Pedagogas, muzikas Juozas Slėnys (1920–1989). 1971 m. Fotogr. Jono Šukio. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozo Slėnio fondas F18-68

Pedagogui, muzikui Juozui Slėniui – 100

Šiais metais minime pedagogo, muziko Juozo Slėnio 100-ąsias gimimo metines.

Juozas Slėnys gimė 1920 m. lapkričio 5 d. Kaliamiestyje (Pandėlio valsč., Rokiškio apskr.). 1928–1934 m. mokėsi Pandėlio pradžios mokykloje. 1934–1936 m. neakivaizdžiai baigė 4 gimnazijos klases „Kalbaneum“ institute Kaune. Muzikos privačiai mokėsi Pandėlyje, Kupiškyje, Anykščiuose. 1940–1941 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje. 1948 m. įstojo į Panevėžio muzikos mokyklą. 1977 m. baigė J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų specialybės kursą. J. Slėniui pripažinta muzikos dėstytojo ir saviveiklinio pučiamųjų orkestro vadovo kvalifikacija. Nuo 1947 m. J. Slėnys dirbo muzikos mokytoju Panevėžio 3-ioje vidurinėje mokykloje. Vadovavo mokyklos chorui ir orkestrui. Su mokinių muzikiniais kolektyvais dalyvavo respublikinėse dainų šventėse, muzikinėse apžiūrose. Grojo fortepijonu, akordeonu, valtorna. J. Slėnys daug metų dirbo muzikos vadovu moksleivių vasaros stovyklose Berčiūnuose, Tiltagaliuose. Kūrė dainas vaikams, ansambliams, chorams. Rašė straipsnius ne tik į Lietuvos spaudą, bet ir į „Laisvės“ laikraštį (JAV), pasirašydamas Šarūno, Skirgailos, Žiemgalio slapyvardžiais. J. Slėnys rinko žymių žmonių mintis apie muziką, parengė trumpą enciklopedinį muzikinį žodynėlį, muzikinių mįslių rinkinį ir kt. Rinko operų, koncertų, dainų švenčių programas, pašto ženklus, atvirukus, medalius ir kt.

Juozas Slėnys mirė 1989 m. rugpjūčio 12 d. Palaidotas Šilaičių kapinėse (Panevėžio r.).

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomas J. Slėnio fondas F18, kurį 1992 m. Bibliotekai dovanojo J. Slėnio žmona Anelė Slėnienė. Fonde saugomi J. Slėnio biografinės medžiagos aplankai „Gyvenimo akimirkos“ (4 d., 1947–1985), įvairūs tarnybinės ir kūrybinės veiklos dokumentai: muzikos teorijos studijų konspektai, muzikos ir dainavimo pamokų planai ir konspektai, apdovanojimai, dainų tekstai su natomis chorams, ansambliams, solistams, J. Slėnio surinktos žymių žmonių mintys apie muziką, J. Slėnio sudaryti rinkiniai: „Muzikinė mozaika“, „Jaunieji talentai“, „Religija ir šiuolaikinės muzikos ritmai“, muzikinių mįslių rinkinys, trumpas enciklopedinis muzikinis žodynėlis ir kt., taip pat spaudoje publikuotų J. Slėnio straipsnių iškarpų rinkinys, J. Slėnio sudarytas iškarpų rinkinys filatelijos tematika, operų, koncertų, dainų švenčių programos, keletas laiškų ir nuotraukų.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje taip pat saugomos J. Slėnio dovanotos knygos, natos, periodiniai leidiniai.

Kviečiame domėtis.

Galerijoje – fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomo Juozo Slėnio fondo F18, Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomo režisieriaus J. Miltinio fondo FJM-96

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius