Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija

Premiją 1983 metais įsteigė Panevėžio rajono „Smilgių“ kolūkio valdyba. Ji buvo teikiama iki 1990 metų. Po šešerių metų pertraukos buvo atnaujinta Panevėžio rajono savivaldybės pastangomis. Nuo 2008 metų literatūrinę G. Petkevičaitės-Bitės premiją teikia Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Premija skiriama už grožinės literatūros – prozos arba publicistikos – kūrinį, kuris meniškai ir įtaigiai atspindi Lietuvos, ypač jos kaimo gyvenimą, kelia moralines ir dvasines problemas, aktualiai prabyla apie humanistines idėjas, kurios akivaizdžios G. Petkevičaitės-Bitės gyvenime ir kūryboje.

 2020  Daina Opolskaitė

 Dienų piramidės : novelės. – Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : Standartų sp.). – 237, [3] p.

 2019

 Giedra Radvilavičiūtė

 Tekstų persekiojimas : esė apie rašytojus ir žmones. – Vilnius : Apostrofa, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). – 233, [1]  p. : iliustr.

 2018

 Gintaras Bleizgys

 Karmelio kalno papėdėje : [romanas]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 372, [2] p.

 2017

 Algimantas Kaminskas

 Už pastarųjų metų kūrybinę veiklą: prozos kūrinius ir poeziją.

 2016

 Saulius Šaltenis

 Žydų karalaitės dienoraštis : romanas. – Vilnius : Tyto alba, 2015. – 150, [2] p.

 2015

 Petras Palilionis

 Metai Tamsčiuko atokaitoj : skaitytinė drama. – Kaunas : Naujasis lankas, 2014. – 95, [1] p. : iliustr., portr.

 2013

 Violeta Šoblinskaitė Aleksa

 Tyruliukuose viskas gerai : [novelės]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2012. – 157, [2] p.

 2012

 Henrikas Algis Čigriejus

 Ir parnešė apynio kvapą : novelės. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 205, [1] p.

 2011

 Aldona Ruseckaitė

 Marios vandens : fragmentų romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 [Vilnius] (Spauda). – 191, [2] p.

 2010

 Nijolė Kliukaitė

 Bitė : biografinis romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 271, [1] p.

 2009

 Premija neteikta

 2008

 Viktorija Daujotytė

 Sauganti sąmonė : literatūra ir patirtis : užrašai. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – 488, [2] p. : portr.

 2007

 Renata Šerelytė

 Balzamuotojas : novelės. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 157, [1] p.

 Laukiniai mėnesiai : [esė]. – Vilnius : Alma littera, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p

 2006

 Birutė Jonuškaitė

 Eksperimentas : [esė, interviu]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 239, [1] p. : iliustr.

 2005

 Vytautas Bubnys

 Tas ryto laukimas : romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 178, [6] p.

 2004

 Romualdas Granauskas

 Duburys : romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 256, [2] p.

 2003

 Vanda Juknaitė

 Išsiduosi. Balsu : [esė, pokalbiai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). – 256, [3] p. : iliustr.

 2002

 Vytautas Girdzijauskas

 Palūkėk, mirtie : romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000 (Vilnius : UAB „Sapnų sala“). – 315, [3] p.

 2001

 Aloyzas Urbonas

 Po saule : apie akademiką Antaną Būdvytį. – Vilnius : Margi raštai, 1997. – 192, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.

 2000

 Sigitas Geda

 Žydintys lubinai piliakalnių fone : septynių vasarų dienoraščiai (1992–1998). – Vilnius : Seimo l-kla „Valstybės žinios“, 1999 (Vilnius : P. Kalibato įm. „Petro ofsetas“). – 370, [2] p. : iliustr.

 1999

 Albinas Bernotas

 Pro dūmus : deimantais nusėtas : devyni pasakojimai ir knygos autorecenzija. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1998 (Kaunas : Spindulys). – 335, [1] p.

 1998

 Vytautas Račickas

 Zuika dar gyvas : [apysaka]. – Vilnius : Vaga, 1997  (Kaunas : Spindulys). – 170, [4] p. : iliustr.

 1997

 Bitė Vilimaitė

 Užpustytas traukinys : apsakymai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). – 108 p.

 1996

 Vaidotas Daunys

 Šeštoji diena : esė. – Kaunas : Spindulys, 1995. – 250 p. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; 32).

 1990

 Dalia Urnevičiūtė

 Savaitė iš vidurio metų : apysakos. – Vilnius : Vaga, 1989. – 364, [2] p. : iliustr.

 1989

 Birutė Baltrušaitytė-Masionienė

 Sugrįžimai : apysakos. – Vilnius : Vaga, 1988 (M. Šumausko sp.). – 350, [2] p.

 1988

 Rimantas Šavelis

 Amžinoji šviesa : apysaka ir apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1987 (M. Šumausko sp.). – 234, [2] p.

 1987

 Vytautas Sirijos Gira

 Nakties muzika : romanas. – Vilnius : Vaga, 1986. – 2 kn. – (Populiarioji biblioteka)

 1986

 Jonas Mikelinskas

 Nepalaidotos dienos : apysaka, apsakymai, miniatiūros. – Vilnius : Vaga, 1985. – 382 p.

 1985

 Algimantas Zurba

 Skersvėjis : romanas. – Vilnius : Vaga, 1984. – 299 p.

 1984

 Aleksas Baltrūnas

 Ant Katpėdėlių kalno : Aukštadvario novelės. – Vilnius : Vaga, 1983. – 143 p.

 1983  Valentinas Zaikauskas  Iš miesto A į miestą B : apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1982. – 132 p. – (Pirmoji knyga)
Metai Autorius Kūrinys
 2024  Danutė Kalinauskaitė

 Baltieji prieš juoduosius : romanas. – Vilnius : Tyto alba, 2023. – 201, [2] p.

 2023  Laura Sintija Černiauskaitė

 Džiaugsmynas : [esė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022]. – 171, [2] p.

 2022  Danielius Mušinskas

 Vainiko pynimas : novelės. – Vilnius : Homo liber, [2021] (Vilnius : Petro ofsetas). – 119, [1] p.

 2021  Juozas Šikšnelis  Būsenos : novelės, apsakymai, esė. – Vilnius : Homo liber, [2020] (Vilnius : Petro ofsetas). – 231, [1] p.