Panevėžietis istorikas Petras Juknevičius – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio laureatas

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija vasario 13 d. vykusiame posėdyje apsvarstė pateiktus kandidatus ir slaptu balsavimu išrinko 2024 m. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Tarp jų – panevėžietis istorikas, laikraščio „Tėvynė“ bendradarbis, įvairių leidinių apie Panevėžio kraštą autorius Petras Juknevičius. Jis nominuotas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Kiti šios nominacijos laureatai: Giedrė Mičiūnienė (korespondentė-savanorė), Donatas Petrošius (poetas, eseistas), Povilas Šverebas (istorikas, pedagogas).

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą bus apdovanoti Viktorija Aleknavičienė (priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistė), Saulius Filipavičius (klebonas), Daiva Grikšienė (tarptautinės kompanijos vadovė), Viktorija Jovarienė (visuomenininkė); už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – Egidijus Bičkauskas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras), Algirdas Sinkevičius (visuomenininkas), Gintaras Vaičiūnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas), Gražina Žukauskienė (savivaldybės administracijos darbuotoja); už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – Inga Maknavičienė (muzikinio teatro koncertmeisterė, muzikos mokyklos mokytoja), Vytas Dekšnys (poetas, vertėjas), Remigijus Pozniakovas (fizikos ir inžinerijos mokytojas), Irena Duchovska (lenkų draugijos skyriaus pirmininkė).

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. 

Iškilmingas laureatų apdovanojamas vyksta kasmet kovo 30 d., Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžyje.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus informacija