Kvietimas į tarptautinę mokslinę konferenciją „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ir Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją apie Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“.

Konferencija vyks rugsėjo 4 d. nuo 11 val. Panevėžio kolegijoje (Klaipėdos g. 3, II aukštas, aktų salė). Antroji programos dalis prasidės 18 val. šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Po šv. Mišių prie kun. A. Lipniūno kapo katedros šventoriuje vyks prisiminimų apie kun. A. Lipniūną popietė (poezijos, dienoraščio skaitymai su muzikiniais intarpais), minint jo gimimo 115-ąsias, mirties 75-ąsias ir perlaidojimo 31-ąsias metines bei Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno knygos „Lauko lelijos“ pristatymas.

Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. +370 622 24607 arba el. paštu konferencija.lipniunas@gmail.com

Konferencijos programa

Rekomenduojame perskaityti Stasio Ylos knygą Kunigas Alfonsas Lipniūnas“.
Kviečiame aplankyti kun. Alfonsui Lipniūnui skirtą memorialinę lentą ir bareljefą.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija