Pedagogas, kraštotyrininkas Vytautas Baliūnas. Panevėžys. 2008 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas

Pedagogui, kraštotyrininkui Vytautui Baliūnui – 90

2020-aisiais minime pedagogo, kraštotyrininko, ilgamečio Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bičiulio Vytauto Baliūno 90-ąsias gimimo metines.

Vytautas Baliūnas gimė 1930 m. sausio 26 d. Vilkiškiuose (Pasvalio r.). 1949 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, pradėjo mokytojauti Truskavos (Panevėžio r.) septynmetėje mokykloje. Geografijos specialybę neakivaizdžiai įgijo 1959 m. tuometiniame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Mokslai užsitęsė dėl tarnybos Sovietų kariuomenėje. Nuo 1954 m. dirbo mokytoju Smiltynės (Panevėžio r.) septynmetėje mokykloje, Naujamiesčio (Panevėžio r.) vidurinėje mokykloje buvo mokymo dalies vedėjas gamybiniam mokymui, mokytojavo Panevėžio mokykloje-internate. 1965 m. V. Baliūnas pradėjo dirbti Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar J. Balčikonio gimnazija), dėstė geografiją ir kartu buvo direktoriaus pavaduotojas (1965–1979 m.), direktorius (1979–1990 m.). 1972 m. V. Baliūno iniciatyva gimnazijoje buvo įkurtas istorijos muziejus, kuriam jis vadovavo nuo 1990 m. 1972 m. V. Baliūnui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas, 1996 m. – geografijos mokytojo eksperto, 1999 m. – kraštotyros pedagogo eksperto kvalifikacinė kategorija. 1996 m. ir 1999 m. V. Baliūnas pelnė Labiausiai nusipelniusio švietimo srityje panevėžiečio vardą, 2011 m. už vertingus kraštotyros darbus apdovanotas kalbininko Petro Būtėno premija. V. Baliūnas įvertintas ir valstybiniais apdovanojimais. 1994 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medaliu, 2010 m. – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka ir medaliu už ilgametę ir prasmingą veiklą, kaupiant, saugant ir analizuojant kultūrinį paveldą, 2016 m. – už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanotas LR Seimo įsteigtu Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

V. Baliūnas parengė tokius didelės apimties leidinius kaip „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1727–1995)“ (1995, 428 p.), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 1727–2002. Jubiliejinių 2002–2003 mokslo metų kalendorius“ (Panevėžys, 2002, 387 p.), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose“ (Panevėžys, 2007, 799 p.), rengė pranešimus įvairių organizacijų rengiamose konferencijose, publikacijas švietimo ir kultūros leidiniuose.

V. Baliūnas kaip lektorius aktyviai dalyvaudavo ir G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos organizuojamose konferencijose, skirtose krašto kultūros paveldui, knygos kultūros ir bibliotekų istorijai. Parengė pranešimus: „Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus – praeities pažinimui ir mokinių auklėjimui“ (1998), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorinių bibliotekų likimai“ (1999), „Panevėžio moksleivių periodiniai leidiniai XX amžiaus pirmoje pusėje“ (2000), „Pedagogė ir filantropė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė amžininkų atsiminimuose“ (2001), „Zenono Dučmano karo metų dienoraštis“ (2005), „Buvusių mokinių 1940 m. pasitraukusių į Vakarus archyvinė medžiaga Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos Istorijos muziejaus fonduose“ (2008), „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pėdsakai Panevėžio gimnazijoje“ (2010), „Panevėžio berniukų gimnazijos mokinių laiškuose – prisiminimai ir darbai Lietuvai” (2013).

2015 m. V. Baliūnas G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai perdavė savo sukauptą medžiagą apie Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją: iš įvairių šaltinių surinktus dokumentus apie mokyklos veiklą, mokinius, mokytojus nuo pat 1727 metų, korespondenciją su buvusiais gimnazijos mokiniais, fotografijas. Visa vertinga medžiaga susisteminta 124 aplankuose (daugiau nei 11 tūkst. lapų) ir yra saugoma Bibliotekos rankraštyne – V. Baliūno rankraščių fonde F162.

Vytautas Baliūnas mirė 2017 m. spalio 1 d. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.).

Vytauto Baliūno pranešimų, skaitytų Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos organizuotose mokslinėse konferencijose, sąrašas ir skaitmeninti konferencijų medžiagų leidiniai.

Galerijoje – V. Baliūno knygų, sudarytų lankstinių viršelių vaizdai ir fotografijos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų Elenos Gabulaitės rankraščių fondo F9, Antano Gylio fondo F48, Algirdo Neveravičiaus fondo F143, Pavienių rankraščių fondo F8 ir G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninio archyvo.

Kviečiame domėtis.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius