Virtuali paroda

Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai

Vaidmenys kine

Kine debiutavo 1953 m. epizodiniu Klebono vaidmeniu filme „Aušra prie Nemuno“ (rež. Aleksandras Faincimeris). Nors pirmoji kino patirtis paties aktoriaus nesužavėjo, jau po keleto sukurtų epizodinių vaidmenų atsiskleidė Broniaus Babkausko, kaip kino aktoriaus, talentas. Kine sukūrė daugiau kaip 30 vaidmenų. Filmavosi ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Estijos, Rygos, Ukrainos, Mosfilmo kino studijose. Kine, kaip ir teatre, kūrė įvairių charakterių personažus. Ir beveik nepatyrė nesėkmių. Filmavosi tragedijose ir komedijose, realistiniuose, psichologiniuose, politiniuose, filosofiniuose filmuose.

Bronius Babkauskas – Banditas filme „Gyvieji didvyriai“ (3 novelė „Paskutinis šūvis“, rež. Arūnas Žebriūnas). 1960 m. PAVB F54-37-3
Bronius Babkauskas (kairėje) – Banditas filme „Gyvieji didvyriai“ (3 novelė „Paskutinis šūvis“, rež. Arūnas Žebriūnas). 1960 m. PAVB F54-37-4
Bronius Babkauskas – Banditas filme „Gyvieji didvyriai“ (3 novelė „Paskutinis šūvis“, rež. Arūnas Žebriūnas). 1960 m. PAVB F54-37-5
Bronius Babkauskas – Vilkišius filme „Svetimi“ (rež. Marijonas Giedrys). 1961 m. PAVB F54-38-1
Bronius Babkauskas – Vilkišius filme „Svetimi“ (rež. Marijonas Giedrys). 1961 m. PAVB F54-38-2
Bronius Babkauskas – Vilkišius, Gražina Balandytė – Irena filme „Svetimi“ (rež. Marijonas Giedrys). 1961 m. PAVB F54-38-3
Bronius Babkauskas – Rimša filme „Vienos dienos kronika“ (rež. Vytautas Žalakevičius). 1963 m. PAVB F54-40
Bronius Babkauskas (kairėje) – Rimša filme „Vienos dienos kronika“ (rež. Vytautas Žalakevičius). 1963 m. PAVB F54-41-5
Bronius Babkauskas (kairėje) – Rimša filme „Vienos dienos kronika“ (rež. Vytautas Žalakevičius). 1963 m. PAVB F54-41-7
Bronius Babkauskas – Marcinkus filme „Niekas nenorėjo mirti“ (rež. Vytautas Žalakevičius). 1965 m. PAVB F54-42-1
Bronius Babkauskas (kairėje) – Marcinkus, Regina Zdanavičiūtė – Marcinkaus žmona filme „Niekas nenorėjo mirti“ (rež. Vytautas Žalakevičius). 1965 m. PAVB F54-42-2
Bronius Babkauskas – Kolūkietis filme „Kai aš mažas buvau“ (rež. Algirdas Araminas). 1968 m. PAVB F54-44
Bronius Babkauskas – Steponas filme „Ave, vita!“ (rež. Almantas Grikevičius). 1969 m. PAVB F54-45-3
Bronius Babkauskas (dešinėje) – Abarius filme „Vyrų vasara“ (rež. Marijonas Giedrys). 1970 m. PAVB F54-48-2
Bronius Babkauskas – Abarius filme „Vyrų vasara“ (rež. Marijonas Giedrys). 1970 m. PAVB F54-49-2
Bronius Babkauskas – Abarius filme „Vyrų vasara“ (rež. Marijonas Giedrys). 1970 m. PAVB F54-50-1
Režisierius Vytautas Žalakevičius ir aktoriai Irina Mirošničenko – Marija bei Bronius Babkauskas – Senatorius Migelis Karera, filmuojant „Tas saldus žodis – laisvė“. Čilė, 1972 m. Fotogr. Juozo Budraičio. PAVB F54-54-2
Bronius Babkauskas aktorių atrankoje filme „Nesibaigianti gatvė“ (rež. Igoris Dobroliubovas). 1972 m. PAVB FKV- 456/26
Bronius Babkauskas – Čertopchanovas filme „Bajoro Čertopchanovo gyvenimas ir mirtis“ (rež. Viktoras Turovas). 1972 m. PAVB F54-60-1
Bronius Babkauskas – Čertopchanovas filme „Bajoro Čertopchanovo gyvenimas ir mirtis“. (rež. Viktoras Turovas). 1972 m. PAVB F54-60-2
Bronius Babkauskas – Eigulys filme „Sadūto tūto“ (rež. Almantas Grikevičius). 1974 m. Fotogr. Juozo Budraičio. PAVB F54-55-1
Bronius Babkauskas – Eigulys filme „Sadūto tūto“ (rež. Almantas Grikevičius). 1974 m. Fotogr. Juozo Budraičio. PAVB F54-55-3
Vaiva Mainelytė – Jurga, Bronius Babkauskas – Raupys, Regimantas Adomaitis – Girdvainis filme „Velnio nuotaka“ (rež. Arūnas Žebriūnas). 1974 m. Fotogr. Algimanto Mockaus. PAVB F54-57-4
Bronius Babkauskas (dešinėje) – Raupys filme „Velnio nuotaka“ (rež. Arūnas Žebriūnas). 1974 m. Fotogr. Algimanto Mockaus. PAVB F54-57-5
Bronius Babkauskas – Raupys, Vaiva Mainelytė – Jurga, Regimantas Adomaitis – Girdvainis filme „Velnio nuotaka“ (rež. Arūnas Žebriūnas). 1974 m. Fotogr. Algimanto Mockaus. PAVB FKV-458/1
Vaiva Mainelytė – Jurga, Bronius Babkauskas – Raupys, Regimantas Adomaitis – Girdvainis filme „Velnio nuotaka“ (rež. Arūnas Žebriūnas). 1974 m. Fotogr. Algimanto Mockaus. PAVB FKV-458/2
Bronius Babkauskas – Levonas filme „Liepsna“ (rež. V. Četverikovas). 1974 m. PAVB F54-61-3
Bronius Babkauskas (dešinėje) – Levonas filme „Liepsna“ (rež. V. Četverikovas). 1974 m. PAVB F54-62-3
Bronius Babkauskas (viduryje) – Piotras Guliajevas filme „Jos sūnų valanda“ (rež. Viktoras Turovas. 1975 m. PAVB F54-63-1
Bronius Babkauskas (kairėje) – Piotras Guliajevas filme „Jos sūnų valanda“ (rež. Viktoras Turovas). 1975 m. PAVB F54-63-3