Dailininkas Kazimieras Naruševičius. Fotogr. J. Ambraškos. Panevėžys. 1985 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-91

Panevėžio miesto dailės patriarchui, dailininkui Kazimierui Naruševičiui – 100

Tapyba buvo mano gyvenimo prasmė. Per ją aš išreiškiu save, savo mintis ir idėjas. Tai yra mano širdies kalba.

K. Naruševičius

Kazimieras Naruševičius gimė 1920 m. kovo 2 d. Dūdonių kaime (Panevėžio r.) Jurgio ir Adelės Naruševičių šeimoje. 1932 m. baigė Rėklių (Panevėžio r.) pradinę mokyklą. 1932–1940 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, dainavo Mykolo Karkos vadovaujamame chore, buvo moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ narys, lankė dailės būrelį. Paskatintas mokytojo, dailininko Povilo Puzino, daug piešė pieštuku, liejo akvarelę. 1939 m. gimnazijoje buvo surengta pirmoji personalinė K. Naruševičiaus darbų paroda.

1940–1945 m.  K. Naruševičius Vilniaus dailės akademijoje studijavo tapybą. Papildomai Vilniaus universitete Istorijos-filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau – meno istoriją. Studijų metais aktyviai dalyvavo studentų veikloje, lankė literatūros vakarus, bendravo su literatais K. Inčiūra, E. Matuzevičiumi, P. Dreviniu ir kt. 1945 m. liepos 26 d. buvo areštuotas už antitarybinę veiklą. KGB kalėjimuose K. Naruševičius kalėjo iki 1946 m. sausio 6 d., todėl studijų nebaigė. Po karo K. Naruševičius dirbo dailės mokytoju Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, organizavo dailės ir šokių būrelius. 1950 m. grįžo į Panevėžį. 1950–1956 m. K. Naruševičius dirbo dailės mokytoju Panevėžio 2-ojoje vidurinėje, 1957–1965 m. – Panevėžio 4-ojoje vidurinėje, 1965–1968 m. – Panevėžio 5-ojoje vidurinėje, 1968–1990 m. – Panevėžio dailės mokyklose.

Nuo 1965 m. K. Naruševičius dalyvavo Lietuvos dailės mokytojų kūrybos parodose, respublikinėse akvarelės parodose, rengė personalines parodas, aktyviai dalyvavo dailininkų pleneruose, kūrybinėse stovyklose ir kt. 1966 m. pradėjo vadovauti Panevėžio meno mėgėjų dailės studijai „Spektras“. 1966–1989 m. K. Naruševičius buvo Tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus tarybos narys, 1964 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. 1992 m. įsteigė Marijonų dailės mokyklą (Panevėžio dailės studiją).

1997 m. K. Naruševičiui suteiktas Nusipelniusio panevėžiečio, 1999 m. – Panevėžio miesto garbės piliečio vardai.

Istorikė, Panevėžio vakarinės dailės mokyklos 1-osios laidos absolventė, K. Naruševičiaus mokinė J. V. Čiplytė 1999 m. išleido knygą „Kazys Naruševičius: tapytojas, mokytojas“, kurią skyrė dailininko kūrybos ir pedagoginio darbo 50-mečiui.

Kazimieras Naruševičius mirė 2004 m. spalio 12 d. Palaidotas Šilaičių (Panevėžio r.) kapinėse.

K. Naruševičiaus atminimui Panevėžyje organizuojami tarptautiniai tapytojų plenerai, jo vardu pavadinta gatvė.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje Krašto kultūros paveldo ir sklaidos skyriuje saugomas Kazimiero Naruševičiaus fondas F77, kurį sudaro K. Naruševičiaus autorinių parodų katalogai su dedikacijomis, dailininkės Sofijos Kanaverskytės atsiminimai apie K. Naruševičių, K. Naruševičiaus portretinės, visuomeninės veiklos, autorinių parodų atidarymų ir kitų renginių nuotraukos.

Galerijoje – fotografijos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų Kazimiero Naruševičiaus fondo F77, Elenos Gabulaitės fondo F9, Stasės Mikeliūnienės  fondo F137, Povilo Šiaučiūno fondo F25, Pavienių rankraščių fondo F8, taip pat fotografijos ir K. Naruševičiaus darbų reprodukcijų vaizdai iš J. V. Čiplytės knygos „Kazys Naruševičius: tapytojas, mokytojas“ (1999).

Kviečiame domėtis.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius