Vyskupas Kazimieras Paltarokas. A. Gylio fotoreprodukcija iš kn. „Panevėžys ir panevėžiečiai“. [Panevėžys, 2004], p. 59

Virtuali paroda

Vyskupas Kazimieras Paltarokas

Pirmojo Panevėžio vyskupo K. Paltaroko 140-osioms gimimo metinėms

Spalio 22 d. sukanka 140 metų, kai Pakruojo rajono Gailionių kaime Juozapo ir Uršulės Paltarokų šeimoje gimė (1875 m.) vyskupas, visuomenės, kultūros ir mokslo veikėjas Kazimieras Paltarokas. „Energingas, autoritetingas, sumanus, organizatorius, mokslo Vyras, Dievo garbei, Bažnyčios laisvei ir žmonių gerovei pasišventęs <…>“ – geru žodžiu vyskupą jo 60-mečio proga minėjo kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas Povilas Dogelis.

Panevėžio krašto žmonėms tai itin gerbtina asmenybė, nes valdant Panevėžio vyskupiją daug nuveikta ir palikta mums. 2013 m. gruodžio 27 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba suteikė vyskupui K. Paltarokui miesto garbės piliečio vardą. Ta proga tuometinis Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas pabrėžė, kad „<…> labai svarbu, jog vyskupas Paltarokas yra gyvas žmonių atmintyje, yra daug nuveikęs ir yra aktualus mums dabar, šiandien. Yra ir lieka asmenybė. Jo interesų ratas ir poveikis buvo daug platesnis, nei tik organizuoti vyskupijos gyvenimą. Tai atspindi ir ganytojiškų laiškų temos: socialiniai klausimai, pasisakymai dėl blaivumo, švietimas, lietuviška, katalikiška spauda, žmonių drąsa ir ištikimybė. Ir šiandien išlieka tas aktualumas. Vyskupas Kazimieras Paltarokas yra ne tik Panevėžio, bet ir Lietuvos masto žmogus, darbavęsis įvairiose vietose, profesoriavęs Kaune, vienintelis ganytojas, darbavęsis pokario laiku. Jis išryškina gražų sutarimą tarp bažnyčios ir miesto visuomenės. Šis pripažinimas nepadidina vyskupo K. Paltaroko garbės, bet yra garbė mums, kad mes tokių žmonių turėjome, kuriais galime didžiuotis ir kuriais galime sekti.“

Kazimiero Paltaroko 140-osioms gimimo metinėms pažymėti ir siekiant deramai įamžinti pirmojo Panevėžio vyskupo atminimą Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio vyskupijos kurija ir Panevėžio kraštotyros muziejumi. Bibliotekos darbuotojai susipažino su Panevėžio Švč. Trejybės rektorate, Panevėžio vyskupijos kurijos archyve ir Panevėžio kraštotyros muziejuje saugoma dokumentine medžiaga liudijančia vyskupo gyvenimą, atrinko svarbiausias fotografijas, Virtualios bibliotekos skyriuje jas suskaitmenino. Fotografijos ir kai kurie dokumentai publikuojami virtualioje parodoje „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“. Ji atskleidžia vyskupo gyvenimo kelią, veiklą, rašytinį palikimą, atminimo įamžinimą. Rengiant parodą taip pat naudotasi Bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo skyriuje, Retų knygų ir rankraščių skyriuje sukaupta informacija.

Virtualioje parodoje naudojami trumpiniai:
PAVB RKRS – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
PKM – Panevėžio kraštotyros muziejus
PVKA – Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas
VKPA – Panevėžio Švč. Trejybės rektorate saugomas vyskupo Kazimiero Paltaroko archyvas


Parodą parengė
Aušra Veličkienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius
ausra.velickiene@pavb.lt
Tel. (8~45) 46 16 00

Dokumentus skenavo
Jovita Verbickienė
Sigita Marcinkevičienė
Aušra Veličkienė

Internete publikavo
Inga Vienažindienė