Virtuali paroda

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – Lietuvos Steigiamojo Seimo narė

Steigiamojo Seimo atidarymas

Pakvietimas Gabrielei Petkevičaitei į iškilmingas pamaldas Kauno katedroje Steigiamojo Seimo atidarymo proga. 1920 m. gegužės 15 d. MLLM 9114

Kauno miesto teatro rūmai, kuriuose įvyko Steigiamojo Seimo atidarymas. Iš kn.: Lietuvos albumas / [parengė ir suredagavo Liudas Gira], Kaunas, [1921]. PAVB S 15229

Bilietas Nr. 50 į Steigiamojo Seimo atidarymą Steigiamojo Seimo narei Gabrielei Petkevičaitei. 1920 m. gegužės 15 d. LLTI MB F30-869

Vyriausias amžiumi Steigiamojo Seimo narys Simonas Rozenbaumas. Iš kn.: Lietuvos albumas / [parengė ir suredagavo Liudas Gira], Kaunas, [1921]. PAVB S 15229

Jauniausia amžiumi Steigiamojo Seimo narė Ona Muraškaitė-Račiukaitienė. Iš kn.: Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. Klaipėda, 1924. Kauno apskrities viešoji biblioteka. (Skaitmeninis vaizdas iš portalo www.epaveldas.lt)