„Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ – 2023 m. Europos paveldo dienų tema

Visus kultūros paveldo objektus kūrė ir tebekuria žmonės bei tam tikros ypatingos, nuolat kauptos žinios ir tobulinti įgūdžiai. Prie kiekvieno iš jų kūrimo yra prisilietusi kūrėjo vaizduotė ir įgudusios meistro rankos. „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“ – Europos paveldo dienų tema 2023 metais – kvies pažinti paveldo kūrėjus ir visą meistriškumo laboratoriją, veikiančią kultūros paveldo objektų kūrimo ir išsaugojimo procese. Europos paveldo dienos visoje Lietuvoje vyks rugsėjo 8–17 dienomis.

Paveldo kūrėjai – žmonės, šimtmečiais kūrę inovatyvumą savo srityje, pasiūlę savo laikmečiui naujas idėjas, technologijas, medžiagas, bet taip pat ir šiandienos meistrai, architektai, tyrėjai bei restauratoriai – tie, kurie mums padeda „perskaityti“, perprasti kultūros paveldo vertes, kurie savo žinojimą dedikuoja kultūros paveldo išsaugojimui ateities kartoms. Meistriškumo laboratorija – tai vieta, kur susijungia žmogaus kūrybiškumas ir mokslas, įkvėpimas ir intuicija, žingeidumas ir naujovių siekis, o drauge ir žinių, įgūdžių bei technologijų perėmimas iš ankstesnių kartų. Meistriškumo laboratorija – tai mąstymas ir matymas, kaip įkūnyti savo sumanymą, tai – klestėjimo ir nuosmukio laikų, madų ir įtakų, naujovių ir konservatyvumo atspindys, besiskleidžiantis konkrečiame laike ir erdvėje. Kiekvieno kultūros paveldo objekto kūrimas ir išsaugojimas – tai mikropasaulis, kuriame skirtingų sričių specialistai rasdavo ir vis dar randa savo vietą.

Mums reikia praeities. Mūsų laikus pasiekę kultūros turtai – materiali žmogaus žinojimo ir įgūdžių išraiška – mus ne tik įpareigoja, bet gali tapti įkvėpimo ir idėjų šaltiniu, dar daugiau – tapatybės pagrindu ir tęstinumo jausmu. Mums reikia praeities, bet ir praeičiai reikia mūsų. Reikia ne tik mūsų žinių, bet ir supratimo bei pagarbos senosioms medžiagoms ir jų naudojimo technikoms. Tam, kad vakarykštis paveldas, tapęs šiandienos, galėtų tapti rytojaus paveldu.

Europos paveldo dienos (EPD) – tai kultūros paveldo pažinimo ir aktualizavimo projektas, kuriuo siekiama supažindinti visuomenę su kultūros paveldu bei didinti jos sąmoningumą kultūros paveldo objektų vertės suvokimo ir jų išsaugojimo atžvilgiu. Europos paveldo dienų metu vyksta pažintiniai pasivaikščiojimai, paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, atvirų durų dienos, parodos ir kt. Europos paveldo dienos – tai bendra Europos Tarybos ir Europos Komisijos programa, kurioje dalyvauja 48 šalys.

Nepraleiskite progos sudalyvauti pažintiniuose pasivaikščiojimuose, edukacijose, patekti į įprastai uždarus kultūros paveldo objektus ir visapusiškai pažinti Lietuvos kultūros paveldą! Išsamią renginių programą, kuri yra nuolat pildoma, rasite čia: https://europospaveldodienos.lt/renginiai/

Europos paveldo dienų koordinatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Organizatoriai – miestų ir rajonų savivaldybės, muziejai, turizmo informacijos centrai, bendruomenės, kultūros paveldo objektų savininkai ir kt.

Informacinis rėmėjas – LRT.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija