Vyskupas Kazimieras Paltarokas konsekracijos dieną. 1926.05.02. PAVB F76-47

Pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui atminti

Išliko nepaprasto žmogaus prisiminimas. Kaip pasakų dievaitis, Bažnyčios kunigaikštis: aukštas, tiesus, apsirengęs vyskupo rūbais, su žvilgančia aukšta vyskupo kepure – mitra, didele, riesta, sidabru blizgančia vyskupo lazda – pastoralu, be galo susitelkęs. <…> (Kanauninko Broniaus Antanaičio atsiminimai. Iš: Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Panevėžys, 1998, p. 85)

Š. m. spalio 22 d. minime vyskupo Kazimiero Paltaroko (1875–1958) 145-ąsias gimimo metines. 1926 m. balandžio 5 d. įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją, Kazimieras Paltarokas nominuotas Panevėžio vyskupu. Gegužės 2 d. arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus jis Kauno arkikatedroje konsekruotas, o gegužės  30-ąją K. Paltarokas atvyko į Panevėžį ir ėmė valdyti Panevėžio vyskupiją. Paskutinį kartą šv. Mišias laikė 1957 m. spalį.

Panevėžyje K. Paltarokas pastatė Kristaus Karaliaus katedrą, įkūrė kanauninkų kapitulą, jam priklausančiuose namuose (Sodų g. 3, Panevėžys) įrengė Katalikų veikimo centro būstinę, įkūrė „Panevėžio balso“ redakciją, įrengė vyskupijos biblioteką. Savo vyskupavimo metu įkurdino 11 parapijų. Be katedros, pastatė dar 15 bažnyčių, 14 koplyčių, 11 altarijų. 1939 m. pradėjo statyti Panevėžio kunigų seminariją, bet Antrasis pasaulinis karas nutraukė statybą. Vyskupijai paruošė 195 kunigus. Vyskupaujant K. Paltarokui, itin išaugo katalikų skaičius.

K. Paltarokas kiekvieną laisvesnę valandėlę skirdavo rašymui. Išleido 30 knygų, parašė 52 ganytojiškus laiškus. 1951 m. lapkritį gydytojams uždraudus, jis nustojo rašęs ir sakydavo: „Kada rašiau, tada aš gyvenau…“

Mirė K. Paltarokas 1958 m. sausio 3 d. Vilniuje, palaidotas Panevėžio katedros kriptoje.

2013 m. vyskupui K. Paltarokui suteiktas Panevėžio miesto garbės piliečio vardas.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas K. Paltaroko rankraščių fondas, kuriame – asmens, kūrybos, ganytojiškos veiklos dokumentai, atsiminimų rankraščiai, portretinės, grupinės ir laidotuvių nuotraukos.

2015 m. minint vyskupo 140-ąsias gimimo metines, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai  parengė virtualią parodą „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“.

Kviečiame apsilankyti virtualioje parodoje ir pažinti vyskupo gyvenimo kelią, veiklą, rašytinį palikimą, jo atminimo įamžinimą.

Nuotraukoje – vyskupas Kazimieras Paltarokas konsekracijos dieną. 1926.05.02. PAVB F76-47

Informaciją parengė
Aušra Veličkienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius