Aukštaitijos krašto poetui Pauliui Širviui – 100

Minint Aukštaitijos krašto poeto, žurnalisto ir redaktoriaus Pauliaus Širvio (1920–1979) 100-mečio jubiliejų, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė virtualią parodą „Paulius Širvys: „Nuo saulės į saulę. Skubėti ir… jos nepasiekt…“.

Nors praėjo jau keturi dešimtmečiai po Pauliaus Širvio mirties, iki šiol dauguma poezijos mylėtojų žavisi jo eilėmis, deklamuoja jas atmintinai, per visą Lietuvą skamba dainos poeto tekstais.

Paulius Širvys sulaukęs didžiulio skaitytojų pripažinimo dar būdamas gyvas, rašęs tai, ką jautęs, išgyvenęs, iš pačių sielos gelmių. Per savo gyvenimą sukūręs ne tiek ir daug – apie aštuoniasdešimt eilėraščių. Poezijos ir savo širdies šilumą dosniai dalijęs kitiems, pamiršdamas save patį. Per gyvenimą iš visų jėgų veržęsis į šviesesnį pasaulį, nemėgęs tamsos, nesitaikstęs su neteisybe, daug dirbęs, klupdavęs ir vėl kildavęs, kaskart prabildavęs jautriomis, už širdies griebiančiomis ilgesingomis eilėmis. Sušvitęs savo neregėtu talentu, apakinęs ne vieną savo dosnumu, paprastumu ir šviesumu ir… per anksti „sudegęs“.

Virtualioje parodoje supažindinama su Pauliaus Širvio biografija, jo kūryba – rankraščiuose, spausdintuose leidiniuose, natų rinkiniuose ir įrašuose. Parodoje pateikti garso ir vaizdo įrašai, kuriuose įamžintas poetas, skaitantis savo eiles, bei kitų skaitovų, taip pat muzikos atlikėjų garso įrašai poeto tekstais. Parodą papildo Pauliaus Širvio mintys, eilėraščių posmai, dedikacijos, poeto amžininkų atsiminimai apie Paulių, išleistos apie jį knygos. Parodoje atspindėtas Pauliaus Širvio atminimo įamžinimas, svarbiausi jo atminimo ženklai – paminklinės vietos, dailininkų darbai, kultūros renginiai poetui atminti, P. Širvio vardo literatūrinės premijos laureatų sąrašas.

Paroda iliustruota nuotraukomis ir kita vaizdo medžiaga iš LIMIS, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Venclovų namų-muziejaus, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos bei leidiniais, garso ir vaizdo įrašais iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondų, laisvos prieigos informacijos šaltinių internete.

Nuoširdžiai dėkojame Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvės vyr. bibliotekininkei Agnei Aržuolaitei už pagalbą rengiant šią parodą ir už atsiųstą vertingą medžiagą.

Virtualią parodą rasite čia.

Kviečiame apsilankyti!

Iliustracijoje panaudota A. Sutkaus nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo.

Informaciją parengė
Jolanta Sriubienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Vartotojų aptarnavimo skyrius