Virtuali paroda

Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai

Atsisveikinimas

Tauta atsisveikina su aktoriumi Bronium Babkausku. 1975 m. spalio 24 d.

PAVB FKV-465/8
PAVB FKV-465/5
Aktorės Gražinos Urbonavičiūtės dovanota fotografija
PAVB FKV-465/4
Aktorės Gražinos Urbonavičiūtės dovanota fotografija
Aktorės Gražinos Urbonavičiūtės dovanota fotografija
PAVB FKV-465/3
Aktorės Gražinos Urbonavičiūtės dovanota fotografija
Antkapinis paminklas aktoriui Broniui Babkauskui – skulptoriaus Juozo Lebednyko „Liūdinti mūza Melpomenė“. Panevėžys, 1976 m. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB F54-18