Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2011 m. įsteigtas Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. Apdovanojimo nuostatai patvirtinti 2011 m. balandžio 14 d. Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Tai paskatinimas už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui, filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą, savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje, parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą, visuomeniškai aktualią publicistiką.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

2024 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Viktorija Aleknavičienė (priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistė),
Saulius Filipavičius (klebonas),
Daiva Grikšienė (tarptautinės kompanijos vadovė),
Viktorija Jovarienė (visuomenininkė);

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Egidijus Bičkauskas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras),
Algirdas Sinkevičius (visuomenininkas),
Gintaras Vaičiūnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas),
Gražina Žukauskienė (savivaldybės administracijos darbuotoja);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Inga Maknavičienė (muzikinio teatro koncertmeisterė, muzikos mokyklos mokytoja),
Vytas Dekšnys (poetas, vertėjas),
Remigijus Pozniakovas (fizikos ir inžinerijos mokytojas),
Irena Duchovska (lenkų draugijos skyriaus pirmininkė);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Giedrė Mičiūnienė (korespondentė-savanorė),
Petras Juknevičius (bibliotekininkas, istorikas),
Donatas Petrošius (poetas, eseistas),
Povilas Šverebas (istorikas, pedagogas)


2023 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Anykščių jaunimo klubas,
Anzhelika Ibrahimova,
Danutė Kriščiūnienė,
Virginijus Strolia;

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Virgilijus Juozas Čepaitis,
Artūras Grigucevičius,
Jolita Kuncaitienė,
Arnas Zmitra;

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Arvydas Ašmonas,
Zita Lukošiūnienė,
Leonarda Daujutė Šarakauskienė,
Juozas Žitkauskas;

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Vytautas Mykolas Almanis,
Joana Viga Čiplytė,
Danutė Mukienė,
Jurgis Usinavičius


2022 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“,
Juozapas Romas Liekis,
Jolanta Pupkienė,
Zita Rimkuvienė;

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Leonas Jankauskas,
Vytautas Martinkus,
Leonas Milčius,
Vaclovas Vingras;

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Jūratė Caspersen,
Violeta Schuetz,
Sondra Simanaitienė,
Andrius Šašys;

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Jonas Kiriliauskas,
Kino studija „Mėgėjas“,
Kazys Misius,
Juozas Pabrėža


2021 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Jolita Donėlienė,
Vilius Gužauskis,
Aldona Širvinskienė,
Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė;

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Angelė Jakavonytė,
Vytautas Kolesnikovas,
Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė,
Danguolė Žiūkienė;

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Jonas Dragūnas,
Genovaitė Kačiuškienė,
Gabrielius Liaudanskas,
Luka Sinevičienė;

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Adomas Butrimas,
Leopoldas Rozga,
Zita Vėžienė,
Antanas Žilinskas


2020 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Kazickų šeimos fondas,
Viktoras Rudžianskas (poetas),
Laima Ir Jonas Šalčiai (visuomenininkai),
Vaida Vadoklytė (režisierė);

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Rugilė Grendaitė (studentė),
Mečys Laurinkus (signataras),
Ignas Meškauskas (advokatas),
Audronė Pileckienė (mokytoja);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Erika Drungytė (poetė),
Povilas Jegorovas (esperantininkas),
Dalė Poškienė (visuomenininkė),
Antanas Rašinskas (visuomenininkas);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Andrius Jakučiūnas (rašytojas),
Liuda Jonušienė (redaktorė),
Steponas Algimantas Kubeckas (visuomenininkas),
Ona Voverienė (visuomenininkė)


2019 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Gintarė Adomaitytė (rašytoja),
Algirdas Gluodas (visuomenininkas),
Jovita Mišeikienė (mokytoja),
Asociacija „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“;

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Irena Andrukaitienė (filologė),
Jonas Mačiulis (girininkas),
Nomeda Simėnienė (redaktorė),
Vykintas Vaitkevičius (istorikas);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Dominikas Petras Akstinas (kultūrologas),
Emilija Brajinskienė (visuomenininkė),
Irena Rudzinskienė (visuomenininkė),
Juozas Šikšnelis (rašytojas);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Stanislovas Abromavičius (rašytojas),
Silvija Peleckienė (redaktorė),
Vytas Rutkauskas (muziejininkas),
Klementina Birutė Vosylytė (visuomenininkė)


2018 m.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Julius Beinortas (visuomenininkas),
Elena Bradūnaitė-Aglinskienė (etninių kultūrų specialistė),
Romas Kaunietis (kraštotyrininkas),
Algirdas Svidinskas (etnografas);

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė (literatūrinių projektų kuratorė ir mecenatė),
Ruslanas Linevas (verslininkas),
Karolina Masiulytė-Paliulienė (kultūros veikėja),
Justinas Stonys(senovinės technikos muziejaus įkūrėjas);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Daiva Nakrošienė (Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos skyriaus vedėja),
Algimantas Stalilionis (kraštotyrininkas),
Lina Šimkevičienė (Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja),
Teresė Ūksienė (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininkė);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Jūratė Katinaitė (LRT radijo vyresnioji muzikos redaktorė),
Jolanta Kryževičienė (LRT kultūros laidų redakcijos vyriausioji redaktorė),
Leonas Peleckis-Kaktavičius (literatūros almanacho „Varpai“ vyriausiasis  redaktorius, rašytojas),
Aldona Vladislava Vasiliauskienė (istorikė)


2017 m.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Marius Ivaškevičius (rašytojas),
Sigitas Marčiukaitis (asociacijos „Talka tėviškei“ pirmininkas),
Aistė Petrauskienė (Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkė),
Danutė Samienė (Jurbarko kultūros centro teatro vadovė);

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Jonas Dovydėnas (kultūros mecenatas, fotografas),
Janina Rutkauskienė (VŠĮ „Rašytojų klubas“ direktorė),
Saulius Sidaras (Krasnojarsko geologijos ekspedicijos Centrinės laboratorijos vedėjas),
Viktorija Skrupskelytė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Ona Burneikienė (visuomenininkė),
Raimondas Guobis (A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejaus muziejininkas),
Gediminas Kaluina (visuomenininkas),
Sergejus Staponkus (Šiaulių Gegužių progimnazijos istorijos mokytojas ir skautų vadovas);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Sigitas Birgelis (Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius, poetas, publicistas, žurnalistas, fotografas, aktyvus Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas),
Vidmantas Jankauskas (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslo darbuotojas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas),
Vladas Terleckas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, publicistas),
Irena Zubauskienė (Ramygalos gimnazijos muziejininkė)


2016 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Diana Bieliauskaitė-Vidutienė (Vašingtono lietuvių bendruomenės pirmininkė),
Dr. Česlovas Karbauskis (agronomas, kultūros mecenatas),
Giedrius Kuprevičius (kompozitorius, pedagogas, varpininkas, publicistas, eseistas, kultūros veikėjas, filantropas),
Edrund Olaisen (Norvegijos ir Lietuvos Rotary klubų bendradarbiavimo komiteto pirmininkė);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Vincentas Aleknavičius (Panevėžio Zanavykų klubo vadovas),
Kazys Alminas (Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Šiaulių skyriaus pirmininkas, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras, buvęs Šiaulių universiteto dėstytojas),
Gintautas Kazlauskas (Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejaus vadovas),
Rimantė Irena Norvaišienė (1919–1920 m. Lietuvos savanorių kapų Rokiškio bendrijos pirmininkė);

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Vytautas Baliūnas (pedagogas, buvęs Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius),
Algirdas Dauknys (kunigas, Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios rektorius),
Juozas Meškuotis (tautodailininkas, savo lėšomis ir rankomis pagaminęs bei pastatęs paminklus partizanams, rezistentams, represijų aukoms atminti),
Romas Sakadolskis (JAV ir Lietuvos žurnalistas, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Audrys Antanaitis (interneto portalo alkas.lt redaktorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas),
Mykolas Jurgis Drunga (žurnalistas, filosofas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedros docentas, Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojas),
Edmundas Gedgaudas (muzikologas, pianistas, monografijų autorius, eseistas, kultūrologas, fotografas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys),
Virginija Januševičienė (kultūros žurnalistė, kultūros renginių vedėja, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūrinės veiklos vadybininkė)


 2015 m.

Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui:

Lionė Lapinskienė (kraštotyrininkė, knygų sudarytoja, VšĮ komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ direktorė),
Onutė Miliauskienė (Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkė, bibliotekininkų draugijų narė),
Kristina Paulauskaitė (Plungės r. savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė-fotografė),
Lilija Ramanauskienė (Visagino „Verdenės“ gimnazijos istorijos, pilietiškumo ugdymo mokytoja),
Birutė Valionytė (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė);

Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą:

Biruta Augustinienė (Birutė Jonuškaitė) prozininkė, poetė, vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, projektų, skirtų kūrybingam jaunimui ugdyti, autorė ir vadovė),
Liudvikas Dambrauskas (kunigas, Mosėdžio parapijos rezidentas, Mosėdžio vaikų globos namų steigėjas),
Elena Elzbergienė (Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Maironiečių būrelio vadovė),
Dr. Aldona Aida ir dr. Remigijus Algimantas Gaškos (Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo Senato nariai, mecenatai),
Elvyra Pažemeckaitė (poetė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kultūros renginių organizatorė, tarptautinio literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ sumanytoja ir rengėja);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Vladas Braziūnas (poetas, rašytojas, vertėjas, aktyvus visuomenės ir kultūros veikėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos ir kitų organizacijų narys),
Virginija Kochanskytė (aktorė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytoja, UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto Geros valios ambasadorė, lietuviškojo žodžio puoselėtoja ir skleidėja),
Lietuvos Caritas (organizacija, savanorystės kultūrą skleidžianti per organizuojamą karitatyvinę ir socialinę veiklą),
Bronislovas Mažylis (kraštotyrininkas, muziejininkas, tautodailininkas, Panevėžio krašto istorinės atminties puoselėtojas),
Tautvilis Uža (kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys);

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą:

Prof. dr. Lauras Bielinis (Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius, politinės sistemos ir parlamentinės veiklos tyrinėtojas),
Julius Dautartas (Mykolo Romerio universiteto teatro režisierius),
Eugenijus Petrovas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras),
Angonita Rupšytė (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja),
Prof. habil. dr. Stasys Vaitekūnas (geografas, akademikas, pedagogas, Klaipėdos universiteto profesorius);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką:

Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (istorikas, publicistas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius),
Aldona Grigaliūnienė (Aldona Elena Puišytė, poetė, eseistė, vertėja, rezistentė),
Dr. Ingrida Jakubavičienė (istorikė, Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune kultūros renginių ir projektų koordinatorė-kuratorė),
Dr. Algirdas Kavaliauskas (publicistas, istorijos mokytojas),
Doc. dr. Saulius Spurga (publicistas, Mykolo Romerio universiteto kancleris, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto docentas)


2014 m.

Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui:

Gintautas Alekna (ekspedicijų į tremtinių vietas organizatorius, vadovas, bendrijos „Lemtis“ narys),
Andrius Bautronis (Raseinių r. Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos kariuomenės savanorio Prano Eimučio istorijos kabineto steigėjas, Tolerancijos centro ir Ariogalos šaulių 13 kuopos vadovas, renginio „Su Lietuva širdy“ vienas iš organizatorių),
Jonas Kauneckas (Panevėžio vyskupas emeritas, 1978–1984 m. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys, pogrindžio leidinių, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjas ir platintojas, neginkluotojo pasipriešinimo dalyvis),
Markauskų šeima (Jonas Markauskas – Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas, tremtinys, Gražina Markauskienė – aktyvi brolijos „Lapteviečiai“ renginių dalyvė, Gintarė Markauskaitė-Bernotienė – brolijos „Lapteviečiai“ leidžiamų knygų redaktorė, Agnė Bernotaitė – aktyvi brolijos „Lapteviečiai“ renginių dalyvė),
Antanas Tyla (istorikas, akademikas, publicistas, visuomenininkas);

Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą:

Algirdas Antanas Avižienis (Kalifornijos universiteto profesorius, inžinierius, išradėjas, visuomenininkas),
Laima Bardziliauskaitė Andersson (filantropė),
Ligita Bilevičienė (Panevėžio r. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio meno vadovė, vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestro „Saulutė“ įkūrėja),
Indrė Tijūnėlienė (Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ steigėja ir vadovė ),
Marija Žibūdienė (Šiaulių universiteto Teatro katedros vedėja);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Eugenijus Rimgaudas Banys (K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus steigėjas ir pirmininkas, K. Donelaičio palikimo saugotojas ir skleidėjas, aktyvus visuomenininkas, bibliofilas),
Reda Kneizevičienė (Antanavo kaimo bendruomenės, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Sūduvos vietos pirmininkė),
Albina Marija Jurgė Pajarskaitė (vienuolė, Katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ įkūrėja),
Aldona Ruseckaitė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, publicistė, literatūrinio ir memorialinio kultūros paveldo tyrinėtoja, rašytoja),
Vladislava Irena Vengrienė (Telšių r. Varnių M. Valančiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė);

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą:

Virginija Jurėnienė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto filosofijos ir kultūros katedros profesorė),
Elena Petronienė (Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui),
Arnoldas Simėnas (Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas, buvęs Panevėžio m. Sąjūdžio tarybos narys, LPS Seimo narys, Sąjūdžio laikraščių „Sąjūdžio žodis“ ir „Laisvas žodis“ redaktorius),
Vytautas Sinkevičius (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius),
Tomas Šernas (Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, Lietuvos muitinės pareigūnas, Lietuvos laisvės gynėjas, vienintelis likęs gyvas Medininkų žudynių liudininkas);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką:

Algis Balaišis (ilgametis Pasieniečių klubo pirmininkas, karo istorikas, valstybės sienos apsaugos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas leitenantas),
Vytautas Kirkutis (Šiaulių r. savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, publicistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas),
Edmundas Mažrimas (Tauragės kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vadovas),
Jonas Mikelinskas (rašytojas, prozininkas, publicistas),
Gediminas Zemlickas (laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius)


2013 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą:

Stasys Dailydka (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius),
Irena Mikuličiūtė (dailininkė),
Audronė Tichanavičienė (Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė),
Juliaus Liudviko Vynerio labdaros ir paramos fondas;

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą:

Juozas Brazauskas (istorikas, pedagogas (Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija),
Eimutis Valentinas Sventickas (rašytojas);

Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui:

Gasperas Aleksa (rašytojas),
Norbertas Černiauskas (istorikas),
Jonas Rimantas Klimas (miškininkas, visuomenės veikėjas),
Liudvika Knizikevičienė (asociacijos „Bitės namai“ valdybos narė, buvusi vaikų gydytoja),
Eduardas Vaičius (Panevėžio r. Smilgių bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką:

Prof. dr. Arvydas Guogis (Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedros profesorius),
Elena Klingienė (buvusi Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos mokytoja),
Vytautas V. Landsbergis (rašytojas, publicistas, režisierius),
Stasė Mikeliūnienė (tautodailininkė, ilgametė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja),
Violeta Šoblinskaitė-Aleksa (rašytoja);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Lina Bukauskienė (Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vadybininkė),
Izolina Natalija Lingienė (Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė),
Albina Saladūnaitė (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja),
Dr. Daiva Šeškauskaitė (etnologė, Sargelių bendruomenės pirmininkė),
Ignotas Valantis (kraštotyrininkas)


2012 m.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą:

Genovaitė Guokienė (buvusi Panevėžio rajono Smilgių vidurinės mokyklos mokytoja),
Marija Laisvyda Matusevičienė (inžinierė, Šiaulių universiteto lektorė),
Stasė Vaškelienė (visuomenininkė, aktyvi JAV lietuvių bendruomenės narė),
Bronius Vaškelis (profesorius, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, visuomenininkas);

Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui:

Genovaitė Astrauskienė (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja),
Rūta Bagdonienė (Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė),
Projektas „Misija Sibiras-11“,
Antanas Rasiulis (Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininkas),
Vitalija Vasiliauskaitė (Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkė);

Už visuomeniškai aktualią publicistiką:

Marcelijus Martinaitis (rašytojas, poetas),
Šarūnas Nakas (kompozitorius, radijo programų autorius),
Vaclovas Algirdas Patackas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras),
Stasys Stacevičius (rašytojas, publicistas),
Jerutė Vaičekauskienė (viena iš Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Bitės namai“ įkūrėjų);

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Alessandro Barelli (Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčios kunigas),
Nijolė Gudžiūnienė (Vilniaus „Minties“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja),
Nerijus Leikus (Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto lektorius),
Eugenijus Urbonas (Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas),
Laima Vaitkevičienė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja)