Panevėžio ligoninės medicinos personalas su ligoniais. Antroje eilėje iš kairės: 1-as chirurgas Vladas Kuzma, 3-ias gydytojas, ligoninės vedėjas Pranas Mažylis. 1919 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM F 2136

Gydytojas – ne vien profesija, o pašaukimas: chirurgui, mokslininkui, humanistui Vladui Kuzmai – 130

Minime talentingo tarpukario chirurgo, įdiegusio naujovių Lietuvos chirurgijoje, Vlado Kuzmos 130-ąsias gimimo metines. Tai Panevėžio krašto sūnus, palikęs pėdsaką ir Panevėžio ligoninės istorijoje. V. Kuzma gimė 1892 m. spalio 15 d. Rėkliuose (Panevėžio r.), ūkininkų Prano Kuzmos ir Magdalenos Balčikonytės-Kuzmienės šeimoje. Pirmuoju jo mokytoju buvo daraktorius Juozas Zagorskis. Vėliau V. Kuzma mokėsi pradinėje mokykloje prie Panevėžio mokytojų seminarijos, Panevėžio realinėje mokykloje. 1914–1918 metais studijavo mediciną Tartu universitete, dalyvavo lietuvių studentų draugijos veikloje. 1918–1920 metais dirbo Panevėžio apskrities ir Panevėžio Raudonojo Kryžiaus ligoninėse. Kadangi tuo metu ligoninėse labai trūko gydytojų, vyr. gydytojas Pranas Mažylis priėmė dar neturintį gydytojo diplomo V. Kuzmą dirbti kartu. Jaunasis gydytojas gyveno Ramygalos gatvėje, giminaitės Sofijos Balčikonytės-Gečiauskienės namuose. Dabar šią vietą žymi atminimo lenta, pastatyta prie namo Ramygalos g. 41A.

1920 m. V. Kuzma persikėlė į Kauną, dirbo gydytoju ordinatoriumi, lankė Aukštuosius kursus. 1923 m. baigęs Lietuvos universitetą, jame dėstė, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, kongresuose (Prancūzijoje, Vokietijoje, Turkijoje, Belgijoje), skaitė pranešimus. 1927 m. pradėjo daryti inkstų, vėliau šlapimtakio, žarnų, skrandžio ir tulžies pūslės transplantacijos tyrimus. Sukūrė skrandžio rezekcijos metodą, tyrė tulžies pūslės ir takų akmenligės bei kitų virškinamojo trakto organų ligų, tuberkuliozės chirurginį gydymą. 1932 m. gavo medicinos mokslų daktaro. 1937 m. Kaune įkūrė modernią ligoninę. V. Kuzma padarė gausybę sudėtingų operacijų, neturtinguosius gydė nemokamai. 1940–1942 metais buvo Vytauto Didžiojo universiteto Hospitalinės chirurgijos katedros vedėju, 1940 m. jam suteiktas profesoriaus laipsnis. Buvo Kauno Rotary klubo, Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu.

1923 m. V. Kuzma pirmasis Lietuvoje perpylė kraują, propagavo kraujo konservavimą, pirmasis Lietuvoje susiuvo širdies žaizdą. Kardiochirurgas Jurgis Brėdikis memuaruose „Likimas leido…“ (Vilnius, 2012) rašė, kad baigdamas medicinos studijas susidomėjo širdies sužeidimais ir bandė išsiaiškinti, kas pirmasis Lietuvoje susiuvo širdies žaizdą. Archyve radęs Kauno miesto ligoninės 1926 metų ligos istoriją, kurioje buvo aprašytas toks atvejis.

Bendradarbiavo žurnale „Medicina“, paskelbė mokslinių straipsnių ortopedijos, traumatologijos, onkologijos, neurochirurgijos temomis ir keletą veikalų chirurgijos temomis.

1924 m. V. Kuzma vedė kartu dirbusią medicinos seserį Eleną Taraškevičiūtę. Susilaukė dviejų dukterų – Liudos ir Vidos. Liuda Kuzmaitė (1926–1999) – chirurgė, Vida Kuzmaitė-Kivilšienė (1928–2017) – provizorė biotechnologė.

V. Kuzma mirė 1942 m. birželio 8 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų V. Kuzmos parašytų knygų bei žurnale „Medicina“ publikuotų straipsnių sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt. Kai kuriuos leidinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt.

Kuzma, Vladas. Inksto ir šlapimo takų atstatymo klausimu. Kaunas, 1932. V, 199 p., [11] iliustr. lap.

Kuzma, Vladas. Žvilgsnis į biologinės krypties išsivystymą klinikos ir praktikos medicinoje sąryšyje su atskirų audinių, mikrobų ir naujikų mikroskopiškais tyrimais. Kaunas, 1926. 84 p.

Medicina : laikraštis, paskirtas medicinos teorijos ir praktikos reikalams / redagavo Vl. Kuzma, 1936, nr. 12; 1937–1939, nr. 6; 1939, nr. 10/11–1940, nr. 7. Kaunas, 1920–1940.

Hundt, Rudolf. „1920. X. 21 „Baltische Blätter“ (eina Berlyne) įdėtas įdomus straipsnis…“ / [pagal R. Hundt parengė] V. Kuzma // Medicina, 1920, nr. 8, p. 247–249.

Kuzma, Vladas. Audinių sužalojimai injekcijomis ir tų žalų gydymas // Medicina, 1933, nr. 11, p. 638–648.

Kuzma, Vladas. D-rą Julių Bučą prisiminus // Medicina, 1932, nr. 9, p. 577–580: portr.

Kuzma, Vladas. Ischias’o gydymo klausimu // Medicina, 1933, nr. 12, p. 719–725.

Kuzma, Vladas. Chirurgija : [užsienio spaudos publikacijų apie chirurgiją turinio išdėstymas] : [referatai] // Medicina, 1922, nr. 9/10, p. 478–479; nr. 11/12, p. 539–540; 1923, nr. 1, p. 39–40; nr. 2, p. 89–91; nr. 3/4, p. 166–168; nr. 5, p. 217–218; nr. 6/7, p. 338–339; nr. 8, p. 424–426; nr. 9, p. 499–500; nr. 10, p. 566–567; nr. 11, p. 630–632; nr. 12, p. 716–717.

Kuzma, Vladas. Epideminio cerebrospinalinio meningito atsitikimas, išgydytas kombinuotu būdu // Medicina, 1920, nr. 4, p. 110–113.

Kuzma, Vladas. Folikuliarinė dantų cista // Medicina, 1923, nr. 1, p. 34–36.

Kuzma, Vladas. Įgimtas dubens šlaunies sąnarių išnirimas (Luxatio coxae congenita) // Medicina, 1921, nr. 5, p. 141–151.

Kuzma, Vladas. Iš sanitarinės statistikos prieš karą // Medicina, 1920, nr. 3, p. 73–76.

Kuzma, Vladas. Oralinis odontogeninis bei stomatogeninis sepsis // Medicina, 1938, nr. 10, p. 807–815.

Kuzma, Vladas. Ortopedijos uždaviniai Lietuvoje // Medicina, 1921, nr. 11, p. 346–353.

Kuzma, Vladas. Pneumatosis cystoides intestini hominis atsitikimas // Medicina, 1923, nr. 1, p. 29–34.

Kuzma, Vladas. Recenzija leidiniui: Idealioji kūno kultūra / D. Edvards ; vertė iš rusų kalbos V. Ignas. Kaunas, 1921 // Medicina, 1922, nr. 5, p. 302.

Kuzma, Vladas. „V. R. M. Sveikatos dep-tas išleido 1920 m. keletą populerinių medicinos brošiūrėlių…“ : [apžvalga] // Medicina, 1921, nr. 9, p. 274–275.

Kuzma, Vladas. Ortopedija : [užsienio spaudos publikacijos turinio išdėstymas] : [referatas] // Medicina, 1922, nr. 1, p. 34–35.

Kuzma, Vladas. Urologija : [užsienio spaudos publikacijų apie urologiją turinio išdėstymas ] : [referatai] // Medicina, 1922, nr. 9/10, p. 479; 1923, nr. 5, p. 224.

Kuzma, Vladas. Visuomenės medicina : [užsienio spaudos publikacijų turinio išdėstymas] : [referatai] // Medicina, 1921, nr. 12, p. 427–429; 1922, nr. 1, p. 42–43.

Rengiant informaciją naudotasi Liudvikos Knizikevičienės knyga „Panevėžio medikai“ (Panevėžys, 2018), Jurgio Brėdikio knyga „Likimas leido…“ (Vilnius, 2012), Vidos Kuzmaitės-Kivilšienės straipsniu „Stebukladarys chirurgas, mokslininkas“, publikuotu žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ 2012 metų nr. 11/12 ir Antano Rimvydo Čaplinsko knyga „Vilniaus atminimo knyga“ (Vilnius, 2011).

Nuotraukoje – Panevėžio ligoninės medicinos personalas su ligoniais. Antroje eilėje iš kairės: 1-as chirurgas Vladas Kuzma, 3-ias gydytojas, ligoninės vedėjas Pranas Mažylis. 1919 m. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM F 2136. Prieiga internete: https://www.limis.lt/en/paieska/perziura/-/exhibit/preview/55437712?s_id=9rzabMIftmzk00uz&s_ind=138&valuable_type=EKSPONATAS

Galerijoje – leidinių viršelių vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius