Virtuali paroda

Kino ir teatro aktorius Bronius Babkauskas. Gyvenimo ir kūrybos štrichai

Su kolegomis aktoriais

Kauno Darbo rūmų studija, 1938–1940 m. 1-oje eilėje, iš kairės: dailininkas Liudas Vilimas, režisierius Juozas Miltinis, Čaprackas, 2-oje eilėje, iš kairės: Gediminas Pauliukaitis, A. Česionytė, Janina Dulskytė, Jadvyga Matulytė, Teklė Grigaliūnaitė, Veronika Fakejevaitė, Elena Žilėnaitė, 3-oje eilėje, iš kairės: Vaclovas Blėdis, Balys Gudanavičius, Zigmas Lapinskas-Lapėnas, Jonas Alekna, Eugenijus Jermolajevas, Zofija Vekrikaitė, V. Muraška, 4-oje eilėje, iš kairės: Kazimieras Vitkus, Vladas Kazakevičius, Veronika Ruminavičiūtė, Bronius Babkauskas. PAVB FKV-441/2
Aktoriai Kazimieras Vitkus, Janina Dulskytė, Bronius Babkauskas. Antrame plane – Vladas Kazakevičius, Gediminas Pauliukaitis. Kaunas, apie 1939 m. PAVB FKV-883/1
Pakeliui į Kubiliūnus (Radviliškio r.): Juozas Miltinis, Jonas Kazlauskas, Bronius Babkauskas, Vaclovas Blėdis. 1943 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/11
Panevėžio dramos teatro kolektyvas, apie 1945 m. Priekyje sėdi Jonas Alekna ir Romualda Mikalauskaitė, 2-oje eilėje, iš kairės: Vaclovas Blėdis, Jonas Surkevičius, Juozas Miltinis, Stasė Breivaitė, 3-oje eilėje, iš kairės: Ona Konkulevičiūtė, Marija Keturakytė, Regina Zdanavičiūtė, Kazimieras Vitkus, Vytautas Karka, Donatas Banionis, Gediminas Karka, 4-oje eilėje, iš kairės: 1-as Stepas Kosmauskas, 3-as Bronius Babkauskas, 4-as Romualdas Klasčius, už jų – Henrika Hokušaitė. PAVB FJM-1019/21
Gastrolių metu Birštone, prie šaltinio. 1949 m. Iš kairės: 1-as Gediminas Karka, 3-as Juozas Jučas, viduryje stovi: Regina Zdanavičiūtė, Bronius Babkauskas, 1-as iš dešinės Donatas Banionis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB F54-12
Aktorių kolektyvas prie senojo teatro, apie 1953 m. Priekyje sėdi Juozas Jučas. 1-oje eilėje, iš kairės: Stepas Kosmauskas, Regina Zdanavičiūtė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Ona Konkulevičiūtė, Kazimieras Vitkus, 2-oje eilėje, iš kairės: Romualdas Klasčius, Henrika Hokušaitė, Liudvika Marija Adomavičiūtė, Danutė Juronytė, Česlovas Pažemeckas, 3-oje eilėje, iš kairės: Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė, Laima Liesytė, Algimantas Masiulis, Romualda Mikalauskaitė, Donatas Banionis, Romualdas Urvinis, Stasys Petronaitis. PAVB FKV-440/1
Aktoriai su rašytoju Juozu Grušu prie senojo teatro, po spektaklio „Dūmai“ repeticijos. 1955 m. 1-oje eilėje, iš kairės – Gediminas Karka, Stepas Kosmauskas, Ona Konkulevičiūtė, Jonas Alekna, Vaclovas Blėdis, Liudvika Marija Adomavičiūtė. 2-oje eilėje, iš dešinės: 1-as Bronius Babkauskas, 2-as Algimantas Masiulis, 5-as Kazimieras Vitkus, 6-as rašytojas Juozas Grušas. PAVB FKV-440/9
Aktoriai po spektaklio „Dūmai“ su rašytoju Juozu Grušu. 1955 m. Bronius Babkauskas stovi 6-as iš kairės. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-124/31-44
Aktoriai po spektaklio „Dūmai“ su rašytoju Juozu Grušu. 1955 m. Bronius Babkauskas stovi 4-as iš kairės. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV- 124/41-4
Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu senojo teatro salėje. Bronius Babkauskas – 3-oje eilėje, 1-as iš dešinės. 1960 m. PAVB FKV-440/4
Panevėžio dramos teatre, 1960 m. Iš kairės: aktorė Jadvyga Matulytė, aktorius Jonas Alekna su žmona Irena, aktorius Bronius Babkauskas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-311/5
Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu. Bronius Babkauskas – dešinėje. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-440/26
Aktoriai Algimantas Masiulis ir Bronius Babkauskas. Apie 1967 m. PAVB F54-9
Repeticijoje. Režisierius Juozas Miltinis (kairėje) ir aktoriai Donatas Banionis, Gediminas Karka, Gintautas Medžiavepris, Bronius Babkauskas. Apie 1974 m. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB FJM-895/2