Jonas Murka. [XX a. II p.] Lietuvos švietimo istorijos muziejus LŠIM III F 5593

Pedagogikos novatoriui Jonui Murkai – 130

Šiemet minime švietėjo, pedagogo, publicisto, vadovėlių mokykloms autoriaus, visuomenės veikėjo Jono Murkos 130-ąsias gimimo metines. J. Murka gimė 1889 m. spalio 21 d. Juodžiūnuose (Kupiškio r.), gausioje vidutinių valstiečių šeimoje. 1909 m. jis baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo Auksučiuose (Šiaulių r.). Kilus Pirmajam pasauliniam karui, J. Murka pasitraukė į Suomiją, 1916 m. apsigyveno Petrapilyje (dabar Sankt Peterburgas), kur karo pabėgėliams dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Antano Purėno (1881–1962) vadovaujamuose kursuose. 1917 m. pavasarį persikėlė į Voronežą, tapusį lietuvių švietimo ir kultūros židiniu Rusijoje. Čia gausiausiai susibūrė lietuvių karo pabėgėlių, tarp kurių ir nemažai Lietuvos inteligentijos. Evakuotos lietuvių gimnazijos tęsė darbą ir išplėtė savo tinklą. J. Murka ypač gerbė buvusį savo mokytoją J. Jablonskį, kurio įkvėptas jis pradėjo lituanisto darbą, kurį tęsė visą gyvenimą.

1918–1921 m. J. Murka dirbo Šiaulių gimnazijoje, 1921–1922 m. – Dotnuvos žemės ūkio mokykloje, nuo 1922 m. – Šiaulių mokytojų seminarijoje, 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. J. Murka – devyniolikos pavadinimų vadovėlių pradinės mokyklos mokiniams autorius. Dirbdamas Auksučiuose, J. Murka parašė „Metodikos etiudus“ – tėvams, pradedantiems dirbti mokytojams ir mokytojų kursų kursantams skirtą teorinę studiją. Šią studiją nuolatos papildydavo ir taisė visą savo gyvenimą iki pat mirties. „Metodikos etiudai“ – tai viena pirmųjų tokio pobūdžio knygų Lietuvoje, kurioje aiškiai pabrėžta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo reikšmė. Rašė straipsnius į „Tautos mokyklą“, „Švietimo darbą“, „Vairą“, „Mokyklą ir gyvenimą“ bei kitus periodinius leidinius apie fundamentalias mokymo krypčių, turinio ir metodų, švietimo, mokyklos ir šeimos problemas. Jo tekstuose išryškėja pedagogikos mokslininko, švietimo filosofo, vadybininko talentas.

J. Murka buvo didelės erudicijos pedagogas teoretikas ir praktikas, mokėjo per dešimt kalbų (latvių, gudų, lenkų, ukrainiečių, rusų, vokiečių, prancūzų, senovės graikų, lotynų ir kt.) 1928 m. už pedagoginę veiklą J. Murka apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. Mirė 1945 m. lapkričio 13 d. Šiauliuose.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Murkos parašytų, išverstų, redaguotų knygų sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge.

Bert, Paul. Dievo galybė / laisvai vertė J. Murka. Kaunas, 1921. 155 p.
Bert, Paul. Dievo galybė / kalbos redakcija J. Murkos. Kaunas, 1921. 174 p. : iliustr.
Bičiūnas, Vytautas Pranas. Paišymo metodikos bruožai / kalbos žiūrėjo J. Murka. 2-asis leid. Kaunas, 1925. 55, [2], 25 p., [3] iliustr. lap.
Jovaras. Parinktosios eilės / J. Murkos redaguoa. Šiauliai, 1923. [1] portr. lap., 48 p.
Murka, Jonas. Diktantai. Kaunas, 1925. 96 p.
Murka, Jonas. Diktantai. 2-as patais. leid. Kaunas, 1933. 151 p.
Murka, Jonas. Metodikos etiudai. Vilnius, 1919. 144 p.
Murka, Jonas. Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis. Kaunas, 1925. 81 p. : iliustr.
Murka, Jonas. Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis. Kaunas, 1930. 80 p. : iliustr.
Murka, Jonas. Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis. Kaunas, 1931. 128 p. : iliustr.
Murka, Jonas. Vaikų darbymečiui. 2-asis leid. Kaunas, 1928. 164 p.
Trečiokas, Jonas. Mūsų istorijos pradžiamokslis / kalbos žiūrėjo J. Murka. Šiauliai, [1923]. 176, [4] p. : iliustr.

Rengiant informaciją naudotasi Valento Šiaudinio straipsniu „Panevėžio mokytojų seminarija“, publikuotu jo knygelėje „Lietuvos mokytojų seminarijos ir institutai 1775–1915 m.“ (Vilnius, 2011), Jūratės Jagminienės straipsniu „Jonas Murka – iškilus tarpukario Lietuvos pedagogas“, publikuotu http://www.aidas.lt/lt/asmenybes/article/11449-09-30-jonas-murka-iskilus-tarpukario-lietuvos-pedagogas ir Giedrės Bulotaitės straipsniu „Talentingas pedagogas Jonas Murka“, publikuotu https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/talentingas_pedagogas_jonas_murka/

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius