Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Literatūra apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę

Spaudiniai

Jasaitis, Juozas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius, 1972. - 304 p.

Bukauskienė, Teresė. Pedagogė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius, 1988. - 174 p.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka: mokslinės konferencijos pranešimai, parodos, Panevėžys, 2001 03 28 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. - Panevėžys, 2002. - 82, [1] p.

G. Petkevičaitė-Bitė Panevėžyje : informacinis leidinys / paruošė A. Dagelis. - Panevėžys, LTSR Kraštotyros ir paminklų apsaugos d-jos Panevėžio sk. - 1981. – 1 lankstinys (10 p.)

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 1861–1943 : bukletas 125-osioms gimimo metinėms pažymėti. - Panevėžys, 1986. - 1 lankstinys (8 p.)

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: bukletas išleistas suteikiant Panevėžio viešajai bibliotekai Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardą / Paruošė M. Mašalienė, A. Saladūnaitė. - Panevėžys, 1989. - 1 lankstinys (8 p.)

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė's manuscript heritage preserved at cultural heritage institutions of Lithuania: konferencijos medžiaga, 2009 03 26 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Audronė Palionienė]. - Panevėžys: [Amalkeros leidyba]: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2009 (Kaunas: Aušra). - 123, [1] p.

Bitė: biografinis romanas / Nijolė Kliukaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 271, [1] p.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės muziejus Puziniškyje / Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. - Panevėžys : Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, [2010] (Vilnius : Spalvų spektras). - 60 p.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the context of Lithuanian culture : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2010 04 08 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja, pratarmės aut. Audronė Palionienė ; vertėja Zita Kochanauskienė]. - Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešoji biblioteka], 2010 (Vilnius : Standartų sp.). - 168 p.

50 litų moneta, skirta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms: [lankstinys]. – Vilnius: Lietuvos bankas, 2011. – 1 lap., sulankst. į [8] p.: iliustr. – (Lietuviškos kolekcinės monetos)

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir kūrybos keliu / parengė Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras ; nuotraukos A.Repšio iš G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos archyvų ; tekstas Virginijos Januševičienės. - [Panevėžys : Panevėžio apskrities turizmo informacijos centras, 2011] ([Panevėžys] : Amalkera). - 1 lankstinys (6 p.)

Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje = Cultural area in Gabrielė Petkevičaitė-Bitė's and in modern Lithuania : Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 150 : konferencijos medžiaga / sudarė Audronė Palionienė. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. - 80 p. : iliustr., portr.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje : katalogas / [sudarytoja Sandra Libikienė]. - Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). - 103, [1] p.

Gabrielė sielos, ne luomo bajorė / [sudarytoja] Jerutė Vaičekauskienė ; [redaktorė Birutė Goberienė] ; [dailininkė Stasė Medytė]. - Panevėžys : E. Vaičekausko leidykla : Asociacija „Bitės namai“, 2013 (Panevėžys : Reklamos forma). - 159, [1] p.

Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai : [straipsnių rinkinys] / [sudarytoja Ramunė Bleizgienė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). - 223, [1] p.

Metai Tamsčiuko atokaitoj : skaitytinė drama / Petras Palilionis. - Kaunas : Naujasis lankas, 2014 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 95, [1] p.

Bajoraitė Gabrielė : skiriama rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms / Ona Voverienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2021 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 63, [1] p.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) : gyvenimo ir kūrybos vaizdų albumas / [sudarytojas Raimundas Klimavičius]. Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : [Amalkera], 2021. 119, [1] p.