Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvos Steigiamojo Seimo narė

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kalba atidarant Steigiamąjį Seimą

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kalbos, pasakytos atidarant Steigiamąjį Seimą, autorinis rankraštis. LMAVB F 190-37, l.1- l.7

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kalbos, pasakytos atidarant Steigiamąjį Seimą, stenograma. Steigiamojo Seimo darbai: [posėdžių stenogramos]: 1920 m. 1-sis sąs., p. 2, 3. PAVB S 2093