Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1890 m. LLTI MB Apl. 394, Inv. Nr. 11170

Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, švietėja, pedagogė, filantropė, kultūros ir visuomenės veikėja, XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios reikšmingiausių Lietuvos įvykių dalyvė.

Įvertinant šios iškilios lietuvių kultūros veikėjos nuopelnus tautai, jos ryšius su Panevėžio kraštu, 1989 metais Panevėžio viešajai bibliotekai suteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas.

Šios virtualios parodos tikslas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimą bei kūrybą iliustruojančius dokumentus iškelti iš saugyklų ir pateikti plačiajai visuomenei. Paroda nuolat atnaujinama ir pildoma.

Parodoje pateikiame informaciją apie G. Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir jos įvairiapusę veiklą, oficialius rašytojos asmens bei dalykinius dokumentus, Bitės bei jos artimųjų fotografijų skaitmeninius vaizdus, kūrybos leidimų viršelių vaizdus kartu su knygų turiniais, tekstų fragmentais ar nuoroda į visatekstį dokumentą, kurį galite skaityti svetainėje www.epaveldas.lt, straipsnių apie G. Petkevičaitę-Bitę bibliografiją, (1990–2010), bibliotekos rankraštyne saugomų bei leidiniuose publikuotų įvairių autorių G. Petkevičaitei-Bitei sukurtų ekslibrisų vaizdus bei kitą medžiagą, liudijančią Bitės vardo, jos žodžio ir idėjų tolesnį gyvenimą šiuolaikinėje mūsų visuomenėje.

Virtualioje parodoje panaudota rankraštinė medžiaga saugoma šiose Lietuvos kultūros paveldo saugyklose bei privačių asmenų archyvuose:

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus (PAVB RS)
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos literatūrinio rankraštyno (LLTI MB)
Panevėžio kraštotyros muziejaus (PKM)
Kauno technologijos universiteto bibliotekos Retų knygų skyriaus (KTUB)
Lietuvos literatūros ir meno archyvo (LLMA)
Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM)
Liucijos Apeikienės asmeninio archyvo

Nuoširdžiai dėkojame visiems, suteikusiems galimybę parodoje eksponuoti unikalią archyvinę medžiagą, padėjusiems patarimais.

Parodą parengė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos centro darbuotojos
Audronė Palionienė
Loreta Dundulienė
Margarita Mašalienė