Nauji interaktyvūs testai – apie Maironį, Vaižgantą ir Panevėžio kraštą

Panevėžio krašte kurį laiką gyveno du vieni ryškiausių lietuvių tautinio sąmoningumo žadintojų, lietuvybės puoselėtojų, lietuvių literatūros klasikų, abu pasirinkę kunigystę. Tai Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932) ir Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933). Juos siejo ne tik ta pati profesija, meilė Lietuvai ir lietuvių kalbai, bet ir didelis talentas. Abu jie klojo ir tvirtino lietuvių literatūros pamatus: vienas – poezijos, kitas – prozos. Būdami labai skirtingo būdo jie nesibičiuliavo, nors kartais susitikdavo vienas kito namuose ar išeidavo kartu pasivaikščioti. Vaižgantas pirmasis ir kaip niekas kitas giliai, nenuobodžiai, vaizdingai išnagrinėjo ir studentams išdėstė visą Maironio kūrybą – nuo poemos „Tarp skausmų į garbę“ iki „Pavasario balsų“. Pirmasis surinko ir paskelbė niekam nežinomų Maironio biografijos faktų. Atsiminimuose, rašytuose 1895 m. Mintaujoje, Vaižgantas pasakoja, kokią audrą jo sieloje sukėlė Maironio kūryba, kaip išlaisvino jo troškimą dirbti savam krašte, saviems tautiečiams.

Šių asmenybių skirtumus labai taikliai pastebėjo poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas savo dienoraščiuose: „Maironio mirtis tautoje nepadarė didelio įspūdžio. Jis pats, kaip žmogus, kaip asmuo, buvo tolimas ir gal net svetimas. Užtat jo dainos, jo poezija vis labiau šaknijosi žmonėse ir gyveno už poetą. Gal dėl to ir jo mirtis praėjo beveik nepastebėta. Vaižganto mirtis, priešingai, sukrėtė visus. Jo raudojo maži ir dideli (rango prasme), savi ir svetimi (politine bei pasaulėžiūrine prasme), nes visi juto, kad mirė gyva legenda. Vaižgantas buvo minios (visuomenės) žmogus, jos žaislas, jos tarnas ir vergas, kaip jis pats ne kartą yra sakęs. Jį matė visur ir visi. Nedideliam atsistačiusios nepriklausomos Lietuvos pasaulėlyje jis buvo devynių amatų žmogus: kunigas, politikas, rašytojas ir, reikalui esant, savotiška tautos sąžinė ir balsas, šaukiantis tiesos.“

Kokios aplinkybės atvedė šias žymias asmenybes į Panevėžio kraštą? Kokia veikla jie užsiėmė gyvendami mūsų krašte? Kuo išskirtinė jų kūryba? Portale „Panevėžio kraštas virtuliai“ – nauji interaktyvūs testai, kurių dėka lietuvių literatūros pedagogai paįvairins pamokas, o juos spręsdami vyresniųjų klasių moksleiviai pagilins žinias.

Testus rasite čia:
https://paneveziokrastas.pavb.lt/pavb-testai/maironis-ir-panevezio-krastas/
https://paneveziokrastas.pavb.lt/pavb-testai/vaizgantas-ir-panevezio-krastas/

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija