Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Asmens ir visuomeninės veiklos dokumentai

Gabrielės Petkevičaitės pasas, išduotas 1920 m. liepos 24 d. LLMA F11, ap. 1, b. 4.
Gabrielės Petkevičaitės pasas, išduotas 1920 m. liepos 24 d. (reversas). LLMA F11, ap. 1, b. 4.
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos raštas dėl Gabrielės Petkevičaitės apdovanojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu už ypatingus nuopelnus Lietuvai. 1929 m. rugpjūčio 14 d. LLTI MB F30-865
Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejinio medalio, kuriuo apdovanota šaulė Gabrielė Petkevičaitė, liudymas. 1928 m. gegužės 15 d. LLTI MB F30-934
Raštas apie XII-osios rinktinės 2-jo Šaulių būrio Garbės Nario vardo suteikimą Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. 1932 m. lapkričio 15 d. LLTI MB
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės apdovanojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino Vado ženklu už nuopelnus Lietuvai pažymėjimas. 1936 m. kovo 18 d. LLTI MB F30-868
Gabrielės Petkevičiūtės [Petkevičaitės] apdovanojimo Šaulių Žvaigžde už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai pažymėjimas. 1937 m. birželio 24 d. LLTI MB F30-864
Raštas apie Lietuvių Rašytojų Draugijos Garbės nario vardo suteikimą Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. 1938 m. LLTI MB F18-133
Mintaujos privačios Dorotėjos mergaičių mokyklos mokslo baigimo pažymėjimas, išduotas Gabrielei Petkevičaitei. 1876 m. LLTI MB F30-861
„Lietuvos žinių“, „Lietuvos ūkininko“ ir „Bendrijos“ laikraščių darbuotojo bilietas, išduotas Gabrielei Petkevičaitei. Apie 1909 m. LLTI MB F30-868
„Lietuvos žinių“, „Lietuvos ūkininko“ ir „Bendrijos“ laikraščių darbuotojo bilietas, išduotas Gabrielei Petkevičaitei (reversas). Apie 1909 m. LLTI MB F30-868
Gabrielės Petkevičaitės testamentas. 1909 m. liepos 17 d. LLTI MB F1-2104
Bilietas į Steigiamojo Seimo atidarymą Steigiamojo Seimo narei Gabrielei Petkevičaitei. 1920 m. LLTI MB F30-869
Pranešimas Gabrielei Petkevičaitei apie jos išrinkimą atstovu į Seimą nuo V apygardos. 1922 m. lapkričio 9 d. LLTI MB F30-95
Panevėžio miesto ir apskrities Komendanto raštas pil. Petkevičaitei dėl Panevėžio kalinių globos komiteto sudarymo. 1921 m. gegužės 10 d. LLTI MB F30-920
Kalinių globos draugijos Panevėžio skyriaus valdybos pirmininkės G. Petkevičaitės kreipimasis į Panevėžio savivaldybę 1925 metais skirti lėšų Panevėžio kalėjimui. 1924 m. LLTI MB F30-875b
Kalinių globos draugijos Panevėžio skyriaus valdybos pirmininkės G. Petkevičaitės kreipimasis į Panevėžio savivaldybę 1925 metais skirti lėšų Panevėžio kalėjimui (tęsinys). 1924 m. LLTI MB F30-875b
Kurjerio liudymas, išduotas G. Petkevičaitei 1924 m. gegužės 21 d. LLTI MB F30-867
Panevėžio Miesto Valdybos pranešimas G. Petkevičaitei apie išrinkimą nariu į Švietimo komisiją ir Socialinės apsaugos komisiją. 1924 m. lapkričio 22 d. LLTI MB F30-921
Panevėžio Apskrities Valdybos pranešimas Gabrielei Petkevičaitei apie išrinkimą Apskrities švietimo komisijos nariu. 1924 m. gruodžio 2 d. LLTI MB F30-922
Panevėžio apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektoriaus leidimas G. Petkevičaitei organizuoti vakarinius kursus suaugusiems Puziniškių dvarelyje. 1926 m. spalio 26 d. LLTI MB F30-923n10031
Panevėžio miesto savivaldybės raginimas Gabrielei Petkevičaitei sumokėti nustatytą butų mokestį. 1939 m. kovo 21 d. LLTI MB F30-930
Gyvenamosios vietos pažymėjimas, išduotas Gabrielei Petkevičaitei 1941 m. birželio 4 d. LLTI MB F30-888
Petkevičaitės, F. Bortkevičienės, J. Višinskienės užuojauta S. Goesui mirus jo seseriai Teresai Goes. 1911 m. MAB, f. 37-11512, l. 3.