Kviečiame į knygos „Juozas Žemgulys – gydytojas, karininkas, visuomenininkas, patriotas“ pristatymą

Šių metų sausio 25 d. 13.00 val. Respublikinės Panevėžio ligoninės Posėdžių salėje įvyks knygos apie Juozą Žemgulį pristatymas. Knygos sudarytojas profesorius, gydytojas chirurgas Žilvinas Saladžinskas pristatys įdomią ir tikrai naudingą knygą „Juozas Žemgulys – gydytojas, karininkas, visuomenininkas, patriotas“.

Juozas Žemgulys – tai viena žymiausių ir iškiliausių Lietuvos valstybės tarpukario asmenybių, medikas, karininkas, visuomenininkas, palikęs gilų pėdsaką tėvynės istorijoje. Jis prisidėjo prie jaunos šalies kūrimosi daugelyje sričių: medicinos, aukštojo mokslo, medicininės spaudos, karo medicinos. Jo palikimas yra įspūdingas – tai ir indėlis į sveikatos priežiūros atstatymą ir tolesnį vystymą, daugybė spausdintų darbų medicinos, aukštojo mokslo tematika, medicinos draugijų kūrimas ir daugelis kitų.

1939 m. kovo 22 d., hitlerininkams užgrobus Lietuvą, J. Žemgulys persikėlė gyventi į Panevėžį. Čia jis dirbo apskrities ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėju.

1941 metų birželio 26 d. Juozą Žemgulį, jo kolegas, taip pat chirurgus Stanislovą Mačiulį ir Antaną Gudonį bei gailestingąją seserį Zinaidą Emiliją Kanis-Kanevičienę Panevėžio ligoninėje žiauriai nukankino enkavedistai. Panevėžio Respublikinės ligoninės kieme stovi paminklas su įrašu „Gelbėdami kitus, žuvo patys“. Paminklą sukūrė skulptorius Bernardas Bučas.

J. Žemgulio tragiška netektis paliko neįgyvendintus planus, svajones, kurias visą gyvenimą puoselėjo savo šaliai, jos žmonėms ir jų gerovei.

Knygos sudarytojas Žilvinas Saladžinskas baigęs Kauno medicinos institutą (dab. Kauno medicinos akademija), apgynė daktaro disertaciją (1994). Kauno medicinos universiteto Chirurgijos klinikos lektorius (1997–2001) ir docentas (2001–2007), nuo 2007 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Chirurgijos klinikos profesorius.

Gimė Panevėžyje mokytojų šeimoje, baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą. Laisvalaikiu mėgsta būti gamtoje, yra didelis teatro gerbėjas.

Trijų vadovėlių bendraautoris, daugelio straipsnių chirurgijos tema autorius ir bendraautoris. Sudaręs tris knygas, kurių viena – apie Juozą Žemgulį.

Šis knygos pristatymas yra puiki galimybė susipažinti su drąsia ir išskirtine asmenybe, kuri taip stipriai prisidėjo prie visuomenės ir šalies sveikatos priežiūros vystymosi.

Kviečiame visus susidomėjusius atvykti ir išgirsti įdomią istoriją apie Juozą Žemgulį, užduoti klausimus knygos sudarytojui bei įsigyti šią vertingą knygą.

Respublikinės Panevėžio ligoninės informacija