Laima Sofija Barisaitė jaunystėje. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Sofijos Barisaitės fondas F155

Dailininkei Laimai Sofijai Barisaitei – 90

Šiais metais minime šviesaus atminimo dailininkės grafikės Laimos Sofijos Barisaitės-Zelenkevičienės 90-ąsias gimimo metines.

Laima Sofija Barisaitė gimė 1930 m. liepos 18 d. Panevėžyje, pedagogės Sofijos Stalionytės-Barisienės ir inžinieriaus Juozo Bariso šeimoje. 1948 m. baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1948–1954 m. studijavo grafiką Vilniaus dailės institute. 1954–1955 m. buvo leidyklos „Šviesa“ meninė redaktorė. 1957 m. L. S. Barisaitė priimta į Lietuvos dailininkų sąjungą. Nuo 1960 m. dirbo kūrybinį darbą, bendradarbiavo su leidyklomis „Šviesa“, „Vaga“, žurnalu „Genys“. 1970–1972 m. dirbo dailininke konstruktore Eksperimentinio meninio konstravimo biure. Nuo 1954 m. dalyvavo dailės, knygos meno parodose Lietuvoje ir užsienyje (Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje, Vokietijoje). Nemažai L. S. Barisaitės iliustruotų knygų pelnė apdovanojimus knygos konkursuose: 1957 m. už iliustracijas A. Vienuolio knygai „Padavimai ir legendos“ gautas Visasąjunginio jaunimo festivalio diplomas, 1965 m. už iliustruotą P. Cvirkos knygelę vaikams „Cukriniai avinėliai“ Sąjunginėje Lietuvos ūkio pasiekimų parodoje apdovanota bronzos medaliu, 1970 m. Estijos, Latvijos ir Lietuvos konkurse pelnė diplomą už iliustruotą J. Marcinkevičiaus knygelę vaikams „U-ti-ti-ti, šalta“ ir kt.

L. S. Barisaitė sukūrė spalvotų monotipijų, linoleumo ir kartono raižinių, karpinių, nuliejo akvarelių, nutapė paveikslų.

Mirė L. S. Barisaitė 2005 m. spalio 11 d. Palaidota Saltoniškių kapinėse Vilniuje.


<…> L. Barisaitei, atrodo, artimas ir savas yra realus pasaulis su formų, faktūrų įvairove, kuriai nebūtina visada atrasti vieną bendrą stilistinį modelį. O ten, kur prasideda fantazijos sferos, ji žengia taip pat drąsiai, jaučiasi taip pat sava, ištikima gal kiek „senoviškai“, tradicinei vaizdų sistemai. Lengvai suvokiama ir suprantama jos meninė mąstysena. Nebūdinga L. Barisaitei subtiliai rafinuota plastika, bet dekoratyvumo, stilizavimo ji dažnai nevengia. <…> Gerai pažįsta Laimos piešinius mažieji „Genio“ skaitytojai, o tiksliau – žiūrinėtojai, nes ji dažniausiai iliustruoja ABC puslapius, skirtus tiems, kurie tik pradeda mokytis raides. Tikriausiai ne vienoje vaikų bibliotekoje dar bus užsilikusios smarkiai „suskaitytos“ 1963 m. laidos J. Janonio „Vaikų dienos“ ir 1965 m. laidos P. Cvirkos „Cukriniai avinėliai“ su L. Barisaitės piešiniais, vėlesnės jos iliustruotos knygutės – J. Marcinkevičiaus „U-ti-ti-ti, šalta“ ar A. Matučio „Genių kalvė“. Spalvingi leidiniai – E. Mieželaičio „Dainos dienoraštis“, M. Vainilaičio „Mano volungėlė“ – taip pat L. Barisaitės papuošti.

Bet L. Barisaitės kūryboje vaivorykštės spalvomis ne vien linksmas vaikiškas pasaulis raibuliuoja. Vidurvasario laukų, rudenėjančių miškų spalvos, bloknotuose ar atmintyje užfiksuotos keliaujant Lietuvos keliais keleliais, sutirštintos ir išryškintos išsilieja sodriuose linoraižiniuose. Lyriškuose peizažuose jaudina kuklūs, paprasti motyvai, bet labai dažnai žiūrovą pagauna ir keistos, paslaptingos būsenos, kurios apima užslenkant violetiniam audros debesiui arba raudonai auksinių sutemų valandai atėjus. Ne taip jau daug mūsų grafikų šiandien puoselėja tradicinį peizažą, spalvotą linoraižinį. L. Barisaitė, berods, ne kartą jau buvo pasiryžusi nebesiimti didelių formatų, nes sunku, sudėtinga spausdinti, bet laikas nuo laiko, žiūrėk, ir pateikia parodon naujus nemažus raižinius – peizažus…

Geniušienė, Irena. Vaivorykštės spalvomis: Laimai Barisaitei – 50 // Pergalė. 1980, nr. 8, p. 174–175.

Dailininkės Laimos Sofijos Barisaitės iliustruotų knygų vaikams ir jaunimui sąrašas


Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomas Laimos Sofijos Barisaitės fondas F155, kurį Bibliotekai dovanojo L. S. Barisaitės sesuo pedagogė Danutė Barisaitė. Fonde saugomi L. S. Barisaitės iliustruotų knygų iliustracijų originalai, lietos akvarelės, grafikos kūriniai, karpiniai, monotipijos, ekslibrisai, linoraižinių klišės ir kt. kūriniai, taip pat Barisų šeimos fotografijos, laiškai ir kt. dokumentai. Fondas nuolat pildomas.

Kviečiame domėtis.

Galerijoje – fotografijos ir L. S. Barisaitės kūrinių skaitmeniniai vaizdai iš L. S. Barisaitės fondo F155, fotografijos iš Bibliotekos skaitmeninio archyvo

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius