Objekto panaudojimo teisės: PD (Public Domain)

Ukrainietiška literatūra bibliotekos retų knygų fonde

Minėdami Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos – pirmosios valstybinės bibliotekos Panevėžyje veiklos 100-metį, ne tik prisimename, bet ir saugome praeitį – knygas iš to laikmečio Bibliotekos fondų. Tarpukariu veikusi Biblioteka buvo atvira įvairių tautybių lankytojams, o jos fonduose buvo gausu leidinių įvairiomis kalbomis, tarp jų ir ukrainiečių. Retų spaudinių fonde saugomi ukrainiečių literatūros klasiko Ivan Kotliarevskij rinktiniai raštai, išleisti ukrainiečių kalba 1913 m. Sankt Peterburge. Ši knyga pažymėta senuoju Bibliotekos spaudu: Centr. Valst. Knygyno Panevėžio Skyrius. Tarp kitų kūrinių rinkinyje publikuojama pjesė „Natalka Poltavka“. Ją į lietuvių kalbą 1912 m. išvertė vaikų rašytojas, pedagogas, vertėjas, mokytojavęs, rengęs lietuvių vakarus, režisavęs, vaidinęs Panevėžyje, buvęs mokinių literatų sambūrio „Meno kuopa“ vienu iš įkūrėjų Matas Grigonis. Jis rašė, kad „<…> tais [1912] metais tą veikalą [pjesę „Natalka Poltavka“] du kartu stačiau Panevėžio scenoje.“ Sulietuvinta ir „Nastutės“ pavadinimu ji išleista 1913 m. Čikagoje.

Spaudos draudimo metais buvo išleista rašytojo, vertėjo, teisininko Antano Kriščiukaičio-Aišbės knygelė „Kas teisybė, tai ne melas“ (Tilžė, 1892). Joje publikuotas ukrainiečių rašytojo, poeto, vertėjo, tautosakininko Osip Jurij Fedkovič apsakymas „Kas kaltas?“. Vilniaus universiteto mokslo leidinyje  „Literatūra“ prof. dr. Zinaida Pacholok iš „Ukrainos“ universiteto Lucko visuomenės vystymosi instituto savo straipsnyje rašė, kad tai pirmasis ir vienintelis šio ukrainiečių klasiko vertimas į lietuvių kalbą.

Knygelėje „Apsakymėliai“ (Vilnius, 1905) publikuotas ir Ivan Franko apsakymas „Pats kaltas“, kurį išvertė rašytojas Konstantinas Jasiukaitis, po Pirmojo pasaulinio karo gyvenęs Panevėžyje, 1924–1926 metais redagavęs laikraštį „Panevėžio balsas“.

Remiantis pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio surašymo duomenimis, Panevėžyje gyveno 2 ukrainietės, o Panevėžio apskrityje – 1 ukrainietis.

Pateikiame ukrainiečių grožinės literatūros ukrainiečių, lenkų, lietuvių, rusų kalbomis, leidinių apie Ukrainos istoriją, saugomų Bibliotekos retų knygų fonde, sąrašą. Didžioji dauguma sąraše pateikiamų knygų tarpukariu priklausė įvairioms Panevėžio institucijoms, draugijoms – Panevėžio realinės mokyklos, Panevėžio valstybinės, Panevėžio mergaičių, Panevėžio lenkų gimnazijų bibliotekoms, Panevėžio karaimų draugijai „Onarmach“, Panevėžio lenkų draugijai „Oświata“.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomos ukrainiečių grožinės literatūros, leidinių apie Ukrainos istoriją sąrašas

Rengiant informaciją, naudotasi Zinaidos Pacholok straipsniu „Kультурологический аспект перевода Aнтанасом Kрищюкайтисом-Aишбе рассказа Ю. Федьковича «Kто виноват?“, publikuotu mokslo leidinio „Literatūra“ 59-ajame tome (Vilnius, 2017), statistiniais duomenimis, publikuotais knygoje „Lietuvos gyventojai“ (Kaunas, 1923), Mato Grigonio rankraščiu, saugomu Antano Šimkūno fonde F142-16.

Iliustracijoje – Ivan Kotliarevskij knygos „Собранiе сочиненiй“ (С.-Петербург, 1913) viršelis ir antraštinis lapas.

Galerijoje – leidinių viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius