Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Kūrybos leidimai

Tėvas ir sūnus : [apsakymas] / parašė B. - Tilžėje : "Varpo" ir "Ūkininko" red., 1900. - 23 p.

Kova : drama iš trijų veikmių / parašė B. - Tilžė [Tilžėje]: spausdinta pas Otto v. Mauderode, 1900. - 40 p.

Velnias spąstuose : dramatiškas paveikslėlis iš 3 veiksmų / parašė Dvi Moterys. - Tilžėje: spausdinta pas J. Šenkę, 1902. - 38 p.

Nebepirmas / parašė B. [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė]. - [Jelgava]: spausdinta pas M. Jankų, Bitėnuose, 1902. - 23 p.

Kaip kas išmano teip save gano : drama iš trijų veiksmių / Dvi Moteri. - Tilžė : Spauzdinta pas Otto von Mauderodę, 1904. - 47 p.

Krislai / G.P. - Vilnius : "Aušra", 1905. - 59, [2] p.

Parduotoji laimė : keturių veiksmų drama / parašė Dvi Moteri. - Vilnius : "Aušra", 1905. - 48 p.

Litvomanai : drama 4-iuose veikimuose / parašė Dvi Moteri. - Tilžėje : spauzdinta pas Otto v. Mauderodę, 1905. - 58 p.

Apie moterų klausimą / [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė]. - Vilnius : [s.n.], 1910. - 15 p.

Pasaulinės literatūros istorijos vadovėlis / sekdama d-ro Karolio Busės pasaulinės literatūros istoriją ir kitais įvairiais šaltiniais naudodamasi parašė G. Petkevičaitė. - Kaunas : "Varpo" bendrovė, 1922. - 1d.

Pasaulinės literatūros istorijos vadovėlis / sekdama d-ro Karolio Busės pasaulinės literatūros istoriją ir kitais įvairiais šaltiniais naudodamasi parašė G. Petkevičaitė. - Kaunas : "Varpo" bendrovė, 1924. - 2 d.

Karo meto dienoraštis / G. Petkevičaitės. - Kaunas : "Varpo" bendrovė, 1925-1931.

Iš mūsų vargų ir kovų : paminėti Palangos spektaklio 25 m. sukaktuvėms / parašė G. Petkevičaitė. - Kaunas, [1927]. - 133, [1] p.

Ad astra: romanas / G. Petkevičaitė-Bitė. - Kaunas; Marijamolė : "Dirvos" b-vė, 1933.

Raštai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, [1947]. - T. 1. - 276 p.

Raštai. [T.] 1: Krislai : [apsakymai ir atsiminimai] / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius : Vaga, 1966. - 772, [1] p.

Raštai. [T.] 2: Karo meto dienoraštis / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius : Vaga, 1966. - 839, [2] p.

Raštai. [T.] 3: Ad astra : romanas / [paruošė A. Žirgulys]. - 1967. - 532,[4] p.

Raštai. [T.] 4: Pasikalbėjimai. - 1967. - 780, [1] p.

Raštai. [T.] 5: Literatūros istorija : pasaulinės literatūros istorijos vadovėlis, kritika, folkloras. - 1968. - 589, [1] p.

Raštai. [T.] 6: Laiškai. - 1968. - 550, [1] p.

Žvaigždžių takais : apsakymai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius : Vaga, 1981. - 215 p.

Nutrūko styga : apsakymai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius : Vaga, 1981. - 103 p.

Iš gyvenimo verpetų : apsakymai, kritika, publicistika, karo metų dienoraštis, atsiminimai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Kaunas : Šviesa, 1990. - 326, [1] p. - (Mokinio biblioteka).

Proza / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. - Vilnius : Žaltvykslė, [2005]. - 90, [1] p. - (Mokinio skaitiniai).

Karo meto dienoraštis. T. 1–3. / G. Petkevičaitė-Bitė. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2008–2011.