Bronius Babkauskas. PAVB FKV-456/34

Virtuali paroda

Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai

Šiais metais balandžio 9 d. minime aktoriaus Broniaus Babkausko (1921–1975) 100-ąsias gimimo metines.

Bronius Babkauskas – vienas žymiausių legendinio režisieriaus Juozo Miltinio mokinių, kino ir teatro aktorius iš prigimties. Šis labai talentingas, jautrios sielos menininkas, mylėjęs žmones ir gyvenimą, išliko vyresniosios kartos žiūrovų ir visų jį pažinojusiųjų atmintyje, nors jau daugiau kaip keturis dešimtmečius jo nebėra tarp mūsų. Aktorių mylėjo visa Lietuva.

B. Babkauskas sėkmingai kūrė įvairių charakterių personažus. Kaip yra minėję jo kolegos aktoriai, vaidinti jis galėjo viską. Vaidino Panevėžio dramos teatre, filmavosi Vilniuje, Rygoje, Taline, Minske, Maskvoje, Čilėje. Sukūrė daugybę vaidmenų teatro scenoje ir kine. Kiekvienam vaidmeniui aktorius atiduodavo visas savo jėgas. Gal dėl to jį taip mylėjo žiūrovai.

Šio nepamirštamo kūrėjo jubiliejinei sukakčiai paminėti parengėme virtualią parodą „Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai“.

Parodoje pateikiama B. Babkausko kūrybinė biografija, asmeninės fotografijos, vaidmenų, sukurtų kino filmuose ir Panevėžio dramos teatro spektakliuose, fotografijos. Publikuojami atsiminimų apie B. Babkauską fragmentai.

Parodoje panaudotos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Broniaus Babkausko fondo bei Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomų Kazimiero Vitkaus ir Juozo Miltinio fondų fotografijos ir dokumentinė medžiaga, taip pat aktorės Gražinos Urbonavičiūtės dovanotos fotografijos.

Fotografijų  autoriai – Kazimieras Vitkus, Edvardas Korizna, Juozas Budraitis, Algimantas Mockus, Ch. Nicevičius ir neišaiškinti fotografai.

Dėkojame aktoriams Virginijai Tauraitei-Babkauskienei, Rudolfui Jansonui, Enrikui Kačinskui, Daliai Melėnaitei, Gražinai Urbonavičiūtei, inžinieriui Stanislovui Juodikiui, kurie sutiko pasidalinti prisiminimais, praturtinusiais parodą apie Bronių Babkauską, taip pat dėkojame Gražinai Urbonavičiūtei už dovanotas fotografijas.

Nuotraukoje – Bronius Babkauskas. PAVB FKV-456/34


Parodą parengė
Regina Grigaliūnienė
Angelė Mikelinskaitė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centras
miltinis@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius
inga.vienazindiene@pavb.lt