Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvos Steigiamojo Seimo narė

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą

Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymas. Laikinosios vyriausybės žinios, 1919, gruodžio 2 d., nr. 16. PAVB S 1813

Steigiamojo Seimo rinkimų rinkimų įstatymai. Kaunas, 1919. PAVB S 15194

Steigiamojo Seimo rinkimų V-sios (Panevėžio) apygardos Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos sąrašas Nr. 10. Darbas, 1920, kovo 31 d., nr. 24. PAVB S 1710

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Valstiečių sąjungos bloko atsišaukimas „Steigiamojo Seimo rinkimų dieną“. 1920 m. LNB Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas. S 959640. (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.epaveldas.lt)

Rinkiminis plakatas, agituojantis nebalsuoti už Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Dailininkas Vilius Jomantas, 1920 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus, ŠAM I–S 3233. (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)

Rinkiminis plakatas, agituojantis balsuoti už Lietuvos socialdemokratų partiją. Dailininkas Petras Rimša, 1920 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus, ŠAM I–S 1728. (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.limis.lt)

Išrinktų Steigiamojo Seimo narių sąrašas. Laikinosios vyriausybės žinios, 1920, nr. 31, p. 2, 3. PAVB S 1813