Bronius Babkauskas. PAVB FKV-456/34

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Aktoriui Broniui Babkauskui – 100

Balandžio 9 dieną minime aktoriaus Broniaus Babkausko (1921–1975) 100-ąsias gimimo metines. Bronius Babkauskas – kino ir teatro aktorius, režisieriaus Juozo Miltinio mokinys, vienas iš talentingiausių Panevėžio dramos teatro aktorių. Teatre dirbo nuo pat įkūrimo 1940 m. Per 35 kūrybinio darbo metus teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų. Vaidyba išsiskyrė nuoširdumu, emocingumu, įtaiga ir žavėjo tiek jauną, tiek seną žiūrovą.

Nuo 1953 m. vaidino ir kine. Nors pirmi žingsniai kine paties aktoriaus nesužavėjo, jau po keleto sukurtų epizodinių vaidmenų atsiskleidė Broniaus Babkausko, kaip kino aktoriaus, talentas. Sukūrė daugiau kaip 30 vaidmenų kine.

Apie išskirtinio talento aktorių, įdomiausius jo gyvenimo ir kūrybos faktus bei įkūnytus personažus teatro scenoje ir kine pasakoja jubiliejinei sukakčiai parengta virtuali paroda Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai“.

Dėkojame aktoriams Virginijai Tauraitei-Babkauskienei, Rudolfui Jansonui, Enrikui Kačinskui, Daliai Melėnaitei, Gražinai Urbonavičiūtei, inžinieriui Stanislovui Juodikiui, kurie sutiko pasidalinti prisiminimais, praturtinusiais parodą apie Bronių Babkauską. Taip pat dėkojame Gražinai Urbonavičiūtei už dovanotas fotografijas.

Kviečiame apsilankyti virtualioje parodoje!

Nuotraukoje – Bronius Babkauskas. PAVB FKV-456/34

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centro informacija