Karininkas, rašytojas Juozas Balčiūnas-Švaistas. Apie 1930 m. Maironio lietuvių literatūros muziejus, MLLM F3 18452

Rašytojui, redaktoriui, karininkui Juozui Balčiūnui-Švaistui – 130

Šiemet minime 130-ąją rašytojo, redaktoriaus, karininko Juozo Balčiūno, pasirašinėjusio slapyvardžiu Švaistas, gimimo sukaktį. J. Balčiūnas gimė 1891 m. kovo 30 d. Rokiškyje. Mokėsi Rokiškio pradžios mokykloje, 1909–1913 m. – Panevėžio mokytojų seminarijoje. Ją baigęs mokytojavo Stačiūnuose (Pakruojo r.). Pirmojo pasaulinio karo metais atsidūrė Rusijoje, buvo mobilizuotas į caro armiją, mokėsi karo mokykloje Maskvoje, kurią baigė 1917 m. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Skemų (Rokiškio r.) dvaro administratoriumi ir tapo dvaro gyvavimo metraštininku. J. Balčiūno dėka mūsų dienas pasiekė daugybė Skemų dvaro istorijų, užrašytų atsiminimų knygoje „Dangus debesyse“ (1967). 1919 m. buvo Rokiškio policijos viršininku ir Ežerėnų (dabar Zarasai) karo komendantu. 1924–1928 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, dėstė karo mokykloje Kaune.

J. Balčiūnas 1919–1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1928–1940 m. buvo Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus spaudos dalies viršininku, redagavo žurnalus „Karys“ (1928–1935 m. ) ir „Kardas“ (1934 m.), tęstinį leidinį „Lietuvių archyvas“ (t. 1–3, 1942 m.). J. Balčiūnui 1926 m. suteiktas leitenanto, 1929 m. – majoro, 1935 m. – pulkininko leitenanto laipsniai. Tarnaudamas kariuomenėje, J. Balčiūnas daug rašė, išleido prozos kūrinius, pasirašytus J. Švaisto slapyvardžiu. J. Balčiūnas dalyvavo XXVII knygos mėgėjų draugijos (įkurta 1930 m.) veikloje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likvidavus Lietuvos kariuomenę, J. Balčiūnas perkeltas į Vilniaus pėstininkų karo mokyklą, paskirtas istorijos lektoriumi. 1940 m. pabaigoje paleistas į atsargą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno JAV. Dirbo laikraščio „Naujienos“ redakcijoje, aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime, produktyviai rašė ir leido savo kūrybą. Mirė 1978 m. rugsėjo 21 d. Los Andžele (JAV), palaidotas Santa Monikos Šv. Kryžiaus kapinėse.

J. Balčiūnas apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio ženklu, Latvijos Trijų žvaigždžių 4 laipsnio ordinu (1934).

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Balčiūno-Švaisto parašytų, išverstų, redaguotų knygų, žurnalų ir rinkiniuose bei periodiniuose leidiniuose publikuotos kūrybos sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt

Juozo Balčiūno-Švaisto parašytų, išverstų, redaguotų knygų, žurnalų ir rinkiniuose bei periodiniuose leidiniuose publikuotos kūrybos sąrašas (pdf)

Rengiant informaciją naudotasi straipsniu „Balčiūnas Juozas“, publikuotu 2-ajame knygos „Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953“ tome (Vilnius, 2001), Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos interneto svetainėje publikuota informacija „Švaistas-Balčiūnas Juozas“, portale „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ publikuotu straipsniu „Juozas Švaistas“, Aldonos Minkevičienės straipsniu „Apie sunykusius Rokiškio krašto dvarus – iš prisiminimų, iškastų lobių ir legendų“, publikuotu naujienų svetainėje „15min“.

Nuotraukoje – karininkas, rašytojas Juozas Balčiūnas-Švaistas. Apie 1930 m. Maironio lietuvių literatūros muziejus, MLLM F3 18452

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius