Juozo Zikaro bareljefas „Savanoriai“. Nuotrauka iš albumo „Juozas Zikaras“ (Kaunas, 2009)

Juozo Zikaro bareljefas „Savanoriai“

Nemažai skulptoriaus Juozo Zikaro darbų yra skirti lietuvių tautos laisvės kovų atminimui įamžinti. Visi jie aprašyti, bet apie bareljefą „Savanoriai“ žinoma bene mažiausiai.

Šio bareljefo kataloginiai duomenys pateikiami Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 2009 m. išleistame Juozo Zikaro gyvenimo ir kūrybos albume. Jie liudija, kad bareljefas „Savanoriai“ saugomas albumą išleidusiame muziejuje, bareljefas pagamintas iš bronzos ir jo dydis 29,9×46 cm. Sukūrimo metai nežinomi.

Pasklaidžius tarpukario metų periodinę spaudą, apie šį Juozo Zikaro darbą sužinome daugiau. Bet tai tik apie kai kurias jo smulkmenas. Spaudoje apie jį neradus platesnės informacijos, tapo įdomūs užrašai, įdėti po šio kūrinio spausdinamomis reprodukcijomis.

Bareljefo „Savanoriai“ reprodukcija bene pirmą kartą užtinkama 1937 m. sausio 14 d. laikraštyje „Ūkininko patarėjas“. Ja buvo iliustruotas šiame laikraštyje paskelbtas straipsnis apie Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 10-metį. Užrašas po reprodukcija mus, panevėžiečius, yra pamaloninantis: „Pirmieji savanoriai-ūkininkai žygiuoja į Panevėžio miestą. Šį vaizdą matė skulptorius Zikaras ir vėliau iškalė šį bareljefą, vaizduojantį ūkininkus-karius“.

Kita šio kūrinio reprodukcija spausdinama 1937 m. birželio 17 d. Lietuvos šaulių sąjungos laikraštyje „Trimitas“. Užrašas po šia reprodukcija jau trumpesnis ir paprastesnis: „J. Zikaras. Pirmieji savanoriai“. Dar radus vėlesnę šio bareljefo reprodukciją, atspausdintą 1938 m. žurnalo „Akademikas“ Nr. 3 viršelyje, su užrašu „J. Zikaras. Savanoriai (L. K. K. Sav. S-gos nuosavybė)”, galima jau daryti šias išvadas:

1. Pirmasis rastas Juozo Zikaro bareljefo „Savanoriai“ pavadinimas buvo: „Pirmieji savanoriai-ūkininkai žygiuoja į Panevėžio miestą“ ir „Pirmieji savanoriai“. Vėliau šis kūrinys vadinamas tiesiog „Savanoriai“.

2. Juozas Zikaras bareljefą „Savanoriai“ sukūrė apie 1936 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos užsakymu, arba buvo įsigytas šios sąjungos 10-mečio proga.

Nuotraukoje – Juozo Zikaro bareljefas „Savanoriai“.

Nuotrauka iš albumo „Juozas Zikaras“ (Kaunas, 2009).

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas