Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvos Steigiamojo Seimo narė

Pasitraukimas iš Steigiamojo Seimo

Panevėžio gimnazijos prašymo Švietimo ministerijai leisti G. Petkevičaitei eiti mokytojos pareigas jai sugrįžus iš Steigiamojo Seimo nuorašas. 1920 m. rugsėjo 10 d. LLTI MB. Panevėžio valdžios berniukų gimnazijos mokytojos G. Petkevičaitės tarnybinė byla, l. 31

Švietimo ministerijos Aukštesniojo mokslo departamento raštas Panevėžio moterų gimnazijos direktoriui apie G. Petkevičaitės patvirtinimą šios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. 1920 m. rugsėjo 15 d. LLTI MB. Panevėžio valdžios berniukų gimnazijos mokytojos G. Petkevičaitės tarnybinė byla, l. 29

Steigiamojo Seimo pirmininko pranešimas apie Kazio Škirpos atvykimą į posėdį vietoj pasitraukusios narės G. Petkevičaitės. Steigiamojo Seimo darbai, 1920, sąs.10, p. 438. PAVB S 2093

Kazys Škirpa, pakeitęs G. Petkevičaitę-Bitę Steigiamajame Seime. Iš kn.: Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. Klaipėda, 1924. Kauno apskrities viešoji biblioteka. (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.epaveldas.lt)