Giedriaus Zauros nuotrauka

Parodos Gabrielei Petkevičaitei-Bitei bibliotekoje

2021 metais minime prozininkės, publicistės, pedagogės, visuomenės veikėjos, filantropės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-ąsias gimimo metines. Jubiliejinei sukakčiai parengėme parodas, kurios veikia Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų erdvėse. Pirmojoje parodoje „…vis ieškojau gilesnio turinio…“ (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė) pristatome šios vienos reikšmingiausių moterų Lietuvos istorijoje dalį rankraštinio palikimo: grožinės literatūros kūrinių, publicistikos, laiškų bei asmens dokumentų, saugomų Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne.

Eksponuojame ir G. Petkevičaitės-Bitės parašytų knygų pirmuosius leidimus iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fondo bei rankraščių fonde saugomas G. Petkevičaitės-Bitės nuotraukas.

Antroje parodoje „O, kad mes taip suprastume savo pareigas visuomenei, kaip jas suprato Gabrielia Petkevičiūtė“ (Juozas Tumas Vaižgantas) eksponuojami įvairių autorių, kolegų, draugų, bendražygių leidiniai apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.

Parodos veiks iki birželio 1 d.

Galerijoje – dokumentų iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyno vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius