Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. LLMA, F11, ap.1, b. 4

Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvos Steigiamojo Seimo narė

2020 m. gegužės 15 d. sukanka 100 metų kai Kaune į pirmąjį posėdį susirinko tiesioginiuose, demokratiniuose, visuotiniuose, lygiuose ir slaptuose rinkimuose išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas, iškilmingai deklaravęs nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą ir paskelbęs ją demokratine respublika. Tarp 112 išrinktų tautos atstovų buvo ir rašytoja, švietėja, pedagogė, filantropė, kultūros ir visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

Virtualios parodos tikslas – pristatyti šį nors ir trumpą, bet reikšmingą rašytojos gyvenimo tarpsnį ir supažindinti su dokumentine medžiaga, atspindinčią jos veiklą Steigiamajame Seime.

Įvadiniame parodos straipsnyje ir ekspozicinėje dalyje apžvelgiamos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės išrinkimo parlamento nare aplinkybės, nušviečiamos jos pirmininkavimo Steigiamojo Seimo laikinajam prezidiumui peripetijos, pirmojo posėdžio atidarymo metu pasakytos kalbos parengimo ir publikavimo aplinkybės, apžvelgiami nuveikti darbai einant Steigiamojo Seimo narės pareigas.

Rengiant šią parodą panaudota dokumentinė medžiaga, saugoma Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose (PAVB), kultūros paveldo portaluose epaveldas.lt ir limis.lt bei šiose Lietuvos kultūros paveldo saugyklose:

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne (LLTI MB)
Lietuvos literatūros ir meno archyve (LLMA)
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje (MLLM)

Parodos rengėjai dėkoja šių atminties institucijų vadovams ir darbuotojams už suteiktą galimybę parodoje skelbti jų institucijose saugomų dokumentų skaitmeninius vaizdus.

Nuotrauka iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės paso, išduoto 1920 m. liepos 24 d. LLMA, F11, ap.1, b.4.


Virtualią parodą parengė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas
Raimundas Klimavičius

Internete publikavo
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliografė
Inga Vienažindienė