Panevėžio miesto pradžios mokykla Nr. 1

Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 atidarymo komisija su mokiniais. Panevėžys. 1924 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 atidarymo komisija su mokiniais. Panevėžys. 1924 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Pavienių rankraščių fondas F8-637

Prabėgo 105 metai, kai 1918 m. sausio 1 d. Panevėžyje įkurta pirmoji pradinė mokykla. Nuo 1919 m. ji buvo įsikūrusi nuomojamose patalpose, esančiose Šeduvos g. 26 (dabar – Vasario 16-osios), B. Kusinskio nuosavame mediniame name. Nuomoti iš privačių asmenų buvo labai brangu, todėl 1922 m. pradėta naujos mokyklos statyba Marijos  (dabar – A. Smetonos) ir Klaipėdos gatvių kampe pagal miesto inžinieriaus Marijono Stanevičiaus projektą. Statyba rūpinosi Panevėžio miesto burmistras, pradžios mokyklų inspektorius Bronius Adomulis. Panevėžio miesto pradžios mokyklos nr. 1 kronikoje rašoma, kad „1923–1924 mokslo metais mokyklos gyvenimas žymiai pasikeitė, nes mokykla persikėlė į savus namus specialiai mokyklai statytus. <….> Nors visa statyba dar nebuvo baigta, bet pirmoji mokykla iš Kusinskio namų atsikėlė 1923 m. spalio mėn., o netrukus į tuos pačius namus atsikėlė ir antroji mokykla iš Sodų gatvės. <…> Nors naujuose namuose mokykla pradėjo dirbti 1923 m. rudenį, bet jos iškilmingas atidarymas įvyko tik 1924 m. pavasarį. Atidarymo metu buvo pasakyta kalba ir, visiems atidarymo dalyviams esant, nusifotografuota. Mokyklos atidaryme dalyvavo miesto burmistras ir inspektorius B. Adomulis, švietimo komisijos pirmininkas kun. dek. Macijauskas, švietimo skyriaus vedėjas Gurvičius, statybos skyriaus vedėjas Ramas, inžinierius Stanevičius <…>. Mokyklai gyventi savuose namuose nepalyginamai geriau ir šių mokyklos namų pastatymu švietimo darbe buvo labai daug laimėta.“ (Iš: Janauskas, Stanislovas. Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 kronika. Panevėžys, 1931.09.20–1937, p. 12–13)

Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 pastatas išlikęs iki šių dienų.