Virtuali paroda

Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai

Vaidmenys spektakliuose

Bronius Babkauskas Panevėžio dramos teatre dirbo nuo 1940 m. Būdamas iš prigimties emocionalus ir impulsyvus, aktorius sėkmingai kūrė ir intelektualius herojus, ir antraeilius personažus. Kaip yra minėję jo kolegos aktoriai, vaidinti jis galėjo viską.

Per 35 kūrybinio darbo metus teatre sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų – nuo buitinių, ryškių komedinių iki klasikinių, gilių dramatinių personažų. Vaidyba išsiskyrė nuoširdumu, emocingumu, įtaiga.

Daugiausiai jam teko dirbti kartu su režisieriumi Juozu Miltiniu, taip pat vaidino ir Vaclovo Blėdžio, Jono Aleknos, Gedimino Karkos režisuotuose spektakliuose.

B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“, rež. Juozas Miltinis 1941–1974 m.), 1941 m. Kazimieras Vitkus – Korbačijo, Bronius Babkauskas – Moska. PAVB FKV-433/68
B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“, rež. Juozas Miltinis 1941–1974 m.), 1956 m. Bronius Babkauskas – Moska, Jonas Alekna – Korvinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-74/12-7
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis 1945–1989 m.), 1945 m. Henrika Hokušaitė – Marcelė, Bronius Babkauskas – Klebonas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/25
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis 1945–1989 m.), 1970 m. Eugenija Šulgaitė – Gaškienė, Bronius Babkauskas – Gaška. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-86/1-6
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis 1945–1989 m.), 1970 m. Bronius Babkauskas – Gaška, Eugenija Šulgaitė – Gaškienė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-86/1-17
I. Franko „Pavogtoji laimė“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Bronius Babkauskas – Michailas Gurmanas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-104/1-1
I. Franko „Pavogtoji laimė“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Bronius Babkauskas – Michailas Gurmanas, Vaclovas Blėdis – Nikalojus Zadorožnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/24
A. Korneičiukas „Ukrainos stepėse“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1951 m. Gediminas Karka – Kukulis, Bronius Babkauskas – Ilgnosevičius. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-442/18
A. Gribojedovas „Studentas“ (rež. Juozas Miltinis), 1951 m. Bronius Babkauskas – Sablinas, Vytautas Karka – Poliubinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-110/7-1
A. Gribojedovas „Studentas“ (rež. Juozas Miltinis), 1951 m. Scena iš spektaklio; pirmame plane: Eugenija Šulgaitė – Zvezdova, Bronius Babkauskas – Sablinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/14
A. Jakobsonas „Šakalai“ (rež. Juozas Miltinis), 1953 m. Bronius Babkauskas – Mok-Kenedi, Vaclovas Blėdis – Briusas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/16
A. Čechovas „Žuvėdra“ (rež. Juozas Miltinis), 1954 m. Laimutė Liesytė – Zarečnaja, Bronius Babkauskas – Trigorinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-120/14-4
A. Čechovas „Žuvėdra“ (rež. Juozas Miltinis), 1954 m. Bronius Babkauskas – Trigorinas, Eugenija Šulgaitė – Arkadina. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/3
J. Grušas „Dūmai“ (rež. Vaclovas Blėdis, Gediminas Karka), 1955 m. Bronius Babkauskas – Vytautas Būtėnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/13
J. Grušas „Dūmai“ (rež. Vaclovas Blėdis, Gediminas Karka), 1955 m. Bronius Babkauskas – Vytautas Būtėnas, Stepas Kosmauskas – Izidorius Digrys, Romualdas Klasčius – Čipkus, Gediminas Karka – Dūda. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-448/9
B. Nušičius „Dr. (Filosofijos daktaras)“ (rež. Jonas Alekna, Donatas Banionis), 1956 m. Algimantas Masiulis – Miloradas, Bronius Babkauskas – Života Cvijovičius, Ramūnas Babkauskas – Pepikas, Stepas Kosmauskas – Blagojus. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/22
B. Nušičius „Dr. (Filosofijos daktaras)“ (rež. Jonas Alekna, Donatas Banionis), 1956 m. Stepas Kosmauskas – Blagojus, Bronius Babkauskas – Života Cvijovičius. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/12
J. Germanas „Daktaras Kaliužnas“ (rež. Vaclovas Blėdis, Gediminas Karka), 1956 m. Bronius Babkauskas – Kaliužnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-128/7-2
J. Germanas „Daktaras Kaliužnas“ (rež. Vaclovas Blėdis, Gediminas Karka), 1956 m. Bronius Babkauskas – Kaliužnas, Romualda Mikalauskaitė – Lena, Laimutė Liesytė – Olga. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/15
K. Binkis „Atžalynas“ (rež. Gediminas Karka), 1956 m. Bronius Babkauskas – Direktorius, Donatas Banionis – Tijūnas, Regina Zdanavičiūtė – Gamtininkė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-132/22-7
P. de Beaumarchais „Sevilijos kirpėjas“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1957 m. Bronius Babkauskas – Bartolo. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-140/2-2
P. de Beaumarchais „Sevilijos kirpėjas“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1957 m. Laimutė Liesytė – Rozina, Bronius Babkauskas – Bartolo. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-140/12-10
P. de Beaumarchais „Sevilijos kirpėjas“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1957 m. Kazimieras Vitkus – Don Bazilijo, Bronius Babkauskas – Bartolo. PAVB FKV-140/9-1
A. Milleris „Komivojažerio mirtis“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1958 m. Bronius Babkauskas – Benas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/8
A. Milleris „Komivojažerio mirtis“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1958 m. Bronius Babkauskas – Benas, Donatas Banionis – Vilis Lomenas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-459/19
E. M. Labiche’as „Šiaudinė skrybėlaitė“ (rež. Juozas Miltinis), 1959 m. Bronius Babkauskas – Nonankuras. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-153/7-1
E. M. Labiche’as „Šiaudinė skrybėlaitė“ (rež. Juozas Miltinis), 1959 m. Bronius Babkauskas – Nonankuras, Jonas Alekna – Vezinė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-153/13-3
A. Čechovas „Ivanovas“ (rež. Juozas Miltinis), 1960 m. Bronius Babkauskas – Borkinas, Viktorija Vadopolaitė – Babakina. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-155/9-2
A. Čechovas „Ivanovas“ (rež. Juozas Miltinis), 1960 m. Algimantas Masiulis – Lvovas, Bronius Babkauskas – Borkinas, Gediminas Karka – Šabelskis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-442/6
G. Hauptmannas „Vieniši žmonės“ (rež. Juozas Miltinis), 1963 m. Bronius Babkauskas – Fokeratas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-171/2-1
G. Hauptmannas „Vieniši žmonės“ (rež. Juozas Miltinis), 1963 m. Bronius Babkauskas – Fokeratas, Eugenija Šulgaitė – Frau Fokerat. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-171/21-2
G. Hauptmannas „Vieniši žmonės“ (rež. Juozas Miltinis), 1963 m. Petras Steponavičius – Johanas Fokeratas, Bronius Babkauskas – Fokeratas, Eugenija Šulgaitė – Frau Fokerat. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-171/1-22
B. Sruoga „Pavasario giesmė“ (rež. Juozas Miltinis). 1965 m. Bronius Babkauskas – Žaliūgas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-177/13-1
B. Sruoga „Pavasario giesmė“ (rež. Juozas Miltinis). 1965 m. Stepas Kosmauskas – Domijonas, Bronius Babkauskas – Žaliūgas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-177/8-1
B. Sruoga „Pavasario giesmė“ (rež. Juozas Miltinis). 1965 m. Eleonora Matulaitė – Aušrinė, Bronius Babkauskas – Žaliūgas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-177/1-21
W. Borchertas „Lauke, už durų“ (rež. Juozas Miltinis). 1966 m. Bronius Babkauskas – Gatvės šlavėjas, kuris yra visai ne šlavėjas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-183/14-2
W. Borchertas „Lauke, už durų“ (rež. Juozas Miltinis). 1966 m. Bronius Babkauskas – Gatvės šlavėjas, kuris yra visai ne šlavėjas; Donatas Banionis – Bekmanas, vienas iš tų. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-183/1-3
J. Grušas „Adomo Brunzos paslaptis“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1966 m. Dalia Melėnaitė – Ksavera, Bronius Babkauskas – Adomas Brunza. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-182/11-2
J. Grušas „Adomo Brunzos paslaptis“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1966 m. Kazimieras Vitkus – Brunza Adomas, Bronius Babkauskas – Adomas Brunza. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/4
F. Dűrrenmattas „Fizikai“ (rež. Juozas Miltinis), 1967 m. Bronius Babkauskas – Herbertas Georgas Boitleris, pramintas Niutonu, pacientas; Vaclovas Blėdis – Richardas Forsas, policijos inspektorius. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-186/12-2
F. Dűrrenmattas „Fizikai“ (rež. Juozas Miltinis), 1967 m. Bronius Babkauskas – Herbertas Georgas Boitleris, pramintas Niutonu, pacientas; Donatas Banionis – Johanas Vilhelmas Mebijus, pacientas; Gediminas Karka – Ernstas Heinrichas Ernestis, pramintas Einšteinu, pacientas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-186/1-16
F. Dűrrenmattas „Frankas V“ (rež. Juozas Miltinis), 1969 m. Bronius Babkauskas – Frankas V. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-192/5-4
F. Dűrrenmattas „Frankas V“ (rež. Juozas Miltinis), 1969 m. Liudvika Marija Adomavičiūtė – Fryda Fiurst, Aurimas Babkauskas – Teo Kapeleris, Bronius Babkauskas – Frankas V, Romualda Mikalauskaitė – Otilija. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-191/1-68
F. Dűrrenmattas „Frankas V“ (rež. Juozas Miltinis), 1969 m. Kazimieras Vitkus – Poilis Noikomas, Bronius Babkauskas – Frankas V, Algimantas Masiulis – Richardas Eglis, Romualdas Urvinis – Gastonas Šmalcas. PAVB FKV-191/1-104
H. Ibsenas „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1972 m. Donatas Banionis – Jorgenas Tesmanas, Bronius Babkauskas – Asesorius Brakas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-137/11-1
H. Ibsenas „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1972 m. Eugenija Šulgaitė – Heda Gabler, Bronius Babkauskas – Asesorius Brakas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/7
H. Ibsenas „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1972 m. Donatas Banionis – Jorgenas Tesmanas, Bronius Babkauskas – Asesorius Brakas, Eugenija Šulgaitė – Heda Gabler. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-137/18-27
H. Ibsenas „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1972 m. Pirmame plane: Eugenija Šulgaitė – Heda Gabler, Bronius Babkauskas – Asesorius Brakas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-457/21
A. Strindbergas „Mirties šokis“ (rež. Juozas Miltinis), 1973 m. Dalia Melėnaitė – Alisa, Edgaro žmona, buvusi aktorė, Bronius Babkauskas – Kurtas, karantino viršininkas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/10-5
A. Strindbergas „Mirties šokis“ (rež. Juozas Miltinis), 1973 m. Bronius Babkauskas – Kurtas, karantino viršininkas, Dalia Melėnaitė – Alisa, Edgaro žmona, buvusi aktorė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/10-5
A. Strindbergas „Mirties šokis“ (rež. Juozas Miltinis), 1973 m. Donatas Banionis – Edgaras, tvirtovės artilerijos pulkininkas, Bronius Babkauskas – Kurtas, karantino viršininkas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/11-4
A. Strindbergas „Mirties šokis“ (rež. Juozas Miltinis), 1973 m. Dalia Melėnaitė – Alisa, Edgaro žmona, buvusi aktorė, Donatas Banionis – Edgaras, tvirtovės artilerijos pulkininkas, Bronius Babkauskas – Kurtas, karantino viršininkas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-200/5-24
J. Grušas „Pijus nebuvo protingas“ (rež. Juozas Miltinis), 1974 m. Gediminas Karka – Garunkštis, Bronius Babkauskas – Pijus. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-208/3-5