Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė dailėje

Mackevičius, Jonas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: portretas. 1936. Drobė, aliejus, 64 x 45. Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuosavybė
Beresnevičius, Alfonsas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: portretas. Aliejinė tapyba. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos nuosavybė
Feigenzonas, Solomonas. G. Petkevičaitė: portretas. 1932. Popierius, pieštukas. PKM GEK910 R1044
Jukniūtė (Bžeskienė), Marija Danutė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1984. Popierius, mišri technika, 26 x 18. Autorės nuosavybė
Mikeliūnienė, Stasė. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tėviškė Puziniškyje. 1994. Akvarelė, 35 x 45. Panevėžio a. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nuosavybė
Kruopis, Saulius. Mokytojaujanti Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 2005. Foto V. Benašo
Kruopis, Saulius. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1861-1943. 2005. Foto V. Benašo
Malukienė, Akvilė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 2018. Lygių galimybių plėtros centro projektas „Moterys, kūrusios Lietuvos valstybę“. Nuotrauka iš: http://gap.lt/moteru-portretai/visuomenine-veikla/
Bučas, Bernardas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: paminklinis biustas (archit. Z. Dargis). Panevėžys, 1971 m. PAVB F49
Dimžlys, Antanas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: paminklinis biustas (archit. J. Lapėnas). Joniškėlis, 1994 m. Nuotrauka iš http://www.bite.joniskelis.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=38
Tallat-Kelpša, Vytautas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: bareljefas. 2011 m. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos nuosavybė. V. Benašo nuotrauka
Žilienė, Skaistė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: medalis. ŽAM GEK 29640, DM-121
Pajuodis, Alfridas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas, įsteigtas 2011 m. V. Benašo nuotrauka
Eidėjus, Rimantas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – 150. Žmonėms. Tautai. Valstybei. Kultūrai: 50 litų proginė moneta. Sidabras Ag 925. Skersmuo 36,61 mm. Masė 28,28 g. Išleido Lietuvos bankas. 2011 m. V. Benašo nuotrauka
Varnas, Adomas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) - rašytoja, Seimo narė: pašto ženklas. Išleido Lietuvos paštas. 1922 m.
Ratkevičienė, Aušrelė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1861–1943: pašto ženklas. Išleido Lietuvos paštas. 2011 m.
Albertas Gurskas. Citata iš G. Petkevičaitės-Bitės raštų. Kaligrafija. 2021 m. G. Lukoševičiaus nuotrauka

Ekslibrisai

Ekslibrio konkurso-parodos G. Petkevičaitei-Bitei 125 katalogas: Puziniškis, 1986 m./ spaudai paruošė J. Vaičekauskienė; dailininkė S. Medytė. - Panevėžys, 1986. - [31] p.
Stasė Medytė. Exlibris Puziniškis. 1985. X3. 11 x 15 cm. PAVB F33
Stasė Medytė. Grafikos darbas Lietuva skalna Bitei už Žemaitę. Vaižgantas. 1986. X3. PAVB F33
Alfonsas Čepauskas. Ex libris Lietuvos rašytojai: J. Žemaitė. P. Višinskis. G. P. Bitė. In memoriam. 1988. C3. 11,5 x 8 cm. PAVB F65-34
Rima Gaižauskaitė. Ex libris Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1861-1943. In memoriam. 1986. X3. 11 x 11 cm. PAVB F65
Rima Gaižauskaitė. Ex libris Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – 125. 1861-1943. In memoriam. 1986. X3. 11 x10,5 cm. PAVB F65
Jūratė Ridikienė. Ex libris G. Petkevičaitė-Bitė 1861-1943. In memoriam. 1986. X3. 10,5 x 12 cm. PAVB F36-5
Irena Liogienė. Ex libris G. Petkevičaitė-Bitė – 125. Puziniškis. 1986. Tušas. 12,5 x 10 cm. PAVB F47-4
Irena Liogienė. Ex libris G. Petkevičaitės-Bitės muziejus Panevėžyje. 1986. Tušas. 10 x 10,5 cm. PAVB F47-4
Marius Liugaila. Ex libris Panevėžio valstybinė gimnazija. In memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1986. C3. 11 x 8,5 cm. PAVB F65-83
Marius Liugaila. Ex libris in memoriam rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Puziniškis. 1988. C3. 10 x 9,5 cm. PAVB F65-85
Marius Liugaila. Ex libris G. Petkevičaitės-Bitės muziejus. 1986. Puziniškis. 1986. C3. 10,5 x 8 cm. PAVB F65-84
Henrikas Mazūras. Ex libris in memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1986. P7. 5 x 4 cm. PAVB F90-4
Henrikas Mazūras. Ex libris in memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1986: 1861-1943. P7. 2,5 x 4,5 cm. PAVB F90-5
Henrikas Mazūras. Ex libris in memoriam G. Petkevičaitė-Bitė. 1986. X3. 11,5 x 7 cm. PAVB F90-6
Zigmantas Plėštys. Ex libris Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1861-1943-1986. In memoriam. 1986. P1. 4 x 5,5 cm. PAVB F94-6
Zigmantas Plėštys. Ex libris G. Petkevičaitės-Bitės muziejus Panevėžyje. 1986. P1. 9 x 8 cm. PAVB F84-7
Zigmantas Plėštys. Ex libris „Aido“ draugijai 100. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1861-1943. 2006. P5. 9 x7 cm. PAVB F84-237
Joana Danutė Plikionytė. Ex libris Lietuvos rašytojai. In memoriam Petkevičaitė-Bitė 1861-1943. C3. 10,5 x 7 cm. PAVB F65
Rimantas Ridikas. Ex libris in memoriam G. Petkevičaitė-Bitė. 1986. X3. 8 x 9 cm. PAVB F36-11
Rimantas Ridikas. Ex libris in memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1861-1943. 1986. X3. 10 x 6,5 cm. PAVB F6-11
Ona Šimaitytė-Račkauskienė. Ex libris Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – 140. 2002. C3. 8 x 5,5 cm. PAVB F45
Ona Šimaitytė-Račkauskienė. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijai 275. Gabrielė Petkevičaitė. 2002. C3. 9 x 8 cm. PAVB F45
Povilas Šiaučiūnas. Ex libris in memoriam G. Petkevičaitė-Bitė. 1986. X3. 10,5 x 3,5 cm. PAVB F25-197
Povilas Šiaučiūnas. Ex libris in memoriam G. Petkevičaitė-Bitė. 1986. X3. 8,5 x 6,7 cm. PAVB F25-197
Povilas Šiaučiūnas. Ex libris in memoriam G. Petkevičaitė-Bitė. 1861-1943. 1986. X3. 6,5 x 10 cm. PAVB F25-197
Ajauskas, Valentinas. G. Petkevičaitės-Bitės muziejus Panevėžyje. 1986. Pı, 5,2 x 7,4 cm
Ajauskas, Valentinas. In Memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1861-1943. 1986. Pı, 4,8 x 3,9 cm
Jurgelionienė, Elvyra Marija. 1861-1943. In memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1986. Cз, 9,2 x 7,6 cm
Petrulis, Mindaugas. 1861-1943. In memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1986. S2, 47 x 77
Mazūras, Henrikas. Ex libris Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 150. 2010. CAD. 9,5 x 7 cm. PAVB F90
Galdikas, Valerijonas. Ex libris. „Aido“ draugijai-100. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Homo sapiens ad astra. 2006. X 3/2.11,2 x 8,0 cm. PAVB F37
Karlsone, Aina. Ex libris. „Aido“ draugijai 100. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 2006. CRD. 7,5 x 5,8 cm. PAVB F37
Čepauskas, Alfonsas. Ex libris 1861-1943. In memoriam Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1986. C3C5. 12,0 x 8,5 cm
Karlsone Aina. Exlibris „Aido“ draugijai – 100. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 1861–1943. 2006. CRD 7,7 × 5,6 cm. PAVB F37
Plikionytė-Bružienė, Joana. Ex libris G. Petkevičaitės-Bitės muziejus Panevėžyje. 125. 1986. C3. 4 x 10 cm. PAVB F37
Plikionytė-Bružienė, Joana. Bitės Petkevičaitės muziejus Puziniškyke [ex libris]. 125. 1986. C3. 7 x 25 cm. PAVB F37
Plikionytė-Bružienė, Joana. Ex libris G. Petkevičaitės-Bitės. 125. Panevėžio viešoji biblioteka. 2011. PAVB F37
Plikionytė-Bružienė, Joana. Ex libris G. Petkevičaitės-Bitės. Viešoji biblioteka. 2011. PAVB F37

Panevėžio kolegijos studentų ekslibrisai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei

Naraitė, Deimantė. Ex libris PAVB 150. 2010. 1/1 X3. 9,0 x 10,0 cm
Muzdeikytė, Kristina. Ex libris G. P. B. 150. 2010. 1/5 X3. 11,5 x 10,9 cm
Kavaliauskaitė, Deimantė. Ex libris Bitė. 2010. 1/5 X3. 6,8 x 9,0 cm
Grigaliūnaitė, Gražina. Ex libris Gabrielei Petkevičaitei-Bitei
Grigaliūnaitė, Gražina. Ex libris Gabrielei Petkevičaitei-Bitei
Mašniakova, Dovilė. Ex libris G. Petkevičaitei – 150. 2/15 X3. 9,5 x 14,0 cm
Jurgelionytė, Toma. Ex libris G. P. Bitei – 150. 2010. 1/9 X3. 10,4 x 8,1 cm
Zavackytė, Asta. Ex libris G. Petkevičaitei-Bitei – 150. 2011. 9/12 X3. 8,6 x 9,6 cm
Gelžinytė, Erika. Ex libris Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 150
Miknevičiūtė, Vilė. Ex libris Mielai Gabrielei – 150
Samulionis, Mažvydas. Ex libris G. Petkevičaitė-Bitė 150. 2011. 2/10 X3. 7,0 x 15,0 cm
Gabrytė, Gerda. Ex libris Bitei – 150. 2010. 2/10 X3. 10,5 x,15,0 cm
Adikevičienė, Inga. Ex libris Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 150. 2011. CAD. 9,0 x 11,0 cm
Baltušytė, Agnė. Ex libris Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 150. 2011. CAD. 10,5 x 10,5 cm
Dijokaitė, Alma. Ex libris Bitei – 150. 2010. 1/5 X3. 6,5 x 6,5 cm
Dubauskaitė, Vika. Ex libris Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 150. 2011. CAD. 11,5 x 11,5 cm