Lietuvių poetas, kunigas Antanas Vienažindys. Apie 1888 m. Zarasų krašto muziejus, ZKM F 6749

„Dainos mano – dūšia mano…“: meilės lyrikui, kunigui Antanui Vienažindžiui – 180

Sukanka 180 metų, kai 1841 m. rugsėjo 26 d. (senuoju stiliumi rugsėjo 14 d.) Anapolio palivarke (Rokiškio r.), valstiečių Justino Vienažindžio ir Barboros Urbonaitės šeimoje gimė būsimasis poetas, kunigas Antanas Vienažindys. Vaikystę praleido pas senelį Juozapą Vienažindį Gipėnų kaime (Zarasų r.), kur dabar veikia A. Vienažindžio visuomeninis-memorialinis muziejus. 1856 m. įstojo į Panevėžio bajorų mokyklą, 1861 m. – į Varnių kunigų seminariją. Studijuojant seminarijoje, prasidėjo 1863 m. sukilimas. A. Vienažindys tik per plauką netapo rekrutu, išvengė carinės armijos kareivio dalios. 1865 m. vyskupo Motiejaus Valančiaus įšventintas į kunigus. Buvo vikaru Šiaulėnuose (Radviliškio r.), Krinčine (Pasvalio r.), Vainute (Šilutės r.), Breslaujoje (Baltarusija). Nuo 1876 m. iki mirties klebonavo Laižuvoje (Mažeikių r.). Krinčine prasidėjo A. Vienažindžio kaip draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatoriaus veikla. Jis mokė vaikus skaityti lietuviškai, garsėjo ir kaip pamokslininkas, ir kaip bažnytinio choro organizatorius, pats dainuodavęs pritardamas armonika. Kunigaudamas rinko liaudies dainas, pats jas kūrė remdamasis liaudies dainų siužetais. Savo kūrybą A. Vienažindys paliko rankraščiuose. Eilėraščių rinkinys „Dainos“ išleistos Plimute (JAV) 1894 m. jau po jo mirties. Daugelis A. Vienažindžio eilėraščių virto liaudies dainomis. A. Vienažindys laikomas lietuvių egzistencinės ir meilės lyrikos vienu iš pradininkų.

A. Vienažindys mirė 1892 m. rugpjūčio 29 d., palaidotas Laižuvoje. Mažeikių senamiesčio parke 1987 m. atidengta skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurta pilko granito skulptūra kunigui, poetui Antanui Vienažindžiui, kurią iškalė akmentašys Jonas Katilius. 

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų A. Vienažindžio parašytų knygų bei įvairiuose leidiniuose publikuotos kūrybos sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt

A. Vienažindžio parašytų knygų ir įvairiuose leidiniuose publikuotos kūrybos sąrašas

Rengiant informaciją naudotasi Teresės Bikinaitės knyga „Antanas Vienažindys (Kaunas, 1989), Vytauto Indrašiaus knyga „Doros, šviesos ir tiesos apaštalai“ (Vilnius, 2003), Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinyno „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904“ 1-uoju tomu (Vilnius, 2004) bei portalo „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ straipsniu apie Antaną Vienažindį https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-vienazindys/.

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius