Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo projekto pristatymas Panevėžyje

2019 m. gruodžio 4 d. (trečiadienį) 14 val. Panevėžyje, Valstybės archyvo salėje (Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) vyks Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Panevėžio vyskupijoje viešas pristatymas. Tai antroji vyskupija, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“. Renginyje dalyvaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė. Renginyje pranešimą, kaip metrikinius dokumentus galima panaudoti šeimos istorijos tyrimams, pristatys panevėžietis Vytenis Bagdonas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos sekretorius.

Panevėžio vyskupui bus perduota kompiuterio laikmena (išorinis diskas) su Panevėžio vyskupijos 51 bažnyčios metrikų knygų skaitmeninėmis kopijomis (200 tūkst. vaizdų, 3,5 TB skaitmeninės informacijos).

Renkant pirminę informaciją apie bažnyčiose saugomas metrikų knygas, Panevėžio vyskupija buvo deklaravusi, kad iš visų 7 vyskupijų yra išsaugojusi daugiausiai – 950 metrikų knygų. Pradėjus skaitmeninimo darbus, metrikų knygų pateikta gerokai daugiau – daugiau kaip 1 500.

Skaitmeninių Panevėžio vyskupijos bažnyčių metrikų vaizdų aruodą papildė ir su Biržų krašto muziejumi „Sėla“ bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai. Dėkojame visiems partneriams už darnų bendradarbiavimą.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija