Lietuvos karalius Mindaugas, kurio vardu 1919 m. gruodžio 29 d. pavadintas 4-asis pėstininkų pulkas. Iš: 4 p. L. K. M. p. 15 metų sukaktis. Kaunas, 1934

Objekto panaudojimo teisės: PD (Public Domain)

Leidiniai apie Lietuvos karalių Mindaugą

Liepos 6-ąją minime Valstybės dieną – pirmojo Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo karūnavimą. Šia proga pristatome Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde saugomus leidinius apie Lietuvos didįjį kunigaikštį, karalių Mindaugą.

Seniausia, išleista dar spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo metais, yra Motiejaus Venclovos „Mindaugis, didysis Lietuvos kunigaikštis ir karalius“ (Tilžė, 1899). Knygelės autorius M. Venclovas – gydytojas, apie 1911 m. grįžęs iš Rusijos, apsigyvenęs Panevėžyje, bendradarbiavęs spaudoje.

Minėtina ir istoriko, kilusio iš Sabonių kaimo (Pasvalio r.), Pauliaus Šležo knyga „Mindaugas Lietuvos karalius“ (Kaunas, 1934). P. Šležas mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, buvo vienu iš pirmosios Panevėžio skautų organizacijos įkūrėjų.

Tarp sąraše pateiktų kitų autorių istorinių, grožinių kūrinių yra Jono Totoraičio knygos. Jis – vienas pirmųjų Lietuvos istorikų, 1938–1939 m. ieškojusių istorinių dokumentų Vatikano archyve, pirmasis lietuvis, apgynęs disertaciją istorine tematika „Lietuviai valdant iki 1263 karaliui Mindaugui“.

Leidinių sąrašas

Ivinskis, Zenonas. Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas. Roma, 1965. P. 53–116.   

Kralikauskas, Juozas. Mindaugo nužudymas : premijuotas romanas. Čikaga, 1964. 246 p.

Krėvė, Vincas. Mindaugo mirtis. Kaunas, 1935. 140 p.

Lukšys, Vytautas. Mindaugas : [eiliuota kronika]. Vilnius, 1997. 143 p.

Šležas, Paulius. Mindaugas Lietuvos karalius. Kaunas, 1934. 340–358, 529–544 p.

Totoraitis, Jonas. Mindaugas – Lietuvos karalius. Marijampolė, 1932. 124, [2] p.

Venclovas, Motiejus. Mindaugis, didysis Lietuvos kunigaikštis ir karalius Tilžėje, 1899. 58 p.

Basanavičius, Jonas. Печати короля Миндовга и вел. князя Кейстута. Вилъна, 1913. 8 p. : iliustr.

Totoraitis, Jonas. Die Litauer unter dem König Mindowe bis zum Jahre 1263. Freiburg, 1905. 160 p.

Iksas. Lietuvos karalius Mindaugis // Petrogrado kalendorius. Sankt Peterburgas, 1915, p. 82–100.

Krėvė, Vincas. Mindaugo mirtis // Krėvė V. Raštai. T. 5. Bostonas, 1958, p. 5–48.

L. K. Mindaugo keliu // Ketvirto pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko 15 metų sukaktis. Kaunas, 1934, p. 3.

Słowacki, Juliusz. Mindaugis Lietuvos karalius / vertė V. Kudirka // Vinco Kudirkos raštai. T. 4: Dramos ir apysakos. Čikaga,1909, p. 1–77.

Šležas, Paulius. Mindaugas Lietuvos karalius // Mūsų žinynas, 1934, t. 27, nr. 115, p. 340–358 ; nr. 117, p. 530–544.

Leidinius galima skaityti bibliotekos Elžbietos Jodinskaitės kraštotyros skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.), o kai kuriuos – Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius