Gydytojas chirurgas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Žemgulys. Medicina, 1930, nr. 5

Gydytojui chirurgui Juozui Žemguliui – 130

Šiemet gruodžio 17 d. sukanka 130 metų, kai Rusinų kaime (Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.) gimė būsimasis gydytojas chirurgas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Žemgulys. Mokėsi Palangos progimnazijoje, Liepojos (Latvija) gimnazijoje. Ją baigė aukso medaliu. 1910–1913 m. studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) Karo medicinos akademijoje, 1913–1914 m. – Tartu (Estija) universitete. Buvo mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. Po sužeidimo evakuotas į Charkovo (Ukraina) karo ligoninę. Besigydydamas tęsė medicinos studijas Charkovo universitete. 1918 m. baigęs universitetą, grįžo į Lietuvą. Dirbo Jurbarko ligoninės vedėju, 1919–1923 m. – Kauno valstybinės ligoninės Chirurginio skyriaus vedėju, 1923–1935, 1939–1940 m. – Karo ligoninėje Kaune. Išėjęs iš karo tarnybos, 1935–1939 m.  vadovavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos ligoninės Chirurgijos skyriui. Nuo 1940 m. dirbo Panevėžio ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėju. J. Žemgulys buvo gabiu, veikliu ir energingu chirurgu, pareigingu bei griežtu vadovu. Paskelbė mokslinių straipsnių apie karo lauko chirurgiją, karo sanitariją, gydymą namuose, buvo knygų autoriumi, bendraautoriumi, žurnalo „Medicina“ steigėju (1920 m.), redaktoriumi. J. Žemgulys aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: priklausė korporacijai „Fraternitas Lituanica“, buvo vienu iš  Kauno medicinos draugijos, Aukštųjų kursų Kaune, Lietuvos chirurgų draugijos, Kovos su vėžiu draugijos steigėjų, Lietuvos šaulių sąjungos nariu. 1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliu, 1931 m. – LDK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu ir Šaulių žvaigžde.

J. Žemgulys buvo vedęs Leokadiją Steponaitytę (1899–1986), su kuria susilaukė trijų dukterų ir sūnaus.

J. Žemgulio likimas tragiškas. Atsidavę savo profesijai chirurgai J. Žemgulys, Antanas Gudonis (1911–1941), Stanislovas Mačiulis (1893–1941) ir medicinos sesuo Zinaida Emilija Seiliūnaitė-Kanevičienė (1893–1941)  tapo raudonojo teroro aukomis. Besitraukiantys enkavėdistai juos suėmė ir 1941 birželio 26 d. žiauriai nukankino pastate, kur buvo įsikūręs Panevėžio apskrities NKGB tardymo skyrius ir milicija (dabar šiame pastate – Panevėžio kraštotyros muziejus).

Po tragiškos J. Žemgulio mirties dėl galimų tolesnių sovietų represijų jo žmona su vaikais – Juozu Algimantu, Egle, Živile ir Reda 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Gydytojas palaidotas Panemunės kapinėse Kaune. 1943 m. rugsėjo 19 d. prie Panevėžio ligoninės pastatytas paminklas nukankintiems medikams (skulptorius Bernardas Bučas). 1944 m. gydytojo chirurgo Jono Statkevičiaus (1897–1969) iniciatyva paminklas užkastas ir išsaugotas iki Nepriklausomybės atkūrimo, o 1988 m. lapkričio 1 d. atstatytas (rekonstrukcijos autorius – skulptorius Algimantas Vytėnas). Panevėžyje yra J. Žemgulio vardu pavadinta gatvė.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Žemgulio parašytų ir redaguotų knygų, periodinių leidinių sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kuriuos leidinius galima skaityti portale www.epaveldas.lt

Abramov S. Pradinis higienos kursas / redagavo J. Žemgulys. Kaunas, 1923. 147, [1] p. : iliustr. 

Abramov S. Pradedamasis higienos kursas / redagavo dr. J. Žemgulys. 2-asis leid. Kaunas, 1924. 141, [3] p. : iliustr.

Apie sveikatą ir ligas / parašė daktarai: A. Matulevičius, S. Laurinavičius, J. Žemgulys … [et al.] ; redagavo daktaras J. Žemgulys. Kaunas, 1928. 128 p.

Medicina : laikraštis, paskirtas medicinos teorijos ir praktikos reikalams / redaktorius Juozas Žemgulys. Kaunas, 1920–1940.

Švara ir sveikata / parašė gydytojai: V. Bagdonas, A. Didžiulis, J. Žemgulys ; redagavo J. Žemgulys. Kaunas, 1931. 96 p.

Žemgulys, Juozas. Pamokinimai ligoniams, kurie serga džiova (tuberkuliozu). Tilžė, [1921]. 16 p.

Žemgulys, Juozas. Pirmoji pagalba nelaimingais atsitikimais ir ligose, naudojantis šaulių sanitariniu krepšiu. Kaunas, 1929. 39, [1] p.

Žemgulys, Juozas. Trumpas karo lauko chirurgijos vadovėlis. Kaunas, 1932. 137, [1] p. : iliustr.

Žmonių gydymas namie / parašė J. Alekna, A. Ambraziejūtė-Steponaitienė , J. Žemgulys … [et al.] ; redagavo J. Žemgulys. [Kaunas], 1933. 294, [2] p. : iliustr.

Rengiant informaciją naudotasi knyga „Atminties ženklai gydytojams (Vilnius, 2012), J. Norvaišienės straipsniu „Einant pareigas…“, publikuotu žurnale „Sveikatos apsauga“,  1989, Nr. 1, J. Žymanto straipsniu „Palangoje mokęsis Juozas Žemgulys – vienas garsiausių prieškario chirurgų“, publikuotu https://vakarinepalanga.lt/2015/11/06/palangoje-mokesis-juozas-zemgulys-vienas-garsiausiu-prieskario-lietuvos-chirurgu/, portale „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ publikuotu straipsniu apie Juozą Žemgulį https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-zemgulys/

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius