Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė fotografijose

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tėvas Jonas Leonas Petkevičius. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8968
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės motina Malvina Chodakauskaitė-Petkevičienė. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8967/5
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tėvas Jonas Leonas Petkevičius. LLTI MB, apl. 394, inv. nr. 1187
Jonas Leonas Petkevičius ir kunigas Jonas Stasevičius. MLLM P48141
Ligoninė, vaistinė ir Jono Leono Petkevičiaus šeimos namai Joniškėlyje. 1935 m. Foto A. Janeliūno. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8969/39
Senoji Joniškėlio mokykla ir bažnyčia. PKM
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės brolis Jonas. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8968/28
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės brolis Vladislovas. 1900 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8967/44
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės brolis Leonas-Aleksandras Petkevičius. 1897 m. Jurjevas (Dorpatas). Fotografija iš stojimo į Jurjevo (Tartu) universiteto medicinos fakultetą bylos, saugomos Estijos valstybiniame istorijos archyve (EVIA), F402, ap.1, b. 20461, lap. 12. Kopija iš Liucijos Apeikienės asmeninio archyvo.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1867 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11171
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apie 1873 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr.8965/32
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1877 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11169
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (pirma iš dešinės) su draugėmis: sėdi Malvina Holmaitė ir pusseserė Jadvyga Jakubauskaitė; stovi Liucija Holmaitė. Apie 1877 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 10128
G. Petkevičaitė su draugėmis Klementinos Maculevičiūtės surengtose bitininkų kursuose Tiškevičiaus dvare Deltuvoje. 1885 m. PKM 918/F75
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su broliu Jonu. 1880 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11172
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8966/49
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apie 1890 m. Foto O. Lange, Mintauja. Jablonskių šeimos nuosavybė. Publikuota kn.: Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, p. 22
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apie 1905 m. MLLM
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1890 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11170
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. KTUB, Atv. 3167
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. LLMA F428, ap. 1, b. 343, lap. 37
Nuotrauka iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės paso. 1920 m. LLMA, F11, ap.1, b.4.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. KTUB, Atv. 1997
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apie 1935 m. MLLM
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Iš kn. Lietuvos albumas. Kaunas, 1921, p. 84.
Steigiamojo Seimo narės. Iš kairės: Emilija Spudaitė-Gvildienė, Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, Gabrielė Petkevičaitė, Salomėja Stakauskaitė, Magdalena Draugelytė-Galdikienė. 1920 m. MLLM 17154
Veterinaras V. Girdauskas, mokytojas M. Lukšys, G. Petkevičaitė-Bitė, mokytojas O. Obokevičius. Joniškėlis, 1933 m. MLLM 18405 F3-2083
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su advokatu Andriumi Bulota ir jo žmona Marijampolėje. Apie 1930 m. MLLM 20791 F3- 2074
Puziniškis. Apie 1920 m. Foto K. M. Varneckio. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 89695
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Puziniškyje. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11178
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Puziniškyje. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8969/23
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su Antano Kasperavičiaus šeima Puziniškio dvaro bityne. Puziniškis, XX a. 2 deš. PKM Fotografas K. M. Varneckis. PKM 4298/F51
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su sūnėnais ir Antanas Kasperavičius su žmona Konstancija. LLMA F276, ap. 1, b. 33.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su sūnėnais ir Antano Kasperavičiaus šeima. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 896921
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, brolio sūnus, Antanas Kasperavičius su žmona. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8969
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė namuose po jubiliejaus. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 896913
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė namuose po jubiliejaus. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 896914
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su artimaisiais. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 8965/67
Svečiuose pas G. Petkevičaitę-Bitę. Šalia sėdi V. Didžiulytė-Albrechtienė, stovi P. Gegeckas ir V. Jurevičiūtė. Panevėžys, 1940 07 19. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11176
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 897011
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 12067
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 12066
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. 1923 m. PAVB F35-45
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir penktos klasės mokiniai. 1924 m. PAVB F49
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su šventadieninių kursų dalyviais Puziniškyje. 1918 m. LLMA F276, ap.1, b.33.
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. 1924 m. MLLM 20764 F3-2081
Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. 1924 m. PAVB F35-46
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir J. Juškytė prie Vilkijos. KTUB, Atv. 2085
Kelionėje pas Vincą Kudirką. Iš kairės: Petras Avižonis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Juškytė, Povilas Višinskis ir Jadvyga Juškytė. 1898 m. KTUB, Atv. 2098
Prie namo Šv. Zitos g. Panevėžyje. Iš kairės: Pranas Viržonis, Marija Galiauskaitė (sėdi), Elena Viržonytė, kunigas Antanas Gobis, Konstancija Viržonytė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Elžbieta Viržonienė ir Juozas Viržonis. Apie 1939 m. PAVB F49
Panevėžio berniukų gimnazijos mokiniai su mokytoju L. Kuodžiu pas rašytoją G. Petkevičaitę-Bitę. 1934 m. PAVB F58-134
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės įrašas kitoje nuotraukos pusėje. 1934 m. PAVB F58-134
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 75-mečio minėjimas. 1936 m. PAVB F70-710
Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivės svečiuose pas rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Apie 1938 m. PAVB F70-712
G. Petkevičaitė-Bitė prie namų Šv. Zitos gatvėje, Panevėžyje. 1938 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11179
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apie 1940 m. MLLM, PKM
G. Petkevičaitė-Bitė prie savo namo Panevėžyje. LLMA F139, ap.1., b.69
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. LLMA F11, ap.1., b.5.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su globėja Marija Galiauskaite ir namo šv. Zitos g. Panevėžyje gyventojais. MLLM 22737 F3-2073
Marija Galiauskaitė, G. Petkevičaitės-Bitės pagalbininkė ir globėja nuo 1929 m. Panevėžys. Apie 1930 m. Foto J. Žitkaus. PAVB F141–79.
G. Petkevičaitė-Bitė prie namo Šv. Zitos gatvėje. Data ir fotografas nežinomi. Iš M. Galiauskaitės fotografijų albumo. PKM 21242/F9768
G. Petkevičaitės-Bitės įrašas kitoje nuotraukos pusėje – dedikacija Marijai Galiauskaitei. PKM 21242/F9768
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su globėja Marija Galiauskaite prie namų šv. Zitos gatvėje Panevėžyje. Apie 1940 m. LLTI MB, apl. 394, inv. nr. 8967.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė namuose Šv. Zitos g. Panevėžys. Data ir fotografas nežinomi. Iš M. Galiauskaitės fotografijų albumo. PKM 21242/F9808
Iš Antano Naujokaičio fotoalbumėlio. MLLM 12096 F3-2086, lap. 1.
Iš Antano Naujokaičio fotoalbumėlio. MLLM 12096 F3-2086, lap. 2.
Iš Antano Naujokaičio fotoalbumėlio. MLLM 12096 F3-2086, lap. 3
Iš Antano Naujokaičio fotoalbumėlio. MLLM 12096 F3-2086, lap. 4.
Iš Antano Naujokaičio fotoalbumėlio. MLLM 12096 F3-2086, lap. 5.
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laidotuvės. 1943 m. PAVB F49
Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės gimtasis namas Puziniškyje (Panevėžio r.). 1985 m. PAVB F24-208
Puziniškis. Statant filmą „Anglų valsas“ (režisierius G. Lukšas). 1982 m. Foto L. Grubinsko. PAVB F49
Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės namas Panevėžyje, Šv. Zitos g. Nr. 18. Foto J. Jasėno. PAVB F70-850
Skulptoriaus Bernardo Bučo paminklas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei prie Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos. PAVB F49
Paminklas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Joniškėlyje. Projekto autorius architektas J. Lapėnas, skulptorius A. Dimžlys. Foto V. Dulkės. PAVB F49
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.) iki rekonstrukcijos. PAVB F9-1537
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse (Ramygalos g.). Foto A. Mikeliūno. PAVB F49