Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvos Steigiamojo Seimo narė

Darbas Steigiamajame Seime

Valstiečių sąjungos ir socialistų liaudininkų demokratų bloko frakcija Steigiamajame Seime. 1920 m. Iš kn.: Lietuvos albumas / [parengė ir suredagavo Liudas Gira], Kaunas, [1921]. PAVB S 15229

Moterys – Steigiamojo Seimo narės. Iš kairės: Emilija Spudaitė-Gvildienė, Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, Gabrielė Petkevičaitė, Salomėja Stakauskaitė, Magdalena Draugelytė-Galdikienė. 1920 m. MLLM 17154

G. Petkevičaitės-Bitės išrinkimas į Laikinosios Valstybės konstitucijos projekto parengimo komisiją. Steigiamojo Seimo darbai, 1920, sąs. 1, p. 26. PAVB S 2093

Balsavimo dėl prezidento institucijos reikalingumo rezultatai. Steigiamojo Seimo darbai, 1920, sąs. 2, p. 66. PAVB S 2093

Lietuvos laikinoji konstitucija. Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920, nr. 37, p. 1. PAVB S 1813

G. Petkevičaitės-Bitės kalba dėl taikos sutarties su Rusija ratifikavimo. Steigiamojo Seimo darbai, 1920, sąs. 8, p. 305. PAVB S 2093

Taikos sutartis su Rusija. Vyriausybės žinios, 1920, nr. 53, p. 1. PAVB S 1813