jono (1926–1926), Algimanto Antano (1927–1992) ir Mato Kastyčio (g. 1928).

Už nuopelnus Lietuvai M. Grigonis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928 ) ir Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliu (1928).

Mirė 1971 m. sausio 7 d. Vilniuje.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų M. Grigonio knygų, vertimų ir rinkinių, kuriuose publikuota jo kūryba, sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kurias knygas galima skaityti portale www.epaveldas.lt.

Aukštikalnytė-Dundulienė, Marija. Katriutės gintarai / autorei leidus išvertė M. Grigonis. Chicago, 1913. 27 p.
De Amicis, Edmondas. Širdis / vertė Matas Grigonis. Chicago, 1915. 362 p. : iliustr.
Grigonis, Matas. Algimantėlio metai. [Marijampolė], 1936. 31 p.
Grigonis, Matas. Balsai. Kaunas, 1939. 31, [1] p. : iliustr.
Grigonis, Matas. Dievą mylėti gražu. Marijampolė, 1939. 44 p. : iliustr.
Grigonis, Matas. 200 žaidimų kambaryje ir tyrame ore. 2-a patais. laida. Kaunas, 1914. 168 p. : iliustr., nat.
Grigonis, Matas. Gėlių kalba ; Darželyje. Marijampolė, 1938. 24 p. : iliustr.
Grigonis, Matas. Į vaikučių širdis. Kaunas, 1933. 31, [1] p., [1] portr. lap.
Grigonis, Matas. Paukščiuose. Marijampolė, 1940. 31 p. : nat.
Grigonis, Matas. Kvietkelis. Vilnius, 1913. 16 p.
Grigonis, Matas. Pas vargą svečiuose. Marijampolė, 1939. 40 p.
Grigonis, Matas. Rūtelių darželis. Kaunas, 1913. 36 p. : iliustr.
Grigonis, Matas. Smagūs žaidimai. 2-ra padidinta „20 žaidimų“ laida. Panevėžys, 1914. 45 p. : iliustr., nat.
Grigonis, Matas. Vaikų žaidimai. Panevėžys, 1912. 26, [1] p. : iliustr.
Grigonis, Matas. Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė. Vilnius, 1914. 16 p.
Grigonis, Matas. Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė. Vilnius, 1918. 16 p.
Grigonis, Matas. Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė. 2-asis leid. [Vilnius], 1920.  16 p.
Grigonis, Matas. Žaidimų vainikas savybės vakarėliams ir gegužinėms nupintas Kaunas, 1918. 73, [2] p. : nat.
Grimm, Jacob, Grimm, Wihelm. Nykštukas ; Jonukas ir Marytė. Žąseganė / Charles Perraul ; [į lietuvių k. išvertė M. Grigonis]. Panevėžys, 1914. 25 p. : iliustr.
Jakštas, Adomas, Grigonis, Matas. Mūsų rašybos klausimu. Kaunas, 1920. 20 p. 
Kotliarevskij, Ivan. Nastutė / [į lietuvių k. išvertė M. Grigonis]. Chicago, 1913. 30 p.
Kurpianka. Sulyg naujausios mados / vertė M. Grigonis. Chicago, 1913. 19 p.
Lisenko-Konič, Ivan. Alkanas Donžuanas / vertė Matas Grigonis. Panevėžys, 1936. 16 p.
Lukaševič, Klavdija. Linksmos dienos / [išvertė] M. Grigonis. Chicago, 1913. 23 p.
Omańkowska, Franciszka. Verpėja po kryžium / vertė M. Grigonis. Vilnius, 1913. 32 p.
Paulauskas, Vladas. Moksleivio maršas: vienam balsui su fortepijonu / žodžiai M. Grigonio. Panevėžys, 1922. 4 p. : iliustr.
Pelenė / iš prancūzų kalbos vertė Zarasietės ; redagavo M. Grigonis. Kaunas, 1933. 28, [2] p. : nat.
Trįs legendos apie kūdikėlį Jėzų / vertė M. Grigonis. Panevėžys, 1913. 48 p.
Turgenev, Ivan. Pinigų nėr / vertė M. Grigonis. Chicago, 1913. 23 p.
Vučetič, Nikolaj. Matuko dirva / [į lietuvių k. išvertė] M. Grigonis. Panevėžys, 1911. 16 p.
Ant vienų pečių / [vertė M. Grigonis] // Monologai. Vilnius, 1918, p. 8–10.
Grigonis Matas. Gimtinė : [eilėraštis] // Cit! Paklausykit. Kaunas, 1914, p. 40.
Grigonis Matas. Gimtinė : [eilėraštis] // Cit, paklausykit. Kaunas, 1920, p. 34.
Grigonis, Matas. Kas esi? ; Pipirai ; Pempės : [eilėraščiai] // Vaikai ir eilėraščiai. Kaunas, 1939, p. 30, 70, 91.
Grigonis, Matas. Kodėl? : [eilėraštis] ; Mokinys : [pasaka] // Panevėžio kalendorius 1915 metams. Panevėžys, 1914, p. 29, 35–39.
Grigonis, Matas. Lietuvių tautiški žaidimai // Metraštis-almanachas „Šviturys“. [1] d. Vilnius, 1911, p. 174–178.
Grigonis, Matas. Trioletai Marijai // Marijos žiedai. Kaunas, 1933, p. 29–30.

Rengiant informaciją naudotasi Mato Grigonio „Raštais“ (Vilnius, 2008), anykštėnų biografijų žinynu http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=741

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius