Jeronimas Šliogeris. Iš: https://www.vle.lt/straipsnis/jeronimas-sliogeris/

Elektros inžinerijos Lietuvoje pradininkui, Panevėžio realinės mokyklos auklėtiniui Jeronimui Šliogeriui – 150

Šiemet minime inžinieriaus elektriko, profesoriaus Jeronimo Šliogerio 150-ąją gimimo sukaktį. Jis gimė 1871 m. gruodžio 15 d. Bružiuose (Radviliškio r.). 1891 m. gavo Panevėžio realinės mokyklos (dabar Juozo Balčikonio gimnazija) baigimo atestatą. 1895–1900 metais mokėsi Sankt Peterburgo elektrotechnikos institute, įgijo inžinieriaus elektriko diplomą. Būdamas trečio kurso studentu, J. Šliogeris pradėjo dirbti belgų bendrovėje „Sankt Peterburgo elektrinis apšvietimas“ techniku, vadovavo kabelinio tinklo tiesimui, galiausiai užėmė bendrovės vyriausiojo inžinieriaus pareigas. 1920 m. grįžo į Lietuvą, pradėjo eiti Elektros skyriaus viršininko pareigas Geležinkelių valdyboje. 1922 m. pakviestas dėstyti elektrotechniką ir elektrometriją Lietuvos universiteto Technikos fakultete. 1923 m. J. Šliogeris įsteigė universiteto elektrotechnikos laboratoriją ir jai vadovavo, dirbo Kauno miesto elektros apšvietimo akcinėje bendrovėje valdybos nariu, vėliau – direktoriumi. 1926 m. įsteigė Lietuvos rajoninių elektros stočių bendrovę. 1936 m. jam suteiktas ordinarinio profesoriaus vardas.

J. Šliogeris aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje. 1915 m. jis buvo vienas iš šalpos lietuviams karo tremtiniams organizatorių Petrograde, drauge su Jurgiu Alekna, Martynu Yču ir kitais įsteigė savaitraštį „Lietuvių balsas“. 1925 m. tapo pirmuoju Lietuvos inžinierių ir architektūros sąjungos pirmininku. Buvo aktyviu tautininkų partijos nariu.

Profesorius J. Šliogeris – mokslinių straipsnių lietuvių ir rusų kalbomis, knygų „Elektrotechnikos paskaitos“ (1925), „Elektrinis medžiagų atsparumas“ (1929), „Elektrotechnika“ (1931) autorius, vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto tęstinio mokslo darbų leidinio „Technika“ 1935 m. numerio redaktorių.

Buvo vedęs Livonijos bajoraitę Anną Grynhoff, susilaukė trijų sūnų – Vaclovo, Tado ir Antano.

J. Šliogeris mirė 1936 m. vasario 27 d. Kaune.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Šliogerio parašytų knygų, straipsnių, publikuotų tęstiniuose leidiniuose, sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt

Šliogeris, Jeronimas. Perkūnsargiai. Kaunas, 1925. [25] p. : iliustr.

Šliogeris, Jeronimas. Perkūnsargiai. Kaunas, 1930. 25 p. : iliustr.

Technika : Lietuvos universiteto Technikos fakulteto leidinys / red. komisija: Pranas Jodelė, Vytautas Mošinskis, Jonas Šimkus, Jeronimas Šliogeris, 1935, nr. 8. Kaunas, 1924–1941.

Šliogeris, Jeronimas. Perkūnsargiai – trobų nuo žaibo apsaugojimo būdai // Technika, 1925, nr. 2, p. 6–28.

Šliogeris, Jeronimas. Elektrinis medžiagų atsparumas // Technika, 1927, nr. 3, p. 97–144; 1929, nr. 5, p. 79–96.

Rengiant informaciją naudotasi Petro Juknevičiaus straipsniu „Profesorius Jeronimas Šliogeris“, publikuotu knygelėje „Jais garsus Daugyvenės kraštas“ (Panevėžys, 2008), Jurgio Šliogerio „Pirmasis Lietuvos universiteto Elektrotechnikos katedros vedėjas – prof. Jeronimas Šliogeris“, publikuotu žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ 2006 m. 12 numeryje bei Kristupo Šliogerio straipsniu „Atmintis liko gyva“, publikuotu elektroniniame Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštyje „Taurosta“ 2019 m. 2 numeryje (https://issuu.com/jonavosvieojibiblioteka/docs/taurosta_nr.2_10).

Galerijoje – leidinių viršelių vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius