J. Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

1919–1929 m. gyvendamas Panevėžyje, skulptorius Juozas Zikaras be kitų reikšmingų darbų sukūrė ir Panevėžio valstybinei gimnazijai skirtą bareljefą. Ši gimnazija, kur skulptorius dirbo piešimo mokytoju, suvaidino svarbų vaidmenį jo gyvenime ir kūryboje.

Deja, minėtas gimnazijos bareljefas šiandien žinomas tik iš nuotraukų, saugomų Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje Kaune. Panevėžyje jas dar turi Juozo Balčikonio gimnazijos muziejus ir Kraštotyros muziejus. Bareljefo buvimo vieta iki šiol nenustatyta. Spėjama, jog jis neišlikęs.

Ilgą laiką apie bareljefą buvo žinomi tik kataloginiai duomenys, pateikti sovietmetyje 1960 m. išleistame Stasio Budrio albume „Juozas Zikaras“. Čia parašyta, kad šis bareljefas pagamintas iš gipso ir buvo eksponuotas 1927 m. Panevėžyje vykusioje A. Žmuidzinavičiaus ir J. Zikaro kūrinių parodoje. 2008 m. išleidus rašytojo Mato Grigonio raštus, juose pavyko užtikti duomenų apie tolesnį bareljefo likimą. Matas Grigonis atsiminimuose apie Juozą Zikarą rašo: „1926 m. pavasariop atvykau iš Rozalimo į Panevėžio gimnaziją, į mokytojo gamtininko Jurgio Elisono išleistuves. Jam gimnazijos mokytojai atminimui įteikė Zikaro sukurtą keturkampį Panevėžio gimnazijos bareljefą, kuriame visi mokytojai vinimi pasirašė.“

Turint šią informaciją, atsiveria galimybė šio bareljefo paieškai. Ja užsiimti reikėtų einant Jurgio Elisono pėdomis. 1935 m. jis grįžo į gimnaziją ir dirbo direktoriumi. Karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, kur 1946 m. mirė Vysbadene. Jo žmona ir vaikai emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas.

Nereikėtų užmiršti dar kito dalyko. J. Elisonui Panevėžio gimnazijos bareljefas buvo padovanotas 1926 metais. Po metų Panevėžyje jis dar buvo eksponuojamas A. Žmuidzinavičiaus ir J. Zikaro kūrinių parodoje. Išleistame parodos kataloge bareljefas įrašytas 156 numeriu. Tai galėjo būti jau kitas šio bareljefo egzempliorius.

Nuotraukoje – J. Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas