Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Prisimename Bibliotekos pastate veikusią spaustuvę

Jubiliejinius Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos šimtmečio metus pradedame spaudinių ir dokumentų paroda „Iš Lietuvos spaustuvių istorijos: Naftalio Feigenzono spaustuvė“.

Gavęs Kauno gubernatoriaus leidimą, ukmergiškis Naftalis Feigenzonas 1880 metais atidarė pirmąją spaustuvę Panevėžyje. Iš pradžių ji veikė karininkų klubo name Vilkomirskajos (dabar – Ukmergės) gatvėje, o vėliau persikėlė į pastatą Dvorianskajos gatvėje (dabar – Respublikos g. 14). N. Feigenzono spaustuvėje buvo spausdinami Panevėžio dūmos nutarimai, valdžios raštai, įvairių žinybų, draugijų ar institucijų leidiniai, kvitai, blankai, vizitinės kortelės, etiketės negausioms to meto Panevėžio įmonėms, renginių programos, instrukcijos, kainynai, ataskaitos, afišos rusų, lenkų, lietuvių ir jidiš kalbomis. Spaustuvėje buvo dailiausių šriftų, turėjo didelį pagražinimų pasirinkimą, darbus atliko greitai, nebrangiai.

Iš bibliografiniuose leidiniuose užregistruotų spaudinių matyti, kad be akcidencinių darbų spaustuvėje buvo spausdinami ir periodiniai leidiniai, knygos, brošiūros. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą išėjo po kelis numerius laikraštėlių „Ponevežskij listok“ ir „Naš kraj“. 1924–1930 metais buvo spausdinamas pirmasis Panevėžio savaitraštis lietuvių kalba „Panevėžio balsas“.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde saugoma 16 knygų ir smulkiųjų leidinių, keliasdešimt laikraščio „Panevėžio balsas“ numerių, išspausdintų N. Feigenzono spaustuvėje. Parodoje eksponuojami ir šios spaustuvės leidiniai iš Panevėžio kraštotyros muziejaus bei smulkiųjų leidinių, saugomų Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, skaitmeninės kopijos.

Paroda veiks iki kovo 17 d.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius