Senvagė. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka

Objekto panaudojimo teisės: CC BY

Nauja rubrika apie Europos Sąjungos investicijas Panevėžyje

Lietuvos Respublikos Seimas 2024-uosius yra paskelbęs NATO ir Europos Sąjungos metais. Šių metų gegužės 1 dieną sukanka 20 metų, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Šiai datai paminėti parengėme rubriką „Europos Sąjunga – Panevėžiui“. Joje surinkome ir apibendrinome informaciją apie svarbesnius investicinius projektus mūsų mieste nuo 2014 m., kuriuos įgyvendino Panevėžio miesto savivaldybė, pasinaudodama įvairių ES fondų finansine parama.

Kviečiame skaityti ir sužinoti, kas per pastarąjį dešimtmetį įgyvendinta kultūros, švietimo, socialinių reikalų srityse, kaip gražėjo miesto viešosios erdvės, gerėjo transporto infrastruktūros sistema ir kiek ES, Lietuvos valstybės bei Panevėžio miesto savivaldybės biudžetų lėšų į visa tai buvo investuota.

Šiandien pristatome Savivaldybės įgyvendintus projektus, skirtus viešųjų erdvių sutvarkymui.

Modernizuotas Kultūros ir poilsio parkas

Parke nutiestas 4 km pėsčiųjų ir dviračių takas, rekonstruoti apšvietimo tinklai. Pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, pasodinta naujų, įrengtas medžių lajų apšvietimas, rekonstruoti seni, įrengti nauji pėsčiųjų takai, šalia takų – gėlynai. Pasikeitė upelio aplinka – suformuota slėnio dauba su akmenų ir dekoratyvių augalų kompozicijomis, amfiteatro aikštelė bendruomenės renginiams. Performuota kalva, įrengiant apsaugos kalnelius. Želdynų erdvėje išdėstyti suoliukai – žaliosios klasės, kuriose gali vykti gamtos pažinimo pamokos vaikams.

Sutvarkyta ir atverta Nevėžio pakrantė, įrengtos apžvalgos aikštelės, braidyklos zona, piknikų vietos su stalais, suoliukais ir stacionariomis kepsninėmis. Atnaujinta mažoji architektūra – suolai, šiukšliadėžės, gėlinės ir kt. Įrengtos sporto aikštelės: krepšinio, futbolo, gimnastikos (treniruoklių), mankštų, netradicinių sporto šakų. Nutiestas sveikatingumo takas. Įrengtos kelios vaikų žaidimų aikštelės, o beveik 4800 kv. m pagrindinėje vaikų žaidimo zonoje atsirado apie 70 (laipynės, čiuožyklos, sūpynės, tinklinės piramidės, spyruokliukai ir kt.) įrenginių. Dalimi jų gali naudotis ir neįgalieji. Įrengta nauja šunų vedžiojimo aikštelė su apšvietimu. Atnaujintas viso parko apšvietimas, suremontuoti Nemuno ir Parko gatvių dalių šaligatviai, padaryta daugiau automobilių stovėjimo vietų.

Projekto vertė – beveik 3,67 mln. eurų. Iš jų apie 2,87 mln. eurų – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės lėšos. Likusį finansavimą skyrė Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas baigtas 2019 metais.

Sutvarkytas Jaunimo (Marijonų) sodas

Sutvarkyti Jaunimo sodas, A. Jakšto gatvės skveras ir Maironio alėja: pertvarkyti želdiniai, atnaujinti arba įrengti nauji mažosios architektūros elementai, pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, viešasis tualetas. Įgyvendinus šį projektą miesto bendruomenės reikmėms buvo sukurta kokybiška laisvalaikio bei užimtumo erdvė. 2021 metais gyventojų iniciatyva parkui gražintas prieš karą šioje vietoje sodą puoselėjusių marijonų vienuolių vardas.

Projektui buvo skirta 800 tūkst. eurų Europos Sąjungos, 70 tūkst. eurų – Lietuvos valstybės lėšų. Likusią dalį apmokėjo Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas baigtas 2020 metais.

Sutvarkytas Skaistakalnio parkas

Įgyvendinant projektą „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“ atnaujinta parko 29,7 ha teritorijos infrastruktūra – pašalinti menkaverčiai ir pasodinti nauji želdynai, vejos, suformuota renginių zona. Išvalytos tvenkinių pakrantės, Žagienio upelio slėnis, atverta Nevėžio pakrantė su priėjimais prie upės, atnaujintas ir neįgaliesiems pritaikytas pėsčiųjų tiltas, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, sporto ir žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelės, suoliukai, šiukšliadėžes, dviračių stovai, informaciniai ir kt. stendai. Modernizuotas apšvietimas: šviestuvai su atramomis, tam tikrose vietose sumontuojant į grindinį, apšviečiant medžių lajas ir kt. Saugumui užtikrinti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Baigti ir pėsčiųjų tilto per Nevėžio upę sutvarkymo darbai. Nuo šiol tiltu parką galės pasiekti ir neįgalieji, tėveliai su vaikų vežimėliais.

Bendra projekto vertė – 3,431 mln. eurų. Iš jų Europos Sąjungos lėšos – 2,591 mln. eurų, 228 tūkst. eurų – Lietuvos valstybės lėšos, likusi dalis – Panevėžio miesto savivaldybės indėlis.

Projektas baigtas 2023 metais.

Sutvarkytos Skaistakalnio parko prieigos

Siekiant įgyvendinti projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ tikslą – atgaivinti ir pertvarkyti apleistas teritorijas, paversti jas patraukliomis visuomenei, pasirinktos Skaistakalnio parko prieigos. Sutvarkyta apie 2 ha žemės, besiribojančios su Skaistakalnio parku ir Meistrų gatve (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija). Čia esantys valstybinės žemės sklypai išvalyti, sutvarkytos žaliosios zonos, pašalinti menkaverčiai krūmai ir kt. Pagrindinėje zonoje suformuota oranžerija, pasodinti akcentiniai gėlynai bei kiti želdiniai, takai, mažosios architektūros elementai, apšvietimas, įrengti suoliukai poilsiui, dviračių stovai. Vieta formuota kaip panevėžiečių iniciatyvų erdvė, tinkanti plėtoti bendruomenines sodininkystės, daržininkystės iniciatyvas, rengti meno kūrinių ekspozicijas.

Projektui įgyvendinti Savivaldybė panaudojo beveik 70 tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšų.

Projektas baigtas 2021 metais.

Kompleksiškai sutvarkyta Laisvės aikštė ir jos prieigos

Įgyvendinant projektą atnaujinta Laisvės aikštės danga, fontanas, želdiniai, vaikų žaidimo aikštelės, įrengtos poilsio zonos, terasos, mažosios architektūros elementai, atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai, atnaujinta Respublikos ir Klaipėdos gatvių,  automobilių stovėjimo aikštelės Elektros gatvėje danga, įrengtos eismo saugumo priemonės, mažoji architektūra.

Projekto rangos darbų vertė – apie 6 mln. eurų. Europos Sąjungos lėšos – 5,065 mln. eurų, Lietuvos valstybės – 447 tūkst. eurų. Likusią dalį apmokėjo Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas baigtas 2022 metais.

Kompleksiškai sutvarkyta Senvagė

Įgyvendinant projektą Senvagėje įrengti nauji ir atnaujinti buvę dviračių ir pėsčiųjų takai, mažosios architektūros elementai, sporto, žaidimų, poilsio ir apžvalgos aikštelės. Suformuotas tvenkinyje esančios salos reljefas, įrengti tiltai į salą, pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, atnaujinti želdynai, suformuoti krūmų masyvai, atnaujinta tvenkinio pakrantė. Įrengti apšvietimo, lietaus nuotekų, vandentiekio tinklai, saugumui užtikrinti –  vaizdo stebėjimo kameros. Sutvarkyta ir bendruomeninės veiklos plėtrai pritaikyta 9,03 ha viešoji erdvė.

Bendra projekto vertė – per 5,766 mln eurų. Iš jų per 1,591 mln. eurų – ES investicijos ir Lietuvos valstybės lėšos, likusi dalis – Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas baigtas 2023 metais.

Sutvarkytos Nevėžio upės pakrantės

Įgyvendinant projektą „Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas“ atnaujinta Panevėžio miesto teritorija prie Nevėžio upės (nuo Stoties gatvės tilto iki Nemuno gatvės tilto), pritaikant rekreacijos ir laisvalaikio reikmėms. Sutvarkyti prietilčiai, atnaujinta dalis Nemuno gatvės ir Taikos alėjos šaligatvių, rekonstruota aikštelė. Apšviestas pėsčiųjų dviračių takas sujungė Kultūros poilsio parką su Senvagės teritorija, įrengta lauko gimnastikos aikštelė, o aptvertoje šunų vedžiojimo aikštelėje – augintinių treniruočių ir dresavimo įranga.

Projektui įgyvendinti skirta 563 tūkst. eurų iš Europos Sąjungos, 49 tūkst. eurų – iš Lietuvos valstybės biudžeto, likusias lėšas skyrė Panevėžio miesto savivaldybė.

Projektas baigtas 2019 metais.

Įdiegtas naujas autobusų maršrutas Nr. 1E

Tarptautinio projekto „Erdvės žmonėms“(„Space 4 people“) tikslas – didinti viešųjų erdvių patrauklumą, koncentruojantis į tris pagrindinius aspektus: pėstieji ir jiems skirtos vietos, automobilių stovėjimo vietų problemos, intermodalinis bei viešasis transportas. Įgyvendinant projektą mieste sėkmingai pradėtas naujas autobusų eismas maršrutu Nr. 1E „Kniaudiškių gatvė – Konsultacijų poliklinika“. Juo galima pasiekti ne tik tris svarbiausias gydymo įstaigas – Respublikinę Panevėžio ligoninę, Konsultacijų polikliniką bei Panevėžio rajono polikliniką, bet ir kitas traukos vietas.

Projektą finansavo Europos Sąjunga, bendra jo vertė – beveik 750 tūkst. eurų. Šias lėšas Panevėžys pasidalijo su kitais ES valstybių, dalyvavusių šiame projekte, miestais.

Projektas baigtas 2022 metais.

Parengtas Panevėžio miesto darnaus judumo planas (DJP)

Plane pateiktos rekomendacijos darniam judumui vystyti ir suformuluota vizija „Panevėžys – gyvybingas regiono centras, kuriame lengva ir patogu judėti visiems“. Svarbiausios priemonės numatytos gerinti judėjimo sąlygas pagrindinėse gatvėse bei lokaliuose centruose, skatinti pėsčiųjų ir dviračių eismą.

DJP buvo rengiamas keliais etapais. Pirmuoju atlikta visapusė miesto transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizė, numatytos tendencijos. Antruoju parengtos rekomendacijos, trečiuoju apibrėžti judumo variantai iki 2030 m. ir pateiktas ekonominis vertinimas, sudarytas veiksmų planas, apskaičiuotos preliminarios jam įgyvendinti reikalingos lėšos.

Projekto vertė – 75 tūkst. eurų. Iš jų 63 tūkst. eurų – Europos Sąjungos lėšos, 11 tūkst. eurų – Panevėžio miesto savivaldybės indėlis.

Projektas baigtas 2018 metais.

Gintaro Lukoševičiaus nuotraukos.

Parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės informaciją